Project update: Pilotstudy

26 november 2018door City of People

Wat willen de senioren en hulpverleners?

Voor een nieuw product ontwikkeld wordt, moet eerst gepeild worden wat de senioren en de ocmw-medewerkers zelf nuttig vinden. Hiervoor werden als eerste 5 interviews uitgevoerd met senioren. Tijdens deze interviews werd er een scenario voorgelegd dat in een concreet voorbeeld uitlegt hoe Hier-OS in zijn werk gaat. Dit scenario gaat over een situatie waarbij de senior al een aantal dagen alleen is, en de boodschap krijgt of hij/zij een bezoekje wil hebben. De senioren kregen hier de kans om feedback te geven op dit scenario. Het secenario werd a.d.h.v. de feedback van de senioren aangepast. Vervolgens werd er gepeild naar de manier hoe de senioren omgaan en openstaan voor technologie. Hiervoor werden technologieën die de senioren reeds gebruikten besproken en kregen de senioren ook een aantal nieuwe technologieën (tablets, smart-speakers,...) voorgelegd. Om af te sluiten mochten de senioren een rangschikking maken van welke technologieën ze het meest prefereren. Het resultaat hiervan was dat de senioren graag met technologieën werken waar ze reeds mee gewerkt hebben. anderzijds kwam de "smart-speaker" naar boven als een nieuw medium dat veel potentieel heeft bij deze doelgroep. In onderstaand document staan de bevindingen die voortkwamen uit deze interviews. 

Als tweede werden er als voorbereidend onderzoek ook 5 gesprekken gevoerd met OCMW-medewerkers om dit scenario af te tasten. Hierbij kregen de onderzoekers van de UGent een aantal richtlijnen mee om Hier-OS verder vorm te geven. Het resultaat dat hier naar boven kwam, was dat de OCMW-medewerker steeds zicht moet hebben op de contacten tussen de senioren en de hulpverlening. Op deze manier kan nagegaan worden welke noden de senior nog verder heeft. 

Meer over: 

5 senioren namen deel in het pilot onderzoek.