raBOta - leerervaringsproject

29 maart 2017door vzw B.
150.000 EUR
19de eeuwse gordel

raBOta: Een leerervaringsproject die de missing link kan vormen tussen schoolse kennis en de effectiviteit van de werkvloer.

Er is naar ons gevoel een grote “missing link” tussen de vele vormen van onderwijs en de dagdagelijkse realiteit op de werkvloer. Ons voorstel is om een tussenstap te creëren en deelnemers te laten proeven van die realiteit dmv leerervaringsprojecten.

Dit project heeft meerdere troeven;

 • enerzijds het effectief restaureren van een historisch waardevol vaartuig,
 • maar evenzeer het promotionele / publieke karakter om een project in de spotlight te stellen, zowel tijdens als na de voltooiing.

Vele opleidingen; metaal, hout, elektriciteit, schilderen, mechanica, tot stoffering gaan hand in hand binnen dit project. Zelfs foto en film als naslagwerk van de gebruikte technieken, ict voor website en facebookpagina’s komen hier aan bod.

Naast het technische aspect bestaat er een 2de, minstens even belangrijk aspect; het samenwerken van de verschillende disciplines en vakgroepen binnen één en hetzelfde project. De verschillende disciplines zullen niet enkel naast, maar evengoed naast en met elkaar moeten kunnen samenwerken.

 

Leerlingen, schoolverlaters, langdurige werklozen, mensen met een andere (technische) achtergrond kunnen een duwtje in de rug krijgen om via deze werkervaring sterker te staan in de positie op de arbeidsmarkt.

Vanuit het schooloogpunt is het eveneens een grote meerwaarde om de eventuele schoolse kennis te kunnen implementeren in een effectief totaalproject, dat daarenboven ook effectief zal ingeschakeld worden na voltooiing.

Wat is de meerwaarde

 1. Voor de deelnemende opleidingscentra/ scholen;
 • het feit dat ze aan een realistisch project kunnen deelnemen los van de schoolbanken
 • de interactie tussen de verschillende werkgroepen, wat een heel “arbeidmarktgetrouwe” weergave is van een effectieve job
 • zonder zware materiaalkosten kan er ingestapt worden in een totaalproject.
 • de meerwaarde die iedereen kan geven aan een totaalproject, alle deelnemers “profiteren” van de inbreng van de anderen.
 • een eindresultaat dat promotioneel kan ingezet worden
 • als wederdienst kan de vzw bvb deelnemers uitnodigen voor een tocht op “hun” restauratieproject.
 • In de mate van het haalbare kan deze op locatie gebracht worden voor opendeurdagen / job-dagen / tentoonstellingen
 • opleidingscentra/ scholen kunnen aanwezig zijn op events en beurzen waar de projecten gepromoot worden.
 1. Voor de vzw zelf
 • een renovatieproject / herbestemmingsproject dat tegen grondstofkostprijs is gerealiseerd door opleidingscentra/ scholen.
 • Een eindresultaat dat kan ingezet worden voor:
  • publicitaire ondersteuning van de vzw-werking.
  • ter beschikking gesteld worden voor buplieke activiteiten  
  • kan via verhuur uitbesteed worden, opbrengsten hiervan kunnen
   • Gebruikt worden om de werkingskosten te dekken
   • opnieuw geïnvesteerd worden in nieuwe gelijkaardige projecten.
 • Door eventuele deelname aan bvb opendeurdagen van opleidingscentra/ scholen, kan de vzw ook zijn eigen werking promoten.
 • De vergaarde kennis / foto’s / film zorgen voor een veelheid van didactisch materiaal ter ondersteuning van eventueel volgende projecten.
 1. Algemeen
 • Door deze kruisbestuiving kan dit project een meerwaarde betekenen voor alle betrokken/meewerkende partijen
 • Door het feit dat de werking na uitvoering zelfbedruipend kan worden gemaakt, is dit project niet in tijd beperkt.
 • Na realisatie zal er een blijvende betrokkenheid kunnen gecreëerd worden door onderhoud en herstellingen eveneens als leerervaring te gaan beschouwen

U ziet er is potentieel, heel veel potentieel.

Bekijk alle acties in de wijk: