Van Monck Autonomous Gym

22 februari 2019door De Meubelfabriek

Het is een niet-commerciele plek waar mensen kunnen trainen om sterker en weerbaarder te worden, zowel fysiek als mentaal.

De gym,is autonoom, dat wil zeggen zonder lidgeld, maar met vrijwillige bijdrage. Zonder leiders, maar met gedeelde verantwoordelijkheid. Die gedeelde verantwoordelijkheid houdt in dat de gym gerund wordt door vrijwilligers, en dat iedereen zijn of haar steentje hieraan bijdraagt. Iedereen die regelmatig traint, heeft inspraak over de manier waarop de club gerund wordt.

Er worden Kickbox / Muay Thai en Engelse Boks lessen gegeven in een informele en open sfeer. Je inzet en enthousiasme tijdens de training zijn belangrijk, je fysieke conditie niet.

Macho gedrag, seksisme, homofobie en racisme zullen niet getolereerd worden.

Van Monck Autonomous Gym