Let's save food! : samen voedselverlies tegengaan op wijkniveau

30 maart 2017door Filip F.
53.974 EUR
20ste eeuwse gordel

Er worden gigantische hoeveelheden voeding weggegooid in grootwarenhuizen en winkels. Zonde van de energie die gekropen is in productie, transport en bewaring ervan. Het gaat vaak om voeding die nog geschikt is voor menselijke consumptie of waar allerhande nuttige zaken mee kunnen gebeuren.  

Dit project wil initiatieven op wijkniveau organiseren of stimuleren die voedselverlies tegengaan. Ophalingen bij warenhuizen en andere winkels zullen daar de voornaamste van zijn. We willen daarbij bestaande ophalingen door Poverello, Foodsavers, het Spilvarken, ...niet in de weg staan, maar enkel aanvullende werken. Om dit te doen willen we de kracht van reeds bestaande en nieuwe lokale of complementaire munten gebruiken, en werken met centrale locaties in wijken zoals buurtcentra, scholen, kerken, ... 

Door met je buren te voet of per fiets overschotten op te halen bij warenhuizen en ze naar een centrale plek in de wijk te brengen ... en daar te helpen bij sortering, verwerking of verdeling, kan je concreet bijdragen tot de vermindering van onze ecologische voetafdruk (én wordt je betaald in complementaire munt). Door dit voor consumptie geschikt voedsel van de vuilnisbelt te redden vermijden we onnodige voedselproductie of vervuilende en hinderlijke transporten van voeding en afval, ….

Jij of je buren kunnen op die locaties voeding 'kopen' door betaling een vrije bijdrage in dezelfde munten. Zo hopen we én voor continuïteit in deze activiteiten én voor meer sociale interactie in de wijk te zorgen. De verdiende munt kan immers voor veel meer dan alleen (gered) voeding gebruikt worden.

We willen ook zo circulair mogelijk werken, om bijvoorbeeld te vermijden dat de varkens voeding krijgen die nog voor menselijke consumptie geschikt is. Dit gebeurt via een soort cascadesysteem: wat nog geschikt is voor menselijke consumptie stellen we aan buren ter beschikking - rechtstreeks of via gezamenlijke kookactiviteiten zoals volkskeukens; de rest gaat naar de Spilvarkens of kippen of de kinderboerderij, of kan worden gefermenteerd ter verbetering van de bodem. Tenslotte is er ook de mogelijkheid om er biogas uit te halen, die we op wijkniveau willen onderzoeken. Door deze aanpak halen we maximaal waarde uit de voeding en vermijden we het meest succesvol verspilling.

Ook andere manieren om voedselverlies tegen te gaan, willen we in dit project stimuleren en faciliteren. 

 

Wil je weten hoe dit project het onverkocht voedsel als een kracht wil gebruiken om de Gentse wijken extra energie te geven? Ben je geïnteresseerd in de activiteiten waarmee je de complementaire munten kan verdienen, en waaraan je ze kan uitgeven? Hoe je via dit project concreet kan bijdragen tot de vermindering van onze ecologische voetafdruk, tot de strijd tegen de klimaatwijziging? Sta je bovendien open om nieuwe buren te leren kennen? Dan biedt dit project een mooie kans!

Bekijk in dat geval zeker de bijlagen: Concept (1p) en Uitgebreide toelichting (10p). 

 

Iets meer info over lokale en complementaire munten

In Gent zijn naast de euro ook pluimen en torekes in gebruik. Daarom heten deze lokale munten ook complementaire munten. Je kan ze wel enkel voor bepaalde transacties of bij een bepaalde groep mensen gebruiken.

  • Torekes zijn de papieren wijkmunt die uitgegeven wordt door Samenlevingsopbouw Gent in de wijk Rabot-Blaisantvest en die je kan verdienen door op bepaalde momenten in de gemeenschappelijke moestuin te werken, zwerfvuil op te kuisen ,.... Je kan ze uitgeven bij het sociaal restaurant, de bakker, apotheek, bij andere gebruikers van de munt, ...
  • Pluimen zijn de wijkmunt van Ledeberg, die momenteel wordt ingevoerd vanuit dezelfde organisatie.

Projecten die wij ook ondersteunen:

  • Uit-de-box fietsen, die we zullen kunnen gebruiken voor voedselophalingen.
  • Kinderboerderij in de stad, die voedseloverschotten via ons zullen kunnen gebruiken.

Dit project is samengegaan met het Free-go project waar voedingsoverschotten in koelkasten op de stoep worden aangeboden.