MasalaTV

22 februari 2019door De Meubelfabriek

Een sociaal videokanaal voor en door álle Gentenaars

Masala Gent is een interculturele beweging die streeft naar een inclusieve samenleving. Een inclusief samenlevingsmodel waarbij diversiteit gestalte krijgt in gemeenschappelijke en gedeelde ruimtes, met respect voor iedereen. Samen bouwen we aan een samenleving die solidair, pluralistisch maar vooral democratisch is. We strijden voor de grondrechten van individuen en groepen die uitgesloten of gediscrimineerd worden. Dit doen we door kritische, sensibiliserende, interactieve en educatieve activiteiten te organiseren waardoor kinderen, jongeren en volwassenen kennis en ervaring opdoen om zich ten volle te ontplooien in onze kleurrijke en diverse maatschappij.

Bezoek hier de website van MasalaTV.

MasalaTV