Masala tv: sociaal videokanaal voor en door álle Gentenaars

31 maart 2017door Lennart T.
150.000 EUR
19de eeuwse gordel

Masala tv: sociaal videokanaal voor en door álle Gentenaars via digital storytelling: online creatieve en interessante stadsverhalen in audio, video, foto en tekst. Denk: AVS meets AJ+ (het digitaal platform van Al Jazeera)
http://masalagent.be/

Masala is een interculturele beweging die streeft naar meer diversiteit. Met haar digitaal platform reflecteert Masala TV in de breedste zin onze actuele maatschappelijke realiteit, met specifieke aandacht naar minderheidsgroepen (waarvan een significant deel met migratie-achtergrond) die vaak onderbelicht en/of gestigmatiseerd worden in berichtgeving.

Masala verspreidt zich doorheen openbare ruimtes en institutionele gebouwen tot woonkamers, moskeeën, kraakpanden en obscure achterkamers. Geen plek blijft gespaard.

Onder de werktitel 'Real News' willen ze van onderuit een mediakanaal oprichten dat genuanceerd nieuws brengt via verhelderende reportages, debatten, interviews, sociale experimenten en vernieuwende formats.
Masala organiseert workshops 'digital storytelling' voor jong talent waarna ze zelf aan de slag gaan. Bakermat Gent (met nadruk op de 19e eeuwse stadsgordel) dient als experimentele grond waar mensen worden getriggerd om met elkaar in dialoog te gaan en hun verschillen te overstijgen. Bovendien wil Masala de ideeën die voortvloeien uit het burgerbudget in beeld brengen.

Met deze alternatieve, digitale stads-TV wil Masala helpen bouwen aan een solidaire, pluralistische maar vooral democratische maatschappij waarin de grondrechten en opinies van élk individu aandacht krijgen. Via een grassroots beweging die een verbinding maakt van grondniveau tot beleidskaders wil Masala een belangrijk gat in het sociaal-maatschappelijk werkveld dichten.

Hoe?
Door sensibiliserende, interactieve en educatieve storytelling. Deze storytelling richt zich vooral naar jongeren van 15 tot 35 jaar, maar laat niemand onberoerd. 

* Een digital storyteller is iemand die online creatieve en interessante verhalen vertelt in audio, video, foto en tekst. Hij of zij focust zich op de universele vaardigheid van het vertellen van goeie verhalen. Verhalen die verrassen, boeien, ontroeren en blijven kleven, maar dan wel met de digitale middelen van onze tijd.

Partners:
V.O.E.M. vzw - Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims, Etnisch-Culturele Federatie
Al Abrar Badr - Moskeevereniging 
REC / CHASE - Expertisecentrum voor digital storytelling
Sonderland - Collectief van journalisten die op een vernieuwende manier media maken
DOK - Vrijhaven voor culturele manoeuvres
Mediaraven - experimenteerruimte voor digitale media
Caravan Journal - Rondreizende foto's en verhalen

Interesse? Contact: Bilal.abbas@ugent.be

Met het aangevraagde bedrag van 150.000 euro kunnen we de werking 1.5 jaar runnen.
Tijdens deze periode gaan we op zoek naar een verdienmodel en alternatieve subsidiëring zodat het project na de proeffase op eigen benen kan staan. Met minder lukt ook maar dan zal het resultaat ook minder zijn, vandaar dat we het volledige bedrag aanvragen voor:

3 halftijdse werkkrachten (1.5 VTE) voor een periode van 1.5 jaar
Eindredacteur (Bilal Abbas) 
Opiniërend redacteur (Fatih De Vos)
Artistiek leider (Justin Vanhaecke)
De overheadkosten (voor o.a. sociaal secretariaat) kunnen we drukken via V.O.E.M. vzw die klant is bij SDWorx

Via de samenwerking met DOK vzw kunnen we een gratis locatie krijgen op de site van DOK waar we minstens 1.5 jaar kunnen werken).