x2 _ Dubbelganger

31 maart 2017door hilde v.
40.000 EUR
19de eeuwse gordel

Dubbelganger is een sociaal spel voor elke Gentse wijk.

Korte ontmoetingen zorgen ervoor dat veel bewoners elkaar nooit meer zonder groeten voorbij zullen lopen.

Hoe dat kan? Doe even mee met de tafel van twee:

 

  • Op 2 januari komen 2 mensen uit een Gentse wijk kort samen. Al pratend leren zij elkaar kennen. Deze 2 mensen nodigen op hun beurt elk iemand uit diezelfde buurt uit voor de volgende maand.
  • Op 2 februari komen deze 4 mensen uit diezelfde wijk samen. Al pratend leren zij elkaar kennen. Deze 4 mensen nodigen op hun beurt elk iemand uit diezelfde buurt uit voor de volgende maand.
  • Op 2 maart komen 8 mensen uit de wijk samen; op 2 april komen 16 mensen uit de wijk samen; op 2 mei 32 mensen; op 2 juni 64; (tijdens juli en augustus niet); op 2 september 128, op 2 oktober 256, op 2 november 512 mensen, om tijdens de slotbijeenkomst op 2 december met 1024 mensen uit de buurt samen te komen.

(Verkies je een 'beeldige' uitleg? Kijk dan naar het filmpje onderaan deze tekst)

(Tijdens dit proces kan er een zekere uitval zijn, wat voor lagere getallen zal zorgen)

Een eenvoudig maar spannend idee, én als het lukt komen eind 2018, op 2 december, in verschillende Gentse wijken een paar honderden wijkbewoners samen!

 

Om DUBBELGANGER op gang te trekken wordt in het najaar van 2017 per wijk één persoon gezocht die het project in diens wijk wil opstarten. De kandidaten stellen zichzelf voor en vermelden tevens wie de eerste persoon zal zijn die uitgenodigd zal worden en waarom. Die twee vormen samen het startduo. DUBBELGANGER streeft naar zoveel mogelijk diversiteit. Een divers startduo zal voor een diverser vervolg zorgen. De wijken die een goedgekeurde startkandidaat hebben, gaan in januari 2018 van start.

Spelregels:

  1. Het project wordt voor alle wijken centraal ondersteund en mee opgevolgd, de organisatie van de bijeenkomsten gebeurt in de wijken zelf.
  2. De organisatie in januari wordt door 1 iemand op zich genomen. Voor de maand februari doen 2 mensen dat, voor maart 3, april 4, mei 5, juni 6, september 7, oktober 8, november 9 en de slotbijeenkomst in december wordt door een groepje van 10 mensen georganiseerd.
  3. De duur van de bijeenkomsten neemt met de maanden een beetje toe. Men kan starten met een halfuurtje/uurtje. Beter korte, intensieve, duidelijk afgebakende bijeenkomsten, die geen grote tijdsinvestering van de mensen vragen.
  4. Wie organiseert, gaat in de wijk op zoek naar een locatie die past bij de grootte van de groep. De locatie moet elke keer een andere zijn.
  5. Elke bijeenkomst heeft een andere kleur. Aan het einde van elke bijeenkomst krijgt elke aanwezige 2 kleurjetons die de kleur hebben van de volgende bijeenkomst, één voor zichzelf en één voor de persoon die uitgenodigd zal worden. Deze toegangsjeton wordt op de daaropvolgende bijeenkomst door beiden bij aankomst afgegeven.
  6. Hoe de babbels voor de bijeenkomsten geregeld worden, wordt per maand door het organiserend groepje beslist.

DUBBELGANGER heeft eenvoudige wijkontmoeting tot doel, mekaar beter leren kennen door gewoon met elkaar te praten.

Bewoners zullen extra gemotiveerd zijn om naar Dubbelganger te gaan aangezien zij voor die maand dé uitgenodigde van één persoon zijn. De diversiteit van de uitnodigers kan tot een formidabele mix van mensen leiden.

[Op veel buurtinitiatieven zie je dat mensen vooral babbelen met mensen die ze al kennen (niets op tegen); dit initiatief wil iets doen met de ervaring dat een babbel met iemand die je (nog) niet (goed) kent dikwijls veel interessanter en boeiender is. Het is ook superwijs dat je die mensen dan later ook nog in je wijk tegenkomt.]

Een eenvoudig maar spannend idee, én als het lukt komen eind 2018, op 2 december, in verschillende Gentse wijken een paar honderden wijkbewoners samen!

 

BUDGET

Naast een centraal budget (3.000 €) zal de kost erg afhangen van het aantal wijken dat mee zal doen. Per wijk wordt een budget van 3.000 € voorzien. Als er bijvoorbeeld 6 wijken meedoen, komt de totale projectkost op: 3.000 (centraal) + 6 x 3.000 (per wijk) = 21.000 €. Doen er 12 wijken mee, dan is er 39.000€ nodig.

Het centrale budget van 3.000 € is voor algemene stadsbrede projectkosten (promotie, logo, jetons,...)

De 3.000 € per wijk gaat naar:

1.000 - 1.400 € voor het huren van de locaties voor alle 10 de bijeenkomsten samen;

1.000 - 1.400 € naar de werking (mobilisatie, ondersteuning wijkduo/wijkteam, spelmateriaal, beetje catering);

400 € naar communicatie (drukwerk en promotie)

200 € naar verzekeringen

 

BELANGRIJK:

 

elke wijk uit de 3 CLUSTERS kan meedoen: KERNSTAD, 19de-eeuwse én 20ste-eeuwse GORDEL

Meer over: