Groene ontmoetingsplek met openbare speelzone en buitenklas in Drongen

08 maart 2017door Cherline D.
67.412 EUR
20ste eeuwse gordel

We blazen het openbaar leven van Drongen nieuw leven in met een openbare ontmoetingsplek met speelzone en buitenklas. Daarom dienden wij, drie buurvrouwtjes uit de Veertraat, onze droom in bij Burgerbudget Drongen om een speelzone met buitenklas te realiseren.

Bedankt om te stemmen voor dit natuurlijk avontuur!

Waarom een openbare ontmoetingsruimte met speelzone?
Drongen mist een stukje groen waar kinderen, (groot)ouders, buren, bewoners, passenten op een laagdrempelige manier even kunnen ontspannen, verpozen, een babbeltje slaan ... Met deze openbare ontmoetingsplek spelen we in op de nood van de (nieuwe) inwoners, jeugdbewegingen, bezoekers aan de bibliotheek, …: een groen plekje om met elkaar in contact komen en elkaar beter leren kennen, op een ongedwongen manier.

Gezocht en gevonden: dé perfecte spot in Drongen voor een groene ontmoetingsplek

Na een korte buurtverkenning, waarbij verschillende locaties werden onderzocht, bleek de openbare groenzone naast de bibliotheek van Drongen de perfecte ontmoetingsplek om een speelzone en enkele zitbanken te installeren. Bedankt, Stad Gent, om ons de toestemming te verlenen om aan de slag te mogen gaan met dit groene stukje en deze groenzone te realiseren.

Waarom een buitenklas?
Ook de Drongense centrumscholen missen een groene bosrijke plek om met hun leerlingen naar toe te trekken. De natuur is dé ideale plek voor kinderen om te leren, te ontdekken, om creatief aan de slag te gaan en in interactie te treden met elkaar. Een buitenklas is een logisch verlengstuk van het klassieke klaslokaal waar de leraar uitgedaagd wordt om out of the box te denken om de lesinhoud op een niet-klassieke manier over te brengen en dit tijdens de vier seizoenen. De kracht en eigenheid van een buitenklas zit voornamelijk in de afwezigheid van conventioneel speelgoed: de kinderen gaan aan de slag met alles wat ze in de natuur vinden.

'Een buitenklas leidt tot BUITENgewoon leren. De beste handleiding om kinderen over de wereld te leren is de werkelijkheid.' (Lenaerts, 2015)

Nog meer voordelen van buiten spelen en leren:
 

 • Buitenspelen heeft tal van voordelen: lees de 11 voordelen van Kind en Samenleving.

 • Kinderen die de kans krijgen om te spelen in een natuurlijke en uitdagende omgeving, leren hun eigen grenzen kennen ('Wat kan ik en wat lukt me (nog) niet?') en bouwen de nodige 'risicocompetenties' op.

 • 'Natuur maakt blij en gezond', is wat de meta-analyse van het Europees Instituut voor Milieubeleid recent concludeerde in De Morgen van 21 maart 2017: "Je geregeld in de natuur begeven heeft een positieve impact op allergieën, minder kans op depressie en ziekte, brengt kortere ziekenhuisopnames teweeg, een beter geheugen en helpt afwenden van de dood."

 • Een groene omgeving bevordert de leerprestaties, de concentratie en het leren. Kinderen verbinden zich spontaan met de natuur en laten zich erdoor inspireren.

 • Een groene speel- en leerzone biedt andere leer- en speelkansen dan een klassieke klascontext. Als leraar kun je er gemakkelijk aan de slag met thema’s zoals techniek, constructie, fysica, W.O., muziek, beeldende kunsten, L.O. en bewegend leren ...

 • Buiten spelen en leren stimuleert de tastzin, de levenszin, de bewegingszin, de evenwichtszin van kinderen.

 • Gedrags- en leerproblemen zijn buiten makkelijker en effectiever aan te pakken dan binnen in een klas.

Gebruik van de buitenklas: in eerste instantie is de buitenklas er voor kleuters, leerlingen en leraren van de drie centrumscholen van Drongen (Vuurtoren, Klaverdries, Mijlpaal). In tweede instantie kunnen ook de bibliotheek van Drongen, de crèche Co-Nijntje, Gemeenschapscentrum De Ark, Fablab, jeugd- of culturele verenigingen of andere Gentse scholen op aanvraag gebruik maken van de buitenklas.

Gezocht en gevonden: dé perfecte spot in Drongen voor een buitenklas

Het nabijgelegen bos van de pastorie dat gedeeltelijk ommuurd is maar 100% omheind, is dé perfecte locatie om de buitenklas in te installeren. De zone is voor de drie centrumscholen (Klaverdries, Vuurtoren, Mijlpaal) vlot, en gemakkelijk te voet bereikbaar via de Abdijmolenstraat. De buitenklas is niet openbaar en kan enkel op afspraak gebruikt worden.

Een brede betrokkenheid en gedragenheid via inspraak

Zowel voor, tijdens als na de realisatie van dit burgerbudgetproject willen we alle betrokkenen zoveel mogelijk betrekken en mogelijkheid bieden tot inspraak: 

1.   de verschillende directies en lerarenteams van de drie centrumscholen. Alle scholen tonen enthousiast interesse in de buitenklas en willen deze vernieuwde vorm van onderwijs graag implementeren in hun schoolbeleid. Deze unieke samenwerking tussen de drie scholen kan daarbij tot een versterking leiden van netoverschrijdend onderwijsoverleg.

2.   De ouders via de ouderraden van de drie centrumscholen. Ouders zijn onder meer bereid om te helpen instaan voor het onderhoud van de buitenklas en de implementatie ervan.

3.   STIBO Klaverdries (buitenschoolse opvang van Stad Gent)

4.   De pastoor van Drongen, eerwaarde heer Patrick De Baets, en de dekenij van Drongen. Door de deuren van het pastoriebos open te zetten, toont E.H. Patrick De Baets aan dat hij achter dit project staat. De vrijwilligers die de tuin en het bos onderhouden (de ‘pastorieploeg’) zijn ook enthousiast: “Met de buitenklas in het bos van de pastorie loont ons onderhoud van het pastoriebos nog meer. Heel fijn dat de schoolgaande kinderen van Drongen mee kunnen genieten van het prachtig stukje bos.”

5.   de buren, en dus ook de medewerkers van de bib van Drongen

7.   de wijkregisseur van Drongen 

8.   en last but not least: de kinderen
 

Zo gingen we op zoek naar de stem van de kinderen:

Een bevraging bij de jongste bewoners van Drongen, hun ouders, de buurtbewoners (in de bib van Drongen en bij Kind en Gezin) maakt duidelijk welke elementen er wenselijk zijn op de ontmoetingsplek. Tijdens de bevraging werd er gebruik gemaakt van de pictogramman Pic2school van Kind en Samenleving.

Resultaat: TOP 10 ‘Wat wil jij terug vinden op de groene speelzone naast de bib’?

 1. beklimbare kunst
 2. zitarena
 3. speciale bank
 4. rots
 5. slingeren
 6. uitrusthoek
 7. klimmen en springen
 8. wilgenhut
 9. evenwicht
 10. draaien en zwieren

Een bevraging bij de leerlingen van de drie centrumscholen maakt duidelijk welke elementen de kinderen in hun buitenklas willen.

A. Resultaten bevraging bij leerlingen Vuurtoren:

In de Vuurtoren werd er klassikaal gewerkt met de pictogrammen van Pic2school. Alle resultaten werden geturfd. Dit leidde tot deze TOP 10:

 1. boomhut
 2. klimboom
 3. dierenhoek
 4. muziek
 5. hoge heuvel
 6. bank rond boom
 7. podium
 8. lang gras
 9. slingeren
 10. beklimbare kunst

B. Resultaten bevraging bij leerlingen Klaverdries:
De kinderen van de lagere school hebben per klas gebrainstormd. Alle resultaten werden samengebracht tijdens de leerlingenraad van februari 2018. De kinderen van het 1ste en 3de leerjaar hebben ook tekeningen gemaakt over hun ‘droombuitenklas’. De voorkeuren van alle leerlingen werden opgedeeld in drie categorieën:

Wat willen we in de buitenklas om te LEREN: blotevoetenpad, doolhof, boomstammen met letters of cijfers, materiaal om kampen te bouwen, krijtborden, openluchtpodium

Wat willen we in de buitenklas om te SPELEN: ligschommel, hoge stoel voor de juffen, tent/tipi, klimnet, slingertouwen, kunst om te klimmen, boomhut, hijskraan, overdekt klasje, glijbaan, iets met water

Wat willen we in de buitenklas dat NUTTIG is: zitbanken/boomstammetjes met kampvuur, boekenkast, drinkkraan, wc, lange picknicktafel, drinkfontein, toilet

C. Resultaten bevraging bij leerlingen Mijlpaal:
De verschillende leerjaren van basisschool Mijlpaal hebben deze ideeën verzameld:

BUITENKLAS: stenen als hulpmateriaal om te rekenen, krijtborden, overdekte ruimte waar je kunt zitten, groot telraam, honderdveld, muziekmuur tegen de muur
SPEELZONE: houten schommel, reuzehangmat, doolhof, klimladder

De ouders, leraren, directies, buren vullen de wenslijst van de kinderen aan met:

 • een podium met arena (een halve cirkel)
 • enkele krijtborden om rechtstaand en in hoekenwerk aan te werken
 • een poppenkast
 • een boomstammenpad met cijfers en letters op
 • boomstammetjes als stoelen
 • een multifunctionele tafel/werkbank
 • een boomhut die dienst doet als snoezelruimte
 • een (halfopen) materiaalhuisje met kapstokken (waar materiaal, jasjes, boekentassen … verzameld kunnen worden).
 • een overspanning / een bache
 • drie bolderkarren die de drie centrumscholen kunnen gebruiken om materiaal, peuters/kleuters in te transporteren tot aan de buitenklas
 • een brievenbus voor elke school, zodat kinderen briefjes kunnen posten voor vriendjes van de andere scholen

Op welke manier houden we de partners en buurt op de hoogte?
- via de open werkgroepvergaderingen. De volgende vergadering is gepland voor 23/4/2018 om 20 uur in Basisschool De Mijlpaal. Iedereen is welkom! Ontvang je graag de verslagen van deze vergaderingen? Mail dan naar kindvriendelijkdrongen@gmail.com
- via de Facebookpagina ‘Burgerbudget: Groene ontmoetingsplek met buitenklas in Drongen’
- via onze aanwezigheid tijdens ouderraadvergaderingen
- via de nieuwsbrieven van de scholen
- via mond-aan-mond bekendmaking via eigen netwerk, sociale media
- via de communicatielijnen van de dienst burgerparticipatie - Burgerbudget van Gent
- bekendmaking via de parochie door E.H. Patrick De Baets

Op zoek naar partners

Voor de uitwerking van de groene ontmoetingsplek zijn we op prospectie gegaan bij enkele Gentse speelzones: in de Groene vallei, de Blaarmeersen en het Rabot. Zo zijn we in contact gekomen met enkele experts inzake natuurlijke en ecologische speel- en leeromgevingen. Voor de inplanting van de speelzone doen we momenteel beroep doen op de expertise van landschapsarchitect Maarten Kaptein die voor de Groendienst van Stad Gent werkt. Op basis van de wensen van de kinderen ontwierp Maarten drie scenario's. 1 scenario zal onder de coördinatie van Stad Gent uitgevoerd en gecoördineerd worden.

Voor de inplanting en conceptontwikkeling van de buitenklas in het pastoriebos werken we samen met het landschapsinrichtingsbureau ‘Fris in het landschap’ uit Gent. Voor de realisatie gaan we op zoek naar een uitvoerende partner. 

Kostenplaatje

 1. Gebruik van openbare ruimte: 0 euro
  Aangezien zowel de groenzone naast de bibliotheek en het bos van de pastorie eigendom is van Stad Gent, willen we ons tot de stad richten voor het gebruik van deze ruimtes voor enerzijds de openbare ontmoetingsruimte en anderzijds de buitenklas

 2. Inrichting speel- en leerzone

    openbare ontmoetingsruimte met buitenklas: 64.322,24 euro

3. Communicatie, werking en vorming

 • Online platform:
  Domeinnaam hosting en aanmaak online platform (website): 1500 euro
  Na lancering kan deze kost jaarlijks overgedragen worden naar de ouderraden of opgenomen worden door de schoolwerking.

 • communicatie en promotie: 500 euro

 • vormingsbuddget: 500 euro. Zodra de buitenklas een feit is, willen we schooldirecties enthousiasmeren om een studiemoment of vorming te organiseren voor hun lerarenteam over ‘outdoor learning’. Om dit financieel haalbaar te maken, voorzien we een vormingsbudget.

 • starterspakket (met boeken zoals ‘De boom in’, ‘Het grote buitenboek’ van Judith Drews en ‘Dirty teaching, a beginner’s guide to learning outdoors’ van Juliet Roberstson) rond outdoor learning voor de drie centrumscholen met inspiratiebronnen: 240 euro

 • werkingsmiddelen (bolderkarren en didactisch materiaal): 350 euro

TOTAAL: 67.412,24 euro

 

En of we dromen dat deze droom uitkomt,

Jona Hebbrecht, Eva Decaluwe, Joke Vermeiren & Cherline De Maeght

 

LEGENDE BIJ FOTO's:

foto 1 tot 6 en 12 tot het einde: inspirerende foto's voor de buitenklas
foto 7 tot 9: foto's van het bos van de pastorie
foto 10: foto van de groene zone naast de bibliotheek van Drongen
foto 11 tot 12: inspirerende foto's van speeltuigen voor op de speelzone

Bekijk alle acties in de wijk: