Reigersparkje -midden in de stad- voor alle generaties

25 maart 2017door Myriam D.
20.000 EUR
Kernstad

Zuidelijke stationsburen, multicultureel Lucernacollege en volwassenen met verstandelijke beperking willen samen een buurttuin inrichten.

In de dichtbevolkte wijk achter het Sint-Pietersstation, verscholen achter de huizen, ligt 0,25 ha verwilderde natuur, een restant van een oud hoeveterrein. De Stad Gent is momenteel met de aankoop bezig.

Wij, werkgroep Sint-Pieters-Buiten en buurtbewoners, het multiculturele Lucernacollege en vzw Mozaïek (dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking), slaan de handen in elkaar en willen er samen een grote gemeenschappelijke tuin van maken, een tuin voor iedereen, kinderen, gezinnen, scholieren, ouderen, passanten, mensen met meer of minder beperkingen.

We legden onze dromen samen en al snel bleken alle neuzen in dezelfde richting te staan.  We waarderen het groen en de rust en willen die ook zoveel mogelijk behouden. Het wordt een zeer natuurlijke tuin, met veel bomen, waar we zullen kunnen blijven genieten van de zang der vogels. Het wordt een tuin voor alle generaties, waar kinderen kampen kunnen bouwen, scholieren de natuur kunnen bestuderen en ouderen rustig op een bankje kunnen genieten. De tuin wordt ook een beetje voedselbos, met fruitbomen, bessenstruiken, kruiden en een beetje moestuin.

In de winter 2017-2018, tijdens drie opeenvolgende avonden, zullen we samen een plan ontwikkelen, waarin we alle dromen samenbrengen. Iedereen uit de buurt, van het Lucernacollege en van vzw Mozaïek wordt uitgenodigd om mee te doen. Er zijn heel veel verwachtingen, dus het wordt niet gemakkelijk. Het bureau voor landschapsarchitectuur Fris in ’t Landschap zal ons begeleiden en hun ervaring met ons delen. De Gentse Groendienst bewaakt de randvoorwaarden vanuit de Stad, de ontwerpkwaliteit, het beheerplan en goedkeuringstraject en tekent ten slotte het resultaat uit in een gedetailleerd plan. Wij documenteren zowel historiek als dromen in een mooi album over onze tuin.

Eenmaal het plan er is, in 2018, gaan we allemaal aan de slag. De Groendienst zorgt voor de basisinrichting (bv. aanleg van trage weg, weghalen van bomen die dreigen om te vallen, aanplant van nieuwe bomen, ...), wij zorgen samen voor verdere verfijning (bv. struiken, kruiden, moestuin).

We zullen zoveel mogelijk hergebruiken: oude boomstammen om op te spelen, bloembakken opgebouwd uit steenpuin, afgedankte zitbanken uit het Sint-Pietersstation.

In mei 2019 houden we een openingsfeest voor alle geïnteresseerden uit de buurt, de school en vzw Mozaïek. We houden een grote picknick waarbij iedereen iets lekkers meebrengt en iedereen deelt, met een vleugje muziek gespeeld door buren.

Samen onze tuin inrichten en onderhouden zal de buurtbewoners, het Lucernacollege en vzw Mozaïek dichter bij elkaar brengen. We zullen samen de handen uit de mouwen steken. Groenten en fruit uit onze tuin zullen we samen oogsten en verwerken, om dan samen op te eten aan onze lange tafel.

Voor ons is intergenerationele en interculturele solidariteit een belangrijke waarde. Tijdens speeltijden kunnen de leerlingen bvb in onze tuin ontspannen en een praatje slaan met de daar aanwezige ouderen, terwijl er ook enkele volwassenen met een verstandelijke beperking komen bij zitten. We zullen elkaar leren kennen en zullen elkaar heel wat kunnen bieden.

Onze tuin zal ons niet alleen sociaal dichter bij elkaar brengen, maar ook dichter bij de natuur. Het zal rust brengen in onze drukke levens. Daar hebben we allemaal evenveel behoefte aan, dat is wat ons samenbrengt. Zo zullen we de natuur en de seizoenen herontdekken. Voor het Lucernacollege zal de aanwezigheid van onze tuin de lessen verrijken en de pauzes aangenamer maken.

Na de inrichting blijven werkgroep Sint-Pieters-Buiten en buurtbewoners, het Lucernacollege en vzw Mozaïek, in overleg met de Groendienst en de Wijkregisseur, onze tuin onderhouden, nieuwe initiatieven nemen en activiteiten organiseren. Een kern van vertegenwoordigers uit de buurt, van de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten, van het Lucernacollege en van vzw Mozaïek zal de ontwikkelingen nauw opvolgen, samen met Groendienst en Wijkregisseur, en evalueren, eventuele problemen bespreken en bijsturen waar nodig.

We hebben er veel goesting in en gingen in mei 2017 alvast samen op fietstocht om ons in andere Gentse parken en tuinen te laten inspireren. We kijken er met zijn allen naar uit!

Bekijk alle acties in de wijk: