Wondelroute: een wandelroute door Wondelgem

26 maart 2017door Peter R.
84.000 EUR
20ste eeuwse gordel

De Wondelroute, een wandelroute door Wondelgem, door, voor en van Wondelgemnaren. Verleden en heden, natuur en mensen verbinden door samen een route te maken door onze deelgemeente.

WAT

Het voorgestelde traject voor een Wondelroute loopt voor een groot deel rond de oorspronkelijke, vroegere dorpskern van Wondelgem. Deze route heeft een historisch en een ecologisch kantje en is ook een middel om contacten tussen bewoners te bevorderen en versterken. Daarnaast kan het helpen bij het verhogen van het algemeen welbevinden in Wondelgem: een plek voor ontspanning en rust.

We zoeken naar verbindingen: een verbinding tussen de verschillende groene zones in Wondelgem, een verbinding tussen de hedendaagse beleving van de deelgemeente door Wondelgemnaars en de lokale geschiedenis van het vroegere dorp, enz.

De route kan volledig worden afgelegd. Ook kan men er slechts een onderdeel van doen. Op een aantal strategische punten is er signalisatie met een algemeen routeoverzicht. Er zijn deelthema’s (lokale geschiedeniselementen, insecten en aangepaste beplanting ervoor, rustplekken, kunst in de openbare ruimte ...) met eigen signalisatie op bepaalde stukken van de route.

WIE

Dit project wordt in de buurt gedragen door de volgende groepen en verenigingen: Bewonersplatform Wondelgem, Cultuurplatform Wondelgem, Davidsfonds Wondelgem, Wondelgemse Wandelvogels, Heemkundige en Historische Kring Wondelgem, Vl@s (Vlaamse actieve senioren) Wondelgem, VOS-Wondelgem.

ALGEMENE DOELSTELLING

Doel is om de concrete invulling van deze route verder uit te werken in dialoog met andere verenigingen, met scholen en jeugdbewegingen en met bewoners langs de route. Hiervoor zijn al verschillende organisaties en mensen aangesproken.

Focus o.m. op MENSENMAAT, op NATUUR, op LOKALE GESCHIEDENIS en op DIDACTISCHE REFLEX (bijvoorbeeld de bij als element van bewustmaking i.v.m. de gevaren van klimaatopwarming en milieuvervuiling).

DOELGROEPEN

  • wandelaars die de rust opzoeken, trage tijd ervaren, ontspannen, eens de gedachten kunnen loslaten
  • minder mobiele mensen
  • gezinnen met kinderen, kinderwagens
  • scholen in de buurt
  • joggers, lopers
  • niet of minder: fietsers

BEOOGDE RESULTATEN

  • langdurige impact op het stedelijk weefsel
  • BUURT VERBINDEN op mensenmaat (staptempo)
  • TRAAG en KINDVRIENDELIJK
  • laagdrempelig en PUBLIEK TOEGANKELIJK: voor iedereen die in de buurt leeft, langskomt, …

Volledige document op https://docs.google.com/document/d/1z-XmX2CxQ....

Link naar het voorgestelde traject van de Wondelroutehttps://drive.google.com/open?id=1huVptcylSfv....

Downloadbare versie van de route voor GPS: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/482...

Bekijk alle acties in de wijk: