Het Portaal - een Ateljee Publiek in de Bib van Ledeberg

21 maart 2017door An V.
75.000 EUR
19de eeuwse gordel

Het Portaal maakt van de kale inkomhal van de Ledebergse Bib een knusse, (cre)actieve ruimte voor allerlei kleinschalige, inspirerende activiteiten. voor en door buurtbewoners. 

In de onderbenutte en kille inkomhal van de Bib van Ledeberg kunnen dan allerlei kleinschalige, activiteiten en inspirerende evenementen doorgaan in een prettig aangeklede ruimte met de nabijheid van de bib als meerwaarde vb. boekvoorstellingen, filo-café, huiswerkklasjes, stille ruimte voor studerende jongeren, repetitieruimte voor het takkenorkest, hangplek voor lezende senioren, creatieve ateliers, tentoonstellingen, spelletjesavonden, ... .

Op deze plek willen we mensen met brede culturele interesses uit de buurt verbinden en deze ongebruikte ruimte met veel potentieel een zinvolle bestemming geven.

Laat je verbeelding spreken met onderstaand voorstel:

Binnentreden in het  Portaal brengt je in een andere wereld, een plek in Ledeberg waar ruimte en aandacht is voor ingrediënten die niet dagelijks op het menu staan: ontmoeting, muziek, taal,  diversiteit in al haar vormen, creativiteit, samenleven, leren van elkaar, beeldende kunsten, gezelligheid, informatie, overleg,  …

De inkomhal van de Ledebergse bib kan  zo’n Portaal worden: een  gezellige, multifunctionele ruimte waarin je je waagt op het terrein van cultuur in al haar uitingen, maar waar ook plaats is voor ontmoeting en gesprek, voor stilte en studie,  het ontwikkelen en aanscherpen van de eigen creativiteit, spelplezier en engagement.

Onze wijkbibliotheek krijgt dankzij het Portaal, meer zichtbaarheid, toegankelijkheid,  uitstraling en dynamiek.

We maken van de kille en onderbenutte inkomhal een echt “ateljee publiek”, een knus aangeklede en actieve plek waar diverse buurtbewoners, jong en oud, hun interesses en talenten kunnen uitleven  en ontwikkelen.

We zien veel mogelijkheden tot samenwerking met organisaties uit onze buurt die diverse doelgroepen  bereiken om fijne, kleinschalige activiteiten te organiseren. Vrijwilligers nemen een centrale rol op in deze werking.

Bekijk alle acties in de wijk: