Inzetten op buitenschoolse activiteiten in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham:

31 maart 2017door Tamara s.
35.000 EUR
19de eeuwse gordel

In de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham lopen er een 1100-tal kinderen school in Basisschool De Triangel, Sint-Salvator, De Mozaïek en De Buurt. We hebben in de wijk tal van culturele, sportieve en creatieve partners. Maar vaak vinden de kinderen de organisaties niet en de organisaties bereiken de kinderen niet. Daar willen we iets aan doen!

Veel kinderen uit de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham moeten vaak al grote hindernissen overwinnen op het vlak van onderwijs, vorming en, later, toegang tot werk. Door al vanaf de kindertijd in te grijpen kunnen latere problemen voorkomen worden.

De kindertijd is een sleutelperiode in het leven waarbij heel wat belangrijke zaken op gang komen: taalverwerving, zelfvertrouwen, relaties met anderen, fysiek en psychisch evenwicht, sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling. De fundamenten die dan worden gelegd zullen een grote invloed hebben op de scholing, het sociale en professionele leven, de gezondheid en het fysiek en mentaal welzijn van het kind – kortom, op heel zijn toekomst als burger. Buitenschoolse activiteiten zijn een hefboom, die integratiekansen van kinderen, en in het bijzonder van kinderen in een kwetsbare situatie, verbeteren!

De school is voor veel ouders en kinderen een heel vertrouwde en toegankelijke plaats. Culturele, sportieve en creatieve organisaties uit de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham zouden graag op school (naschools of over de middag) een aanbod voor de kinderen voorzien. Daarnaast zouden we graag ook inzetten op een aanbod binnen de organisaties voor de kinderen uit de wijk.

Meer over: 
Bekijk alle acties in de wijk: