Stijlvolle en praktische rollator

02 juli 2018door City of People

Uit de PoP-analyse is gebleken dat een rollator heel wat mobiliteitsproblemen kan oplossen. Toch willen niet alle senioren dit.

Uit de PoP-analyse is gebleken dat een rollator heel wat mobiliteitsproblemen kan oplossen. Toch zijn er heel wat senioren die hier niet mee willen rondlopen omdat dit te “oud” lijkt. Als oplossing kan een stijlvolle rollator ontworpen worden waar dit stigma niet aan verbonden is.

Toen de senioren ondervraagd werden tijdens een interview, bleek dat heel wat senioren het praktische nut van de rollator zeker inzagen. Zo biedt een rollator ondersteuning wanneer de senioren zich verplaatsen over straat en zelfs in huis. Toch zijn er een aantal moeilijkheden met de rollator. Zo worden deze als “oud” gezien. Hierdoor willen de senioren niet meer met een rollator over straat lopen omdat ze zich schamen. Ook wordt de rollator in sommige gevallen als een belemmering gezien. Wanneer de senioren op een hoger voetpad moeten stappen, is de rollator veelal te zwaar en te lomp. Ook hier zou een lichter ontwerp een oplossing kunnen bieden. 

Meer over: 

Rollator