Co-lesgever bij de sportkampen: nieuw opleidingstraject voor jongeren

10 mei 2017door Jong en Wijs

De Sportdienst streeft naar meer diversiteit bij zowel de deelnemers als de begeleiders van de sportkampen.

Met het nieuwe opleidingstraject co-lesgever geeft de Stad jongeren uit de Gentse wijken de kans om ervaring op te doen in het begeleiden van sportende kinderen. De actie is onder meer het resultaat van de gelijkekansenmethodiek waarmee de Sportdienst het afgelopen jaar haar dienstverlening heeft gescreend op toegankelijkheid en diversiteit.

Diversiteit bij deelnemers

Meer dan 4.000 kinderen trekken tijdens de zomervakantie op sportkamp met de Stad Gent. Met de UiTPAS kan men een korting van 80% op de kostprijs bekomen, maar toch blijven verschillende groepen Gentenaars ondervertegenwoordigd bij de deelnemers. Om een betere afspiegeling van de stedelijke samenleving op de kampen te bereiken werden in 2016 al verschillende maatregelen genomen.

Door te werken met toeleiding door partnerorganisaties vinden steeds meer kinderen uit kansengroepen de weg naar de sportkampen van de Stad Gent. In 2016 werd een verdubbeling van het aantal deelnames aan met een kansentarief gerealiseerd: van minder dan 4% in 2015 naar bijna 8% in 2016. Deze inspanningen worden herhaald en versterkt in 2017.

Ook aan het aanbod werd gesleuteld. Sinds september 2016 worden ook sportkampen en -cursussen voor kinderen en jongeren met een beperking aangeboden door de Stad Gent. Ondertussen werden al 4 sportkampen en 2 sportcursussen voor kinderen en jongeren met een beperking georganiseerd. De Sportdienst wil dit als vaste waarde in het aanbod behouden.

Diversiteit bij lesgevers

De sportkampen en -activiteiten worden steevast begeleid door opgeleide en gediplomeerde lesgevers. Een specifiek traject rond co-lesgeverschap wil er nu voor zorgen dat talentvolle jongeren de kans krijgen ervaring op te doen als hulplesgever tijdens de sportkampen. De Sportdienst hoopt met dit project goesting te geven om een sport- of trainersdiploma te verwerven en jongeren te laten doorstromen tot lesgever bij de Sportdienst.

Meer over: