Tijdelijke invullers krijgen sleutel van de Meibloemsite.

01 maart 2019door De Meubelfabriek

De tijdelijke invulling De Meubelfabriek start op de Meibloemsite.

De Meubelfabriek, de tijdelijke invulling van de terreinen van de voormalige bowling 'De Meibloem' en de voormalige meubelfabriek 'Pauvers-Vandenberghe', gaat van start. 20 organisaties bouwen er aan een broedplaats voor makers, sociale ondernemers en buurtinitiatieven.

Acht jaar na de sluiting van de meubelfabriek in de Meibloemstraat komt er terug bedrijvigheid in de fabriek. Op vrijdag 1 maart 2019 krijgt vzw De Meubelfabriek, een koepel van 20 organisaties, de sleutel van de terreinen van de voormalige bowling 'De Meibloem' en de voormalige meubelfabriek 'Pauvers-Vandenberghe' in de Brugse Poort. De organisaties zullen er drie jaar een tijdelijke invulling inrichten.

Broedplaats in en met de Brugse Poort

De organisaties maken er een broedplaats voor sociale, culturele en sportieve actoren, voor ondernemers, makers en voor burgerinitiatieven. Het moet een proeftuin zijn voor circulaire economie, sociaal en maatschappelijk ondernemen, sociaal innoveren en artistieke ontplooiing. Het gaat om een breed gamma aan activiteiten: indoorvoetbal, een fietsatelier, meubels en decoratie bouwen met recupmateriaal, een metaalatelier, een buurtkeuken, repetitieruimtes, nieuwe media en journalistiek, boks, yoga, en co-working, een jeugdhuis, stadslandbouw, tweedehands verkoop, ...

De Meubelfabriek wil geen eiland zijn, maar net verbindingen maken met de Brugse Poort en inspelen op noden in de wijk. De invullers zullen ook samenwerken met bestaande buurtspelers zoals De Koer, vzw Jong, De Vieze Gasten, de Goestedoeners en Akker & Ambacht.

De Stad Gent geeft met deze tijdelijke invulling ruimte aan initiatief. Via de inzet van een buurtwerker bij de opstart van het project, ondersteunt de Stad Gent de initiatiefnemers ook om de connectie met de buurt te maken. Daarnaast wil de Stad in de Meubelfabriek leer-, activerings- en tewerkstellingskansen creëren, met specifieke aandacht voor werkzoekenden en bewoners met een leefloon.

Invullers werken aan eigen organisatiestructuur

De Stad Gent en sogent lanceerden voor de zomer van 2018 een oproep naar kandidaat-invullers. Na een bezoek aan de site begonnen de organisaties, sogent en de Stad Gent de tijdelijke invulling vorm te geven. Stap voor stap en in onderling overleg werd gezocht naar een organisatiestructuur en een beheerformule die zorgen voor een faire verdeling van het werk en de nodige openheid naar elkaar, nieuwe partners en de buurt.

Met het oog op de tijdelijke invulling heeft Sogent afgelopen najaar de terreinen en gebouwen veilig gemaakt. De bowling werd gesloopt. De activiteiten zullen voornamelijk plaatsvinden in de voormalige meubelfabriek (2.500m²) en de buitenruimte (5.000m²).

Nu de invullers de sleutel hebben, kunnen ze op eigen ritme hun plek vormgeven. Ze nemen zelf en samen het beheer van de site op. Ze werken ook aan een website en communicatie met de buurt. Een overzicht van de organisaties is te vinden op de website van De Meubelfabriek.

Wat vooraf ging

Plannen van de vorige eigenaar van de Meibloemsite, Adelaar Properties, om hier een woonontwikkeling te realiseren, konden niet verwezenlijkt worden. Sogent kocht de site ondertussen, in opdracht van de Stad Gent. De 8.000 m² grote site kan extra 'zuurstof' geven aan de Brugse Poort, één van de dichtst bebouwde wijken van Gent. De Stad Gent wil er buurtfuncties en openbaar groen. De site moet een sociale en diverse plek worden waar lokale verenigingen een plaats kunnen krijgen en waar diverse buurtbewoners, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten. De Meibloemsite moet de buurt van lucht, ademruimte, activiteit en ontmoeting voorzien. Voor de definitieve inrichting zal een participatietraject opgestart worden met de buurt.

Meer over: 

Tijdelijke invullers nemen sleutel in ontvangst