Nieuw Gent komt naar buiten-meer dan kijkgroen!

30 maart 2017door Karolien V.
100.000 EUR
19de eeuwse gordel

Er komt een stadsvernieuwingsproject in de wijk Nieuw Gent-Steenakker waarbij de woontorens aan de Kikvorsstraat worden afgebroken en nieuwe woonblokken worden gebouwd. De groene omgeving zal bewaard blijven en een andere invulling krijgen. Verschillende buurtbewoners waaronder de bezoekers van de Tuintjes, de mensen op de bankjes en de ouders met kids in de speeltuin, de bezoekers van de kluscontainer bij Pino,  geven aan dat de omgeving rond de blokken aan de Kikvorsstraat in Nieuw Gent uniek is. Er is veel groen, er zijn veel bomen en er is vooral veel potentieel. Daarom willen we samen een deel van deze plek omtoveren tot een “nieuwe ontmoetingsplek” in de wijk waar jong en oud van gebruik kan maken.

Maar het zijn niet alleen bewoners die de kansen zien : het project “Campus” van kunstenares Elly Van Eeghem denkt zoekt wat ‘openbare ruimte’ nu nog betekent. Samen met buurtbewoners, passanten, studenten en schoolkinderen denkt Elly na over vormgeving en gebruik van dat begrip. Zo wordt ‘CAMPUS’ een open werkplaats in een voormalige drankencentrale waar ideeën voor de omgeving gedeeld worden, waar geschetst en gebouwd wordt. In oktober wordt ‘CAMPUS’ afgesloten met de inhuldiging van een collectieve ingreep in de publieke ruimte. Wij willen verder bouwen op dit project door enerzijds zelf nog een ingreep te doen tussen de blokken en anderzijds de ingrepen van Campus te verduurzamen. Voor het burgerbudget willen we een zonnepaneleninstallatie plaatsen op het tuinkot van de tuintjes en willen we een “piratenkiosk”bouwen, een combinatie van een kiosk en een piratenboot. We creëren hiermee opnieuw een plek tussen de blokken die door zowel jong als oud kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden: ontmoetingsmomenten, hangplek, leesplek en dankzij de elektriciteit ook al eens een festivalletje, waar de jongeren vragende partij voor zijn.

"Nieuw Gent komt naar buiten" is het initiatief van een groepje buurtbewoners uit de wijk Nieuw Gent, ondersteund door Samenlevingsopbouw Gent vzw. Contactpersoon is Karolien Vermeulen.

Met dit project richten we ons op alle bewoners uit Nieuw Gent, Steenakker, maar ook daarbuiten. We verwachten dat de collectieve in greep in de omgeving van het project “campus” een zekere dynamiek teweeg zal brengen in de wijk. Hierdoor zullen ook andere bewoners de weg naar de wijk vinden. Onze focus ligt ook op de bewoners uit de blokken die de komende jaren geconfronteerd zullen worden met een grootschalige renovatiebeweging. De openbare ruimte zal een belangrijke plaats zijn om rust te creëren voor deze mensen. We mikken zowel op jong als oud. Voor de uitwerking en het bouwen zelf zullen de buurtbewoners samen aan de slag gaan.

Samenlevingsopbouw engageert zich om vanuit de expertise van oa het project de Tuintjes de opbouw en uitwerking te realiseren samen met de buurtbewoners door:

 • Inschakeling van een parttime opbouwwerker die het project coördineert
 • Inzet van vrijwilligers uit het klusproject
 • Gebruik van materiaal en expertise vanuit het klusproject alsook gebruik van de kluscontainer als werkruimte
 • Samenwerking met de bewoners en vrijwilligers van het tuintjesproject
 • Tuintjesproject als uitvalsbasis en voorzien van elektriciteit via zonnepanelen op het tuinkot

We stellen het project voor aan het wijkactieteam van de wijk. Daar bekijken we nog wie partner kan zijn. We denken zelf alvast om de link te maken het project dat de Zuidpoort indient.

Volgende diensten hebben we nodig om het project te realiseren:

 • Stad Gent: groendienst, stedenbouw,
 • Woningent (eigenaar omliggende gebouwen)
 • Ontwerper of landschapsarchitect; we zouden opnieuw beroep doen op “fris in ’t landschap” die ook de tuintjes hebben ontworpen. Zij kunnen een ontwerp maken dat mooi aansluit bij de Tuintjes
 • Buurtorganisaties om het project breed uit te dragen
 • Nog meer buurtbewoners die mee kunnen helpen bouwen

Draagvlak

Verschillende experten deden al uitspraken over Nieuw Gent en de noden in de wijk. Momenteel loopt er de studie ikv de revitalisatie. Hierover verschijnt er binnenkort een rapport. Iedereen is het erover eens dat de omgeving rond de blokken aan de Kikvorsstraat enorm veel potentieel heeft en dat met kleine ingrepen, quick wins het verschil kan gemaakt worden. Daarin zitten bewoners, organisaties en experten op dezelfde lijn. De gedragenheid van het project moet echter nog meer groeien, maar er zijn momenteel alvast verschillende bewoners betrokken: er is de bewonersgroep van de tuintjes (63 tuiniers en 15-tal vrijwilligers) waaruit enkelen een actieve rol opnemen in het project. Er zijn de vrijwilligers van het klusproject “ bij Pino” en er zijn de bewoners die betrokken zijn bij het project “Campus”. Dit zijn stuk voor stuk buurtbewoners met verschillende ervaringen en talenten die zich willen inzetten. Bovendien hebben deze mensen een grote achterban in de wijk daar zij in verschillende woonblokken wonen alsook in de wijk Steenakker.

We plannen nog een aantal acties om de bewoners en de buurt nog meer te gaan betrekken:

 • Blokmomenten: deur-aan-deur rondes in de verschillende blokken rond de omgeving van het project om toe te lichten en mensen warm te maken om mee te werken
 • Buurtbarbecue op 22 juli, georganiseerd door de bewonersgroep van de tuintjes: infopaneel met afbeeldingen en foto’s van het idee
 • Wijkactieteams in de wijk: voorstel idee en oproep tot samenwerking
 • In september ikv het stemmen organiseren we een evenement samen met het project “ambachtelijk Nieuw Gentse confituur” om de buurt warm te maken voor het project.
 • Buurtfeesten in de wijk in 2018: we pleiten er al langer voor om de buurtfeesten in Nieuw Gent open  te trekken tussen de blokken. We willen dit in 2018 doen met het project als focus.
 • Verschillende locaties als uitvalsbasis: bewonerslokaal Jupiter, kluscontainer “bij pino” en de tuintjes.

Het tuintjesproject, het klusproject “bij PIno” en binnenkort “campus” zijn positieve impulsen in de wijk die we in de toekomst nog meer willen zien. Er komt tevens een stadsvernieuwingsproject waarbij de verschillende woonblokken aan de Kikvorsstraat zullen worden afgebroken en herbouwd. Dit is een groots plan dat over vele jaren verspreid wordt. Buurtbewoners, wijkpartners en ook de stad zijn terecht bezorgd over de leefbaarheid in de wijk. Nieuw Gent zal al snel in een bouwwerf veranderen. In afwachting daarvan willen we naast een aantal andere plekken een plek realiseren die rust biedt aan de bewoners, waar zij elkaar kunnen vinden en waar er ruimte is voor tal van initiatief om even los te komen van de stress van het bouwproject.  Bovendien willen we met dit initiatief iets uitproberen dat van onderuit wordt opgebouwd en dat bij succes kan worden meegenomen in het toekomstverhaal.

Het project is de realisatie van een aantal voorstellen die buurtbewoners op verschillende momenten naar voren schoven oa tijdens de infomomenten rond de openbare ruimte ikv het revitalisatieproject in de Tuintjes, in het klusatelier bij pino, in het bewonerslokaal in de Jupiter.

Het stuk grond dat we willen gebruiken sluit niet toevallig mooi aan bij het tuintjesproject. Tijdens de jaarlijkse tuintjesbarbecue wordt dit stuk omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud. De bewoners uit de woonblokken Mercurius en Orion kijken dagelijks uit op dit terrein. Enerzijds zien zij de pracht van de Tuintjes, anderzijds zien zij een stuk gras dat vaak te maken heeft met afval en sluikstort. We willen dit stukje kijkgroen omtoveren tot een mooie, gezellige plek die een antwoord is op verschillende noden:

 • Rust
 • Zinvol gebruik
 • Speelplek voor kids
 • Hangplek voor jongeren
 • “festivalplek” af en toe voor jong-volwassenen
 • Vergaderplek ikv de revitalisatie
 • Initiatief uit de wijk

Onze ambitie

Met dit project zetten we in op verschillende ambities. De grootste ambities is dat we samen met de buurtbewoners aan het bouwen zullen gaan. We willen met de bewoners uit de blokken die niet altijd in de meest gemakkelijke, leefbare omstandigheden leven een positieve impuls geven aan een wijk in verandering. We willen hiermee aan de Stad en haar bewoners aantonen wat het potentieel is van deze wijk, zowel op vlak van omgeving als op menselijk vlak; Er is zoveel talent in Nieuw Gent. Bovendien willen we opnieuw vanuit de ervaring van de Tuintjes en het klusproject op een positieve manier de diversiteit van de wijk aantonen. Om te bouwen heb je net als om te tuinieren niet veel woorden nodig.

Op vlak van milieu willen we gebruik maken van de vochtige grond om een waterpomp te installeren. We hebben deze lente al letterlijk de nood hiervan mogen ervaren wegens het waterverbod. (verkoeling voor tijdens de hitte, water voor plantjes, de tuintjes)

We willen ook tegemoet komen aan de vraag van de vele jongvolwassenen uit de wijk: een plek om een festivalletje op te zetten. Ondanks de vaak slechte woonomstandigheden zijn er heel wat jongvolwassenen die graag in Nieuw gent wonen en niet direct de behoefte hebben om buiten de wijk op stap te gaan. We willen deze mensen de mogelijkheid bieden om tijdens de zomer iets op poten te zetten en hen daarvoor logistiek te ondersteunen met elektriciteit. Dit laatste is uniek in de wijk. Rond de omgeving van de Kikvorsstraat is er geen mogelijkheid om via een meterkast elektriciteit te gebruiken. De enige optie is via de sociale woonblokken, maar daar zijn kosten aan verbonden. We willen echter een plek creëren die duurzaam is en op een milieubewuste manier. Daarom willen we gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn en via zonnepanelen elektriciteit opwekken.

Jeugd en kids

Tijdens de lente-en zomermaanden wordt de groene omgeving omgetoverd tot een kinderparadijs. Er zijn echter niet genoeg speelplekken-hangplekken. Daarom willen we een kiosk bouwen die in de buik van een piratenschip is geplaatst. Het piratenschip kan dan als speelplek dienen. Gezien de drassige omgeving voorzien we ook een loopplank richting de tuintjes. Daarnaast kan er een glijbaan komen, een schommel en als we helemaal wild willen doen, een death-ride vanuit de orion naar voorbeeld van een succesvolle activiteit 8 jaar geleden tijdens een buurtfeest.

Communicatie:

 • Facebookpagina
 • Deur-aan-deur rondes in de blokken
 • Via de verschillende projecten in de wijk: bij Pino, de tuintjes, Campus, de Zuidpoort, buurtwerk
 • Buurtontbijten, buurtdiners
 • 1 evenement in september
 • De beste communicatie: mond aan mond door de buurtbewoners!

Om dit project mee te trekken en de bewoners te ondersteunen en op te leiden vragen we ook middelen voor een tijdelijke opbouwwerker in de wijk. Samenlevingsopbouw heeft de expertise om dit te doen. Momenteel kan dit er in de huidige opdracht niet worden bijgenomen. 

De opbouwwerker zal samen met de groep oa:

 - Een plan en timing opmaken

-  Communicatieplan: bekendmaking project in de buurt.

-  Een takenlijst opmaken

- Oplijsting maken van te contacteren partners en diensten zoals aannemer, ontwerpbureau,…

- Materiaal kiezen

- De nodige administratie zoals aanvraag vergunningen,…

Timing

We maken gebruik van het bureau en bewonerslokaal van Samenlevingsopbouw in woonblok Jupiter, de kluscontainer “bij pino” en de tuintjes als uitvalsbasis.

November 2017:

 • Ontwerper aanschrijven, afstemmen
 • Materialen kiezen
 • Met Stadsdiensten en Woningent overleg locatie: terreinverkenning, mogelijkheden, moeilijkheden, vergunningen,…
 • Offertes zonnepanelen via groepsaankoop

December 2017:

 • Ontwerp en opmaak praatplan met de bewoners
 • Vergunningen indien nodig?

Januari 2018

 • Praatplan afstemmen met de buurt en wijkpartners
 • Planning opmaken
 • Deur-aan-deur rondes en blokmomenten
 • “werkgroep” oprichten: de werkgroep bestaat uit bewoner die: meedenken, mee bekendmaken, meebouwen, logistiek verzorgen,… en wijkpartners

Februari 2018

 • Finaliseren plan en vergunningen
 • Finaliseren planning
 • Werkgroep

Maart 2018

 • Grondwerken
 • Zonnepanelen plaatsen
 • Werkgroep bijeenkomen

April 2018-mei-juni 2018

Bouwen

Einde juni 2018: feestelijke opening met festivalletje en initiatief uit de buurt. Dit is een voorlopige timing. De ervaring leert ons dat iets opbouwen trager gaat dan gewenst. We zullen ook afhankelijk zijn van de vergunning en goedkeuring van oa de Stad en woningent.

Bekijk alle acties in de wijk: