People behind City of People

City of People is een cocreatietraject, om innovatieve oplossingen te zoeken voor de complexe maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst van de stad. Participatie en co-creatie (van/met burgers, verenigingen, bedrijven, kennisinstellingen, overheid enzovoort) staan daarbij centraal.
Stad Gent, OCMW Gent, UGent, imec en Digipolis hebben de handen in elkaar geslagen om dit traject te initiƫren en vorm te geven. Gaandeweg is het partnerschap verder uitgebreid met organisaties uit de quadruple helix: civiele maatschappij (burgers, verenigingen,...), onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemingen en overheid. Tussentijds en na afronding worden alle resultaten gedeeld. We willen graag dat ze de basis vormen, of als inputs dienen voor andere initiatieven. Naast consultatie van en samenwerking met alle belanghebbenden, speelt ook academisch onderzoek een belangrijke rol in het project.

Er zijn een aantal "people" aangesteld om dit onderzoek in goede banen te leiden. Hieronder is een overzicht van deze mensen, die actief voor het project werken, te zien.