Stad Gent bevraagt 500 scholieren met het serious urban game Mayor@YourTown

16 februari 2017door Jong en Wijs

11 unieke inspraaksessies waarbij jongeren verschillende opdrachten uitvoerden en daarbij nadachten over hoe Gent er in 2025 moet uitzien.

Wat houdt jongeren bezig? Hoe zouden zij de stad inkleden of veranderen als ze het voor het zeggen hebben? Wat is hun visie op mobiliteit en hoe richten ze hun ideale ontmoetingsplek in? Allemaal vragen die in het spel Mayor@YourTown aan bod kwamen.

Met het spel als methodiek wou de Stad Gent in dialoog gaan met jongeren over de uitdagingen van Gent voor 2025. Via interactieve en multimediale opdrachten werden ze bevraagd over diverse thema’s; zoals mobiliteit en verkeersveiligheid, openbare ruimte, ontmoetingsplekken, vakantiejob en werk, vrije tijd, welzijn op school en samenleven. Na het spel was er met de jongeren een terugkoppeling en uitwisseling van de opdrachten.

In totaal werkten meer dan 13 verschillende middelbare scholen en 27 klasgroepen uit verschillende netten en onderwijsniveaus mee aan dit project. Er werden ook sessies georganiseerd voor het Gentse (jeugd)welzijnswerk.

Cocreatie

De organisatie EW32 helpt jongeren om 'serieuze' spelen en verhalen te creëren, te beleven en te delen over sociaal-maatschappelijke onderwerpen.

EW32 ontwikkelde dit spel samen met een kerngroep van 15 jongeren. Doordat jongeren het spel mee hielpen ontwikkelen, is de bevraging volledig op hun maat gemaakt en sluit het aan bij hun leefwereld.

Het is ook een unieke beleidstool waarbij jongeren op een speelse en interactieve manier hun mening kunnen geven over verschillende onderwerpen en beleidsdomeinen.

Zelf meedenken

Wie graag zelf meedenkt over 'Gent kind- en jeugdvriendelijke stad' kan contact opnemen met de kindersecretaris of zijn of haar idee of suggestie plaatsen.

Expeditie 2025

Het spel past in een bredere bevraging waarbij de Jeugddienst via verschillende kanalen en technieken kinderen, jongeren, studenten, gezinnen met kinderen en het jeugdwerk bevraagt over de thema's die voor hen belangrijk zijn om van Gent een nog meer kind- en jeugdvriendelijke stad te maken.

De Jeugddienst bundelt de resultaten en de inzichten zodat de nieuwe legislatuur hiermee aan de slag kan. Op die manier zorgt de dienst er ook voor dat de stem van kinderen, jongeren en studenten de nodige aandacht krijgt.

de klein menne

Een vraag over Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad? Mail naar Tina, de kindersecretaris van Stad Gent.