"Mijn grote droom is dat mijn werking op een dag wordt overgenomen door de jongeren van Ledeberg en Nieuw Gent zelf"

19 oktober 2020door Ann V.

Kapinga Gysel is de bezielster van kinderkoor Mais Quelle Chanson, dat sociaal-artistieke trajecten organiseert met kwetsbare jongeren.

Ik sprak met Kapinga over haar werk in Ledeberg en Nieuw Gent. Over schoonheid zien en het beste in mensen naar boven halen. En, omdat het niet anders kan, over 'Niveau 4'.

"Mijn grote droom is dat mijn werking op een dag wordt overgenomen door de jongeren van Ledeberg en Nieuw Gent en dat ik overbodig word. Als dat gebeurt, dan heb ik echt iets goeds gedaan."

Kapinga Gysel is een bezige bij. Ze is bekend als zangeres bij 'Zita Swoon' en momenteel zingt ze bij 'Matt Watts Group'. Binnenkort staat ze weer op de planken met 'Métisse', een theaterstuk van Action Zoo Humain en Theater Antigone. Minder bekend is dat Kapinga ook heel sociaal bewogen en geëngageerd is. Op tv zie je haar (nog) niet in actie in maar in haar wijk Ledeberg en Nieuw Gent verricht zij prachtig werk.

We zullen er maar meteen mee beginnen. Nieuw Gent komt momenteel zeer negatief en stereotiep in beeld in de tv-serie 'Niveau 4'. Het lijkt alsof alcohol- en drugsmisbruik er de norm zijn. Jij bent er al jaren werkzaam en kent de wijk binnenstebuiten. Hoe ervaar jij Nieuw Gent?

Kapinga: "Ik vind Nieuw Gent een fantastische, warme plek. Het is er groen en meestal vredig. Ik ga de problematiek van armoede, alcohol- en drugsmisbruik niet ontkennen maar ik focus me liever op de positieve zaken die gebeuren in de wijk. Een reeks als 'Niveau 4' brengt geen enkele positieve noot. Ze is alleen gemaakt om sensatie te creëren en Nieuw Gent in een slecht daglicht te plaatsen. 'Niveau 4' polariseert en daar doe ik niet aan mee."

Merk je het effect van de reeks op de mensen uit Nieuw Gent?

Kapinga: "Ik wil er liever niet te veel over uitweiden maar ik merk dat de reeks veel schade toebrengt. Ze tast het zelfvertrouwen van mensen aan en zorgt voor kleine drama's binnen families. De makers houden hier totaal geen rekening mee.

Nieuw Gent is inderdaad een moeilijke wijk waar mensen proberen iets te maken van hun leven met het beetje dat ze hebben. De organisaties die er werkzaam zijn, proberen hen daarin te ondersteunen. Met 'Mais Quelle Chanson' en vele andere organisaties proberen we al jaren het goede in Nieuw Gent te belichten. We proberen de positieve kanten van mooie en moedige mensen te laten openbloeien met allerlei kunst- en muziekvormen. We gaan op zoek naar ieders talent en slagen erin om het zelfvertrouwen op te krikken. Een zeer polariserende reeks als 'Niveau 4' helpt de zaken natuurlijk niet vooruit. Niemand wint hier iets bij. Ook de makers niet." 

Wat doe jij momenteel in Nieuw Gent met je vzw?

Kapinga: "Wij organiseren er zowel binnen- als buitenschoolse muzikale en sociaal-culturele trajecten. Momenteel zetten wij er activiteiten op, in samenwerking met 'Bloemenstad,' een vzw die activiteiten organiseert voor personen met een verstandelijke beperking en andere zorgvragen.

We hebben het geluk om samen met Hooman Jeddy wekelijks een workshop te kunnen voorzien rond 'licht en schaduw' waar de kinderen mogen experimenteren met pellicule. Daarnaast plannen we er een licht- en beeldshow op een lied dat we afgelopen zomer met de kinderen gemaakt hebben tijdens het 'Kleurrijk Kunstenfestival'. Dat festival wordt ieder jaar georganiseerd in Nieuw Gent i.s.m. Circusplaneet, Larf/ De Plantrekkerij, Campus-atelier, In- Wall, Bloemenstad en nog vele andere organisaties.

Dit jaar was er eind augustus een toonmoment, na een hele week kamp waar de kinderen van een rijk aanbod aan recreatieve en culturele activiteiten in de wijk konden proeven. Als kers op de taart werd de film 'Patser', van Adil El Arbi en Bilall Fallah vertoond. Na de film konden de jongeren met Adil El Arbi in gesprek gegaan. Larf! Vzw/ De Plantrekkerij had dit samen met FilmFest Gent op een heel fijne manier georganiseerd. Uiteraard werd dit niet massaal aangekondigd." (lacht)

Wat betekent het bezoek van een bekende regisseur als Adil El Arbi voor de jongeren?

Kapinga: "Voor hen was dat een ongelooflijke ervaring! Fantastisch toch dat El Arbi de tijd neemt om met de jongeren in dialoog te gaan en al hun vragen te beantwoorden. Het zijn jongeren die zich vaak in een moeilijke situatie bevinden en niet gewoon zijn om aandacht en toekomstperspectief te krijgen. Op zo'n moment beseffen ze dat ook zij hier recht op hebben, want de meesten van hen gaan nooit naar filmfestivals of soortgelijke events. De jongeren vonden het geweldig dat dit speciaal voor hen werd georganiseerd. Dat soort zaken zouden vaker mogen gebeuren." 

Komen er in de toekomst nog culturele activiteiten in de wijk?

Kapinga: "Het is een droom van mij om de 'grote stad' naar Nieuw Gent te brengen en daar culturele activiteiten te organiseren, waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Als we niet langer in hokjes gaan denken en culturele evenementen die normaal plaatsvinden in de Opera, de Handelsbeurs, de Vooruit, enz. naar Nieuw Gent of anderen wijken brengen, wordt onze stad ten volle benut en krijgen de mensen die er wonen ook de kans om aan cultuur te participeren. Nu is de drempel om zich te verplaatsen naar het centrum van de stad vaak heel groot.

We hernemen in twee scholen ook onze samenwerking met Symfonieorkest Vlaanderen. Verder hopen we verder te werken met de andere sociaal- artistieke organisaties om mooie projecten uit de grond te stampen. Met hen hebben we beslist dat er de komende maanden een podium komt op het Tine Hannick-plein. Daar kan elke vrijdag een organisatie iets voorzien: een film, optreden, lezing, debat,... Veel mensen zijn klein behuisd en het is fijn als er een plek is waar mensen kunnen samenkomen om op die manier de sociale cohesie te bevorderen."

Wat wil jij nog verwezenlijken in Nieuw Gent?

Kapinga: "Ik streef ernaar om de kloof tussen 'kansarm' en 'kansrijk' te verkleinen door artistieke trajecten op te zetten waar beide groepen elkaar kunnen ontmoeten, aanvoelen en beter leren kennen . De mensen uit de sociale blokken en de mensen uit de villa's leven vlakbij elkaar maar kennen elkaar niet. Ze leven naast elkaar en dat vind ik zo jammer. Je kan niet iemand begrijpen die je niet kent. We ijveren ervoor dat de nieuwe openbare ruimte die er komt toegankelijk wordt voor iedereen zodat de angst en de vooroordelen verdwijnen. Zodat mensen in de wijk zien wat ze gemeen hebben eerder dan wat hen verschillend maakt.

Vorige zomer hebben we een documentaire gefilmd met de mensen uit de blokken. We gaan deze docu vertonen op het Tine Hannick-plein en iedereen uit deze buurt zal worden uitgenodigd. Hopelijk krijgen mensen uit verschillende delen van de wijk een beter inzicht in elkaar en ontstaat er een dialoog die we kunnen meenemen naar andere trajecten. Het zou fijn zijn als ik hier mijn steentje aan zou kunnen bijdragen. Zodat er een échte vernieuwing komt in Nieuw Gent. Dat is ons doel. Daar gaan we voor!" 

Het begon allemaal met workshops zang in Ledeberg. Waar kwam die drang vandaan om met kwetsbare kinderen en jongeren te werken?

Kapinga: "Toen ik net bevallen was van mijn jongste zoon kwamen we in Ledeberg wonen. Tijdens mijn wandelingen in de wijk zag ik rondhangende meisjes die zich leken te vervelen. Mattias Laga van 'De Ledebirds' stelde voor om op vrijwillige basis workshops zang te geven. Die workshops waren een schot in de roos. Na een jaar startte ik mijn eigen vzw 'Mais quelle chanson' op.

Wie waren die meisjes?

Kapinga: De eerste meisjes kwamen vooral uit de Turkse en de Roma gemeenschap. Later, toen mijn organisatie beter gekend was, sloten ook kinderen uit de Afrikaanse gemeenschap aan en nog later werd het een mooie mix van kinderen en jongeren met allerlei achtergronden. We hebben doorheen de jaren iets moois kunnen verwezenlijken. Daar ben ik nog altijd trots op."

Waar ligt de kiem van die sociale bewogenheid van jou? Heb je die van thuis uit meegekregen? Schuilt er in jou een soort...

Kapinga: "...Hippie? (schaterlacht) Mijn vader werkte van in de jaren '70 tot de jaren '90 als coöperant in Congo. Hij leidde leerkrachten op en schreef handboeken wiskunde. Hij richtte er ook een educatief radiostation op 'Radio Candip' (Centre d’Animation et de Diffusion Pédagogiques). Ik heb dan ook van kinds af aan van thuis uit meegekregen: deel je kennis en je rijkdom. Ik ben doordrongen van die gedachte.

Het is zeer verrijkend om te zien hoe je zelf een verschil kan maken, als je niet gefocust bent op jezelf en durft rond te kijken. Het verloopt langzaam, maar het loont de moeite. Samen maken we een verschil!"

Kapinga met haar kinderkoor 'Mais quelle chanson'

Ontdek de verhalen van de Gentse Raconteurs

Heb je zelf een boeiend verhaal over je wijk? Over een markant figuur, een bijzondere plek, een opmerkelijke gebeurtenis?
Deel het op dit platform. Voeg je tekst in, laad een passende foto, video of audiofragment op, duid de wijk aan (adres of locatie) en publiceer. In het aparte tabblad bovenaan vind je een handige handleiding.
Wil je zelf mee op jacht naar interessante verhalen in je wijk en als reporter aansluiten bij de Gentse Raconteurs? Contacteer dan David Slosse, telefonisch op 0475 73 04 64 of via raconteurs@stad.gent