“Wij wonen in het Hoge Noorden, waar het altijd een stuk warmer is”

08 juni 2020door Dienst Beleidsparticipatie

Frederik Sioen voelt zich op zijn schiereiland als een vis in het water. Maar dat geldt evenzeer als coördinator van Kunstenoverleg Gent.

 “Aan het koppelteken”, antwoordt Frederik Sioen (40) wat mysterieus als ik hem vraag of hij nu in de Muide of in Meulestede woont.  “Dat koppelteken symboliseert het karrenspoor dat vroeger tussen de Muide en Meulestede liep. Het zou lang een moerassig stuk niemandsland geweest zijn. Toen stopte de Muide aan de spoorweg en begon Meulestede daar waar nu de rotonde is. Althans, er gaan verschillende theorieën de ronde. Eén van de meest besproken kwesties op ons eiland. En dan heb je nog het stuk Afrikalaan, wat maakt dat wij eigenlijk een schiereiland vormen.”  

 

Het eilandgevoel

Mensen van Muide-Meulestede noemen zichzelf wel eens 'eilandbewoners'. “Eigenlijk maar logisch”, zegt Frederik. We vormen als het ware een dorp in de stad en het gegeven dat we aan beide kanten omgord zijn door water, versterkt het eilandgevoel. Dat zorgt voor een verbondenheid tussen de mensen en biedt hen een soort identiteit. Hier vind je altijd een knipoog naar de haven en het schippersverleden. Café De Viking is daar een nog levend bewijs van. Je treft er stamgasten die als het ware als een stuk meubilair met het café vergroeid zijn.” Frederik ondervindt het eilandgevoel bijna dagelijks aan den lijve. “De Meulesteedsesteenweg fungeert als een soort slagader. Als ik die helemaal afloop, moet toch rekening houden met een kwartier vertraging wegens de vele buurtcontacten en korte babbels onderweg.”

Veertien jaar woont Sioen intussen in een rijhuis aan de Meulesteedsesteenweg. Toch merkt hij ook verschillen op tussen de buurten. “Aan de Muide zijn de huizen doorgaans kleiner. Die werden vroeger voornamelijk bewoond door arbeiders. Hoe verder je de steenweg in trekt, hoe meer ruimte en grotere herenhuizen je op je weg vindt. Daar woonden vooral de fabrieksbazen. Het klassenverschil kan je dus nog voor een stuk afleiden uit de gevels. Voor de rest kan je stellen dat Meulestede wat rustiger is dan de broeierige Muide.

Hoewel het eiland heel wat anciens telt, valt Sioen het grote verloop van de bevolking op. “Het is een beetje zoals een satelliet- of transferploeg in het voetbal” lacht hij. “Sommige huizen worden hier om de drie jaar verkocht, waardoor je constant te maken krijgt met nieuw volk. Je kan stellen dat Muide-Meulestede een plek is van het heden, met een knipoog naar het verleden. De toekomst speelt hier minder”, vat Sioen het samen. “Je ziet hier wel heel wat renovaties aan woningen, maar de vernieuwingsbeweging verloopt toch trager dan verwacht. Niet dat ik aanstuur op een omwenteling, want vernieuwing moet toch altijd wat in balans blijven.”

Hoe zit dat dan met de handel in de wijk, wil ik weten. Sioen: “Zoals overal, verdwijnen ook hier de kleine buurtwinkels en dat is best jammer, want die bepalen toch het karakter van een buurt. Een verschil met andere wijken in Gent is dat wij hier geen supermarkt hebben. Wie zijn grote boodschappen wil inslaan, moet helaas even het eiland verlaten.”     

 

Een wijk met meer dan één hoek af

“Oorspronkelijk ben ik een Gentbruggenaar”, geeft Frederik Sioen mee. “Ik ben opgegroeid in de buurt van het station. Ik was in mijn jeugd ook 17 jaar lang actief bij KSA Sint-Lieven in Sint-Amandsberg en zat in allerhande sportclubs én in het middelbaar op Don Bosco Zwijnaarde. Tijdens mijn jeugdjaren ging heel veel tijd naar sport en beweging. Te veel energie!” Vandaag is hij nog altijd fier lid van de wielerploeg Spaak & Spier. “Die hebben we destijds met een vijftal mensen opgericht, met Frituur Meulestede als sponsor. Intussen telt onze club 60 leden. Omdat onze frituur hier als hoofdsponsor de deuren sloot, zijn we recent uitgeweken naar het sympathieke Café Congé aan het Fonteineplein in de Brugse Poort.”

Toch bleef cultuur altijd de grondtoon voeren, al van kindsbeen af. Sioen: “Mijn vader was een muziekleraar, die me veel muzikale bagage heeft meegegeven en mijn moeder luisterde thuis naar wereldse muziek en danst Argentijnse tango. Als tiener droeg ik flyers rond van toneelhuizen zoals NTGent en Nieuwpoorttheater. Dat maakte dat ik al op jonge leeftijd mensen als Alain Platel en Arne Sierens leerde kennen. In ruil mocht ik gratis voorstellingen bijwonen. Op school heb ik zelfs eens een spreekbeurt gegeven over enkele producties van Arne en Alain: ‘Allemaal indiaan’ en ‘Bernadetje’.

Na enkele tussenstops in het centrum van Gent, volgde uiteindelijk de verhuis naar Muide-Meulestede. Sioen: “Ik kwam er meer in mijn wereld terecht. Hier wonen veel kunstenaars en artiesten en toch blijft de mix goed bewaard. Met de wind in de haren is op het schiereiland veel mogelijk.” En inderdaad: wat hier het licht ziet draagt onmiskenbaar de stempel van de rariteitenwijk Muide-Meulestede-Afrikalaan. “Neem nu het intussen ter ziele gegane Meulestee Koerse”, steekt Sioen van wal. “Naar die periode heb ik soms echt heimwee. Een zotte omloop ineen boksen met  een echte kermiskoers, dan kon toen gelijk alleen hier. We gaven daarmee ook impulsen aan jongeren met een migratieachtergrond, in de categorie ‘Tieners in volle ontwikkeling’. We hadden toen zelfs een eigen muziekgroep, de Meulestee Koerse band. Maar daarnaast zagen andere lokale fenomenen het daglicht, zoals het rockfestival Iron Muide en recent ook de Muide Regatta, een botenrace. En vergeten we natuurlijk ook niet de Muidefeesten, waar het vele jaren over de koppen lopen was, zeker door toedoen van Lucien De Ridder, een man die erin slaagde om de vele verstotenen in de samenleving bijeen te brengen en te verzoenen.”
 

Kunstenoverleg Gent

Op 16 maart vatte Sioen een nieuwe job aan, die van coördinator van het Kunstenoverleg Gent. “Uitgerekend op de eerste dag van de quarantaine”, zucht hij. “Deze bizarre aanvang zal ik niet licht vergeten. Ik ben een mens die nogal graag iemand tegen mijne gilet trekt en plots moest alles vanop afstand en digitaal verlopen, niet meteen mijn ding.” Wel lijkt de Man van Meulestede voorbestemd voor deze functie van coördinator van het Kunstenoverleg Gent. Ooit studeerde Sioen bedrijfsbeheer aan de Mercator Hogeschool. Daar ging zijn interesse al sterk uit naar de cultuursector. Hij maakte er zelfs zijn scriptie over. Zijn eerste dag van de opleiding herinnert hij zich nog levendig: “Ze vroegen me wat ik met deze studie zou aanvangen en ik antwoordde prompt dat ik de cultuur in België wilde bevorderen…”

Tijd om bij de pakken te blijven zitten, was er niet. Zo werd de actie #5voor12 gelanceerd. Sioen: “Die actie was bedacht door een collectief van cultuurmakers in onze stad en ontsproot uit een gevoel van solidariteit met iedereen die deelt in de klappen: zelfstandige kunstenaars, medewerkers van kleine en grote organisaties, freelancers,... Uit respect voor ons publiek, geven we hen waar het nood aan heeft: een dagelijkse portie schoonheid en wijsheid.” Voor deze actie werd iedere dag een andere Gentse culturele speler aangesproken als curator-voor-één-dag, in totaal al een 70-tal. “Het Gentse aanbod is immens rijk en zeer verschillend”, benadrukt Sioen. “We laten vooral de kleinere organisaties aan het woord en dat vanuit een brede waaier aan disciplines. En we tonen het open karakter dat Gent zo typeert, door bijvoorbeeld ook experimentele ateliers een forum aan te bieden.” De grote solidariteit onder de culturele spelers is volgens Sioen een opmerkelijk gegeven. “Maar we moeten er niet flauw over doen: deze sector heeft veel rake klappen gekregen. Het gebrek aan perspectief is het grootste probleem”, zucht hij. “Grote evenementen zijn on hold gezet en vele plannen moesten grondig worden bijgesteld. De culturele ondernemers moeten zich als een slangenmens kronkelen, zich gedurig aanpassen. De vrees om naar buiten te komen zit er bij de mensen goed in.”

Toch blijven artiesten en kunstenaars er voor gaan.  “De zomer van 2020 kan een rijke periode worden in Gent en in de Gentse wijken”, stelt Sioen. “Het zal uniek en intiem worden. Neem nu de Gentse Feesten: die kunnen voor het eerst niet plaatsvinden zoals we gewoon zijn, maar reken er maar op dat er kleine alternatieve zaken zullen uitgewerkt worden op diverse pleinen. Want Gent zonder Gentse Feesten? Dat is eigenlijk ondenkbaar. En we koesteren nog plannen”, geeft Sioen tot slot nog met een knipoog mee. “Een samenwerkingsverband met meer dan 100 Gentse organisaties. Ik kan er nog niet veel over kwijt, maar houd toch best onze website en Facebookpagina in de gaten…”
 

https://www.kunstenoverleggent.be/

https://www.facebook.com/kunstenoverleggent/
 

foto Sioen: Thomas Sweertvaegher

Sioen: "Met de wind in de haren is op ons schiereiland veel mogelijk." (foto: Thomas Sweertvaegher)

Ontdek de verhalen van de Gentse Raconteurs

Heb je zelf een boeiend verhaal over je wijk? Over een markant figuur, een bijzondere plek, een opmerkelijke gebeurtenis?
Deel het op dit platform. Voeg je tekst in, laad een passende foto, video of audiofragment op, duid de wijk aan (adres of locatie) en publiceer. In het aparte tabblad bovenaan vind je een handige handleiding.
Wil je zelf mee op jacht naar interessante verhalen in je wijk en als reporter aansluiten bij de Gentse Raconteurs? Contacteer dan David Slosse, telefonisch op 0475 73 04 64 of via raconteurs@stad.gent