Bevraging over opvang en vrije tijd

12 mei 2017door Jong en Wijs

Heb jij kinderen tussen 2 en 14 jaar oud? Dan zijn wij benieuwd naar jouw wensen en verwachtingen rond opvang en vrije tijd.

Gaat jouw kind naar de buitenschoolse opvang? En daarna misschien nog naar een sportclub? Hoe regel je opvang tijdens de vakantie?

Wij zijn benieuwd naar jouw wensen en verwachtingen rond opvang en vrije tijd, zowel tijdens de week als in de vakantie.

De Vlaamse regering werkt aan een hervorming van de kinderopvang en Stad Gent wil zich hierop voorbereiden door na te gaan wat de ouders verwachten van opvang en vrije tijd.

Door de vragenlijst in te vullen, help je mee om de noden in kaart te brengen en maak  je kans op een Free-Time kamp of een 10-beurtenkaart om te zwemmen.

De resultaten worden anoniem verwerkt en er zijn geen goede of slechte antwoorden.

De enquête invullen duurt maximum 15 minuten.

Bevraging opvang en vrije tijd