Kids Makerlab Drongen

26 maart 2017door Maria-Cristina C.
74.400 EUR
20ste eeuwse gordel

Stem voor een gratis toegankelijke makers-ruimte voor kinderen en jongeren in Drongen, open voor iedereen. Elk kind is immers een uitvinder! Elke jongere is een vat vol creativiteit, en dat is maar goed ook, want de toekomst heeft creatieve, kritische, veelzijdige denkers en makers nodig.

Maken is dromen concretiseren. Geen innovatie noch kansen zonder creativiteit. Een makers-ruimte creëert kansen! Met ons project willen wij de uitvinder in elk kind en elke tiener uit de buurt wakker maken en blijven uitdagen. We willen ouders de kans geven om hun kinderen lokaal te ondersteunen in hun creatieve ontwikkeling, en de ouders zelf ondersteunen met ideeën, materialen, expertise en tools. We willen hun creativiteit prikkelen, hun interesse in technologie aanwakkeren en hun honger, naar ontwerpen, creëren, proberen en maken, stillen.

Net naast de Drongense bibliotheek wordt de Ingegno Maker Space gebruikt door vzw De Creatieve STEM om events en clubs rond digitaal maken, nieuwe fabricagetechnieken, en programmeervaardigheden aan te bieden.

Maar ware het niet super als kinderen en jongeren na een bib-bezoek, gewoon naast de deur vrij kunnen binnenkomen om te ontdekken, te knutselen, te programmeren, creatief te maken en bij te leren? Ware het niet leuk dat de scouts ook een High Tech Homo Faber Badge kunnen toekennen?

Dit willen we met ons voorstel realiseren.

 • Wekelijkse openingstijden met gratis toegang en toegang tot de gereedschappen.
  De kinderen kunnen gratis naar de Maker Space komen, vrij in - vrij uit, net zoals ze binnen lopen in de bibliotheek naast de deur, en dit op dezelfde openingsuren op woensdag en zaterdag.
 • Training van basisschoolleerkrachten in het gebruik van middel- en hightech-gereedschappen. Ook opleidingen om te helpen bij het vergemakkelijken van informeel STEM-leren en zo het verspreiden van ‘maken’ bij moeilijk te bereiken groepen. We voorzien 4 maal per jaar een gratis opleiding.

 • Opleiding van jongeren om jonge kinderen te helpen bij maak-activiteiten

 • Maak De School Dag, tweewekelijks, tijdens de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 met gratis toegang voor scholen uit Drongen (en andere Gentse wijken) tijdens schooltijd, om het lab te gebruiken als extern klaslokaal met gereedschap en om aan eigen projecten te werken met de kinderen. Een van de grootste behoeften voor scholen is het aanbieden van een breder scala aan basisgereedschap, specifieke materialen en benodigdheden om leren te ondersteunen door te maken.

 • Evenementen, tweemaandelijks, tijdens de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019.

 • Samen met IN-Gent, Ella vzw, JES vzw, NerdLab, Digital Talent Gent, Brede School Gent  gaan we mogelijkheden benutten of creeren om familiedagen te organiseren, al dan niet aansluitend bij reeds bestaande programma’ s. Een voorbeeld zou een Maker MOB (*) Family Night kunnen zijn.

We wensen verder een uitleen STEAM-koffer samen te stellen voor organisaties, buurtwerkingen, en scholen.  

We willen onze werking verbreden naar alle kinderen ongeacht hun achtergrond en financiële mogelijkheden. Er is nood aan een open makers-ruimte die net zoals een bibliotheek voor iedereen toegankelijk is. Want gelijke ervaringen zijn niet hetzelfde als gelijke kansen: de jongeren krijgen dezelfde ervaringen op school, maar niet iedereen heeft dezelfde kans om daarbuiten er iets mee te doen. We willen iedereen STEAM buitenschoolse kansen bieden, wat ook verrijkend is voor de buurt gezien jongeren van elkaar kunnen leren, over scholen en leeftijden heen. Hiervoor rekenen we op hulp, advies en samenwerking met de Drongense scholen, Brede School de Brugse Poort, IN-Gent, JES, Digital Talent, en bovendien op de steun van NerdLab, ReaGent, ArdLab, en andere makers en STEM-educatoren in Gent.

We zullen specifieke mama’s (met kind) dagen organiseren, want onderzoek wijst uit dat mama’s de grootste impact op de latere toekomstkeuzes van hun jonge kinderen hebben en we willen ze met de wondere wereld van moderne fabricatie technieken kennis laten maken om hun ogen te openen naar de vele mogelijkheden en facetten van STEM.

Dit initiatief is een aanzet voor een stad die verbindt: want samen maken verbindt. Dit initiatief is uniek in Vlaanderen en zou de eerste Belgische open kids makers ruimte zijn, waar ook volwassenen welkom zijn (onder begeleiding).

De Ingegno Maker Space is een informeel creatief laboratorium waar kennis gedeeld wordt en waar kinderen vrij kunnen experimenteren en geweldige dingen kunnen maken met allerlei hippe technologieën. Kortom, het is een kids fablab, wat betekent dat er toestellen beschikbaar zijn zoals in een echt fablab, maar dan op kindermaat: profielzagen, boren, elektronicamateriaal, 3D printers, een hobby lasercutter, een kleine vinylsnijder, een kleine freesmachine, drukmateriaal en meer. Materialen en toestellen die vaak net iets te duur zijn om thuis te hebben, maar waar kinderen en jongeren wel dolgraag mee werken. Wel, in een kids fablab kan dat, mits een oogje in het zeil kan gehouden worden door een begeleider die helpt sturen en zorgt dat de toestellen correct gebruikt kunnen worden.

Het kids fablab en de tools zijn er al, de vzw De Creatieve STEM gebruikt ze in haar clubs en opleidingen. Met de steun kan dit opgetrokken worden: gelijklopend met de openingsuren van de bib Drongen wordt het lab opengesteld voor de jongeren, met mogelijkheid tot vrije creatie, knutselen en ontwerpen. Het enige wat ontbreekt is ondersteuning voor de medewerker die als begeleider optreedt, en een tussenkomst naar gebruiksmaterialen (plastic, foam, 3mm platen, draadjes, lijm, …).

Motivering gevraagd budget

Het budget omvat 3 delen: een personeelslid om het project uit te voeren, hernieuwen en onderhoud van de makers-ruimte, en verbruiksgoederen welke kinderen in projecten gebruiken. De ruimte zelf wordt gratis door vzw De Creatieve STEM ter beschikking gesteld.

In detail:

 • Om de maker-ruimte open te houden en de doelstellingen te realiseren is minimum 0,7 LTE nodig op B3/B2 niveau, of een loonkost van ongeveer 25000€ / jaar, dus 50000 € binnen het burgerbudget
 • Slijtage aan de fablab toestellen dient opgevangen te worden. De kost van een volledig fablab werd door MIT uitgerekend, en is vrij beschikbaar. Het Kids Makerlab Drongen is een basis fablab, wat overeenkomt met een opstartbudget van 50000 € (de helft van een full lab), welke over 5 jaar moet afgeschreven worden, en welke binnen het tweejarige burgerbudet voor 40% gebruikt door het project. De kost van vernieuwing komt dus op 2 x 0.4 x 50000 / 5 = 8000€ voor 2 jaar.
 • De jongeren gebruiken platen, plastics, lijm, wasknijpers, elektronica onderdelen, … Deze verbruiksgoederen willen we zo veel als mogelijk gratis ter beschikking stellen (geplafonneerd zodat alle kinderen op ondersteuning kunnen rekenen). Rekenen we op 50 kinderen per schoolweek (41), met een budget van 4 €, dan komt dit voor twee jaar op 2 x 4 x 50 x 41 = 16400 €

In totaal vragen we dan ook een budget aan voor het project van 74400 €.

Extra info

Wat bedoelen we met makers?

Makers zijn niet de mensen met handig zijn in huis, en zonder probleem de weg vinden in de Brico. Nee, met makers bedoelen we jongeren die een wens hebben, dit idee omzetten in een ontwerp, een doel, en dan de stappen zetten om hun creatie fysiek te maken. In hun creatie stoppen ze een groot stuk creativiteit, een attribuut welke naar de toekomst toe veel meer zal moeten gestimuleerd worden in jongeren. Zo concludeerde een rapport uit 2015 van de Britse denktank  Nesta dat creatieve rollen, bv architect, IT professional, artiest, meer toekomstbestendig zullen zijn tegen het geweld van automatisering en robotisering. Het is logisch dat creativiteit een dam opwerpt tegen de opmars van robots in het werkplaats, want het is een van de weinige dingen die de bots niet onder de knie kunnen krijgen.

Wat is een MakerSpace?

Het is een speciale ruimte waar je kan werken aan creatieve projecten. Het combineert een aantal elementen van een traditioneel werkatelier met de nieuwste technologieën, zoals microprocessoren, microcontrollers, 3D-printing, lasersnijden, enz. Werken in een MakerSpace stimuleert kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Het verdiept en verbreedt de standaard schoolse kennis. Werken in een MakerSpaces verbetert je onderzoeksmethodiek, zelfgericht leren en kritische reflectie.

Wat is een fablab?

Een fab lab (afkorting van het Engelse fabrication laboratory), is een coöperatieve werkplaats waar uitvinders en ontwikkelaars gebruik kunnen maken van een collectieve infrastructuur. Hier staan onder meer computers, 3D-printers, lasersnijders en frezen.

Specifiek aan een fablab ten opzichte van bv een houtatelier of metaal-werkplaats, is dat de focus ligt op digitale fabricagetechnieken, welke sterk drempelverlagend werken naar de voorkennis en scholingsniveau vereist om objecten te maken. Het is natuurlijk wel zo dat ook in traditionele werkplaatsen meer en meer digitale, high end, toestellen hun intrede doen, maar deze zijn niet publiek toegankelijk en  missen het deelaspect eigen aan een fablab.

Waarvoor staat vzw De Creatieve STEM?

De Creatieve STEM vzw heeft de afgelopen 2 jaar samen met Ingegno in Drongen een nieuwe MakerSpace opgericht. We hebben een goed uitgerust lab met high, low en middle tech. Om meer te weten te komen over wat kinderen in de MakerSpace hebben gedaan, kijk op onze website op decreatievestem.be en onze sociale media facebook.com/IngegnoMakerSpace/. Wanneer je het bezoekt, kan je kinderen zien leren, knutselen, uitvinden, onderzoeken, onderwijzen, samenwerken, delen, innoveren, socialiseren en creëren.

Met de woorden van Prof. dr. Maria-Cristina Ciocci, medeoprichter vzw De Creatieve STEM: “I dream of a place where kids of every age can gather to play with the creative power of digital design and fabrication, electronics, physical computing, engineering, art and creative coding. A place to discover, to explore, to create…together”

Iedereen is er welkom om te ontdekken, om te experimenteren, om - al doende - de fun en het artistieke van creatieve technologieën te beleven.

Met dit doel organiseert de vzw lessenreeksen, events en open vrije momenten.

Wat is de Ingegno Maker Space?

Je vindt de Ingegno Maker Space op facebook om een idee te hebben van de activiteiten.

Het Ingegno Kids Maker Space & FabLab is een informeel creatief laboratorium waar kennis gedeeld wordt en waar kinderen vrij kunnen experimenteren en geweldige dingen kunnen maken met allerlei hippe technologieën.

Kinderen en tieners kunnen er ook terecht voor begeleide hands-on workshops als 3d-printing, coding art, lasercutting, robotics,...

Bekijk alle acties in de wijk: