Gent pakt kinderarmoede aan op school

01 september 2017door Jong en Wijs

Het project 'Kinderen Eerst', dat Gentse scholen steunt in de strijd tegen kinderarmoede, wordt het komende schooljaar uitgebreid.

Dankzij 'Kinderen Eerst' is er een OCMW-medewerker aanwezig op school die ter plaatse de welzijnsvragen van ouders beantwoordt. In het schooljaar 2016-2017 werden op die manier 105 gezinnen geholpen.

Leerkrachten en brugfiguren krijgen als vertrouwenspersoon meer en meer vragen rond welzijn. Waar moet ik kinderbijslag aanvragen? Hoe maak ik een afspraak bij de dokter? Kan iemand mij helpen bij het vinden van een huurwoning? Het beantwoorden van die vragen vergt specifieke kennis en ook tijd. Dat weegt op de kerntaken van leerkrachten en brugfiguren.

Pilootproject

In basisschool De Toverberg zette het OCMW Gent in samenwerking met Huis van het Kind Gent in 2015 het pilootproject ‘Kinderen Eerst’ op. Een OCMW-medewerker was er tweemaal per week aanwezig om de vragen van ouders te beantwoorden. Door aanwezig te zijn in de school, is het makkelijker voor ouders om aan te kloppen en hulp te vragen. De OCMW-medewerker beantwoordt de vragen, gaat op zoek naar de rechten waar de gezinnen aanspraak op maken en contacteert de bevoegde diensten.

Uitbreiding schooljaar 2017-2018

Na de positieve evaluatie op basisschool De Toverberg volgden in 2016-2017 andere scholen. De basisprincipes van het project in De Toverberg werden overgenomen: laagdrempelig door op de scholen aanwezig te zijn, samenwerking tussen verschillende diensten en organisaties, rechten actief toekennen waar mogelijk, kennis bij alle samenwerkende partners versterken. Basisschool De Toverberg, VIP-school, De Toren van Babel, VISO Gent, Basisschool Sint-Salvator werken ondertussen mee en kregen een zitdag op school. In het schooljaar 2016-2017 werden daardoor 105 gezinnen begeleid en 138 hulpvragen behandeld. Vooral vragen rond kinderbijslag en andere financiële hulp, medische vragen, woonvragen en het vinden van werk kwamen aan bod.

In het schooljaar 2017-2018 wordt een extra OCMW-medewerker voltijds aan het project toegewezen. Dat betekent nog meer ruimte om ook andere scholen bij het project te betrekken en zo meer gezinnen te bereiken. De bedoeling is met veertien basisscholen en acht secundaire scholen een samenwerking uit te bouwen. Bij deze uitbreiding worden ook scholen deeltijds onderwijs en scholen buitengewoon onderwijs betrokken.

De hulpverleners die meewerken aan 'Kinderen Eerst' zien vooral een efficiëntere dienstverlening ontstaan. Minder dubbel werk, minder hiaten in de hulpverlening en sneller kunnen inspelen op veranderende noden: het draagt allemaal bij tot een gerichtere hulpverlening. De scholen zien dan weer een ‘paddenstoeleffect’ ontstaan. Door met een gezin aan de slag te gaan, valt de drempel voor andere gezinnen weg. Maar het meest enthousiast is men over de samenwerking zelf. Met verschillende partners overleggen en informatie uitwisselen leidt tot snellere en duurzamere oplossingen.

Meer over: 

Kinderen op school

Een vraag over Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad? Mail naar Tina, de kindersecretaris van Stad Gent.