’t Overeten verenigt bewoners/wijkorganisaties in de Dampoort rond laagdrempelige ontmoeting en voeding. Een aanzet tot een buurtrestaurant.

31 maart 2017door Tine D.
150.000 EUR
19de eeuwse gordel

 

Het project ’t Overeten verbindt en versterkt verschillende bewonersgroepen door een stevig platform te bieden dat zorgt voor ondersteuning van de vrijwilligerswerking.
Het project 't Overeten bouwt bestaande ontmoetings- en eetmomenten verder uit. We zullen werken rond herkenbaarheid en toegankelijkheid voor alle buurtbewoners en gebruikers.
Het project 't Overeten biedt op regelmatige basis buurtmaaltijden aan op diverse locaties, aan betaalbare prijzen en toegankelijk voor alle buurtbewoners en –gebruikers.
Het project 't Overeten is een springplank tot de uitbouw van een buurtrestaurant met solidaire prijzen gekoppeld aan een sociale kruidenier.

Waarom het project ’t Overeten?

 • Diverse partners en bewoners in de wijk Dampoort ervaren een grote nood aan een laagdrempelige ontmoetingsruimte waar alle buurtbewoners zich thuis voelen. We vinden het Burgerbudget een unieke kans om een laagdrempelige en toegankelijke ontmoetingsplaats te realiseren voor iedereen.We zullen ons vooral focussen op wat ons bindt, op gemeenschappelijkheid: we zijn bewoners/gebruikers   van de Dampoortwijk. Zo creëren we een wijkgevoel.
 • Diverse bewonersinitiatieven/organisaties die reeds werken rond ontmoeten en voeding ervaren een nood aan ondersteuning. We willen in Het project ’t Overeten de verschillende bewonersgroepen verbinden en versterken door een stevig platform te bieden dat zorgt voor ondersteuning van de vrijwilligerswerking.Deze groepen werken los van elkaar, autonoom en met vrijwilligers.
 • Al jaren is er een grote nood aan een gezonde en betaalbare eetgelegenheid, waar je ook nog eens je kinderen kan loslaten op een veilig speelterrein.Als we de kaart van Gent bekijken (in functie van bereik sociaal restaurant) dan merken we dat in Gent-Oost en dus de Dampoortwijk de enigste wijk is binnen de 19de eeuwse gordel waar geen sociaal restaurant is. Het project ’t Overeten biedt de kans om een eerste aanzet te zijn naar de uitbouw van een sociaal restaurant in de wijk Dampoort. Het biedt ons de kans om te experimenteren zowel op gebied van locatie en herkenbaarheid.

Met wie realiseren we het project ’t Overeten?

Stichtende partners:

Al deze partners werken reeds rond ontmoeten en voeding in de wijk Dampoort, los van elkaar. Vanuit noden binnen de bewonersinitiatieven/vzw SIVI én noden in de wijk Dampoort hebben we onze krachten gebundeld en ontstond het project ’t Overeten.

 • De sneukeltuin en composteerplek in het Banierpark
 • Ontbijtgroep op donderdag: Elke donderdag tussen 9u en 11u kan je in het buurtcentrum van Sint-Amandsberg terecht voor een gezond ontbijt, een babbel, luisterend oor.
 • Soepcafé Dampoort: Met voedseloverschotten maken ze 2x per maand een vegetarische soepmaaltijd.
 • De crea-namiddag gaat door op woensdagnamiddag en is gericht naar ouders en kinderen.
 • Sociale kruidenier vzw SIVI: Een sociale kruidenier is een waardig alternatief voor voedselpakketten. De sociale kruidenier is een buurtwinkel waar mensen in armoede kwaliteitsvolle producten aan een sterk gereduceerde prijs kunnen kopen. In de sociale kruidenier vind je voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten. Daarnaast wil een sociale kruidenier het sociaal isolement van mensen in armoede doorbreken door een ontmoetingsplaats te organiseren. Een sociale kruidenier biedt tevens arbeidstrajecten onder de vorm van vrijwilligerswerk, arbeidszorg, sociale tewerkstelling en werkervaringsprojecten.

Actieve ondersteunende partners:

 • Wijkgezondheidscentrum Kappellenberg: vanuit het project gezonde voeding voor iedereen biedt WGC Kappellenberg ondersteuning aan bestaande projecten zoals ’t Overeten.
 • De Werf biedt een voltijds aanbod van activiteiten voor de leerplichtige jongeren, die ver van de arbeidsmarkt staan. 2x per maand hebben zij met hun jongeren een kookactiviteit.
 • Lokaal Diensten Centrum Wibier: vanaf heden valt de Dampoortwijk ook in hun werkingsgebied. Zij bieden onder andere ontmoetingsmogelijkheden en maaltijden aan. Zij bereiken hoofdzakelijk 55-plussers.
 • Straathoekwerker Dampoort, Sint-Amandsberg en Oostakker

Afgestemd met:

de dienst Ontmoeten en Verbinden Dampoort, sociaal regisseur, wijkregisseur en Dienst Werk van de Stad Gent

Hoe willen we project ’t Overeten realiseren?

In Het project ’t Overeten verbinden en versterken we de verschillende bewonersgroepen door een stevig platform te bieden dat zorgt voor ondersteuning van de vrijwilligerswerking.
De bestaande ontmoetings- en eetmomenten verder uitbouwen. We zullen werken rond herkenbaarheid en toegankelijkheid voor alle buurtbewoners en gebruikers.
Op regelmatige basis buurtmaaltijden aanbieden op diverse locaties, aan betaalbare prijzen en toegankelijk voor alle buurtbewoners en –gebruikers.
Het project is een springplank tot de uitbouw van een buurtrestaurant met solidaire prijzen gekoppeld aan een sociale kruidenier.

Sterktes?

 • Participatie van wijkpartners in de stuurgroep

Het project ’t Overeten wordt gedragen door vele bewoners/bewonersinitiatieven. Samen bereiken we  een brede groep van bewoners en gebruikers van de wijk. We werken heel participatief: alle structurele en inhoudelijke beslissingen worden genomen in de stuurgroep. Problemen, knelpunten en signalen worden teruggekoppeld en besproken door de stuurgroep. Door samen te werken met vele partners uit de wijk Dampoort streven we naar een brede gedragenheid.

 

 • Het project ’t Overeten is een dynamisch project.

Gedurende het hele project kunnen nieuwe partners en ondersteuners aansluiten. Een wijk is een dynamisch gegeven. Met ’t Overeten willen we op al deze structurele en projectmatige dynamieken te allen tijde inspelen. Wegens het veranderlijke karakter van het bewoners- en gebruikersbestand van de wijk, is het bereiken van bewoners en gebruikers een constante binnen ons project.

 

 • Mobiele keuken voor buurtmaaltijden op diverse locaties vraagt een samenwerking met partners en gelegenheidspartners

Zeker in de eerste fase van het project ’t Overeten werken we met een mobiele keuken om op regelmatige tijdstappen buurtmaaltijden aan te bieden. Deze maaltijden zullen aangeboden worden op diverse locaties zoals bij externe organisaties, wijkevenementen,… Dit komt niet alleen de bekendheid van het project ten goede, maar zorgt vooral voor een nog bredere gedragenheid en toegankelijkheid van het project.

Springplank naar een buurtrestaurant/sociale kruidenier met solidaire prijzen.

We zien het project ’t Overeten als een brug naar een buurtrestaurant met solidaire prijzen.

 

 • ’t Overeten is een duurzaam project.

Voedseloverschotten: In het project ’t Overeten streven we ernaar om zoveel mogelijk met voedseloverschotten te werken. Het afval van de groenten gaan naar de composteerplaats Banierpark.

Toegang tot gezonde voeding voor iedereen  is één van de pijlers van het project ’t Overeten.

Actiepunten?

Het project ’t Overeten streeft naar een brede gedragenheid in de Dampoortwijk. We blijven zoeken naar ondersteunende partners zodat alle bewonersgroepen uit de Dampoortwijk vertegenwoordigd zijn in het project ’t Overeten. We denken aan partners uit de Turkse en Bulgaarse gemeenschappen, de actieve middenklasse, etc

Bekijk alle acties in de wijk: