Groene oases in Gentbrugge voor meer biodiversiteit!

27 maart 2017door liesbet b.
64.900 EUR
19de eeuwse gordel

 

                                         Leve (ndiger ) Gentbrugge:

                                 Groene oases voor meer biodiversiteit!

 

Met een bebouwde oppervlakte van 31,4% en 6187 inwoners per vierkante kilometer is Oud-Gentbrugge één van de meest dichtgeslibde wijken van Gent. Met nog tal van nieuwbouwprojecten in de pipe-line wordt onze buurt alleen maar benauwder.  

 

Een recent onderzoek (De Morgen 21/3*) toont aan dat mensen gelukkiger zijn met een stukje natuur binnen de 300m van hun woonplaats, dat de aanwezigheid van vogels de bloeddruk en het stresshormoon doen dalen en er minder aandachtsproblemen, allergieën en astma bij kinderen voorkomen. Dit alles is, voor ons als buurtbewoners, voldoende om ons voor dit project 'te smijten'.

 

     Wat als we van onze straten, de groenste straten van de stad zouden maken?!

       … als pilootproject naar aanpalende straten en verder gelegen wijken toe.

 

Ons projectvoorstel is opgebouwd uit 3 pijlers. 

De eerste pijler heeft als opzet om onderstaande driehoek van straten zo groen en biodivers mogelijk te maken.  Het gaat hier om de Kliniekstraat, de Tertzweillaan, Jan Dhondstraat, Kerkstraat, Tweekapellenstraat, Verbroederingsstraat en Vredestraat.

 (kaartje zie bijlage)

 

  • De eerste fase is een infoavond die doorgaat in het WZC Ter Hovingen. Deze bijeenkomst zal doorgaan in december 2017. De volledige betrokken buurt wordt, in de maand november, uitgenodigd via ons buurtnetwerk hoplr, via sociale media (oprichten van een facebookgroep),  via flyers en posters. Tijdens deze avond lichten wij het project toe: Hoe is het tot stand gekomen? Wat is het doel en het tijdsschema? Voor wie is het bedoeld? Hoe kan je meewerken?… Een moment dus om de buurtbewoners op de hoogte te brengen en enthousiast te maken om mee te werken.

 

  • In een tweede fase, in de periode januari-februari ’18, houden we een brainstorm-avond per straat. Hierbij luisteren we naar hoe de bewoners hun eigen straat groener zien. We reiken hen inspiratie aan uit groene steden als Haarlem, Berlijn, Parijs… met voorbeelden als:     geveltuinen, plantenbakken, kruidenbakken, verticaal groen, monocultuur van grassen verrijken, pluktuinen, groenslingers … Allemaal mogelijkheden om groene oases te creëren in de straat. We gebruiken dit moment om straatverantwoordelijken aan te stellen en om een eerste plan van elke straat op te maken. Dat we dan aan de groendienst voorleggen ter goedkeuring.

 

  • De derde fase is de eigenlijke uitwerking. Het concrete plan, met tijdsschema, wordt gecommuniceerd naar de betrokkenen. Het nodige materiaal laten we leveren op het domein van het WZC Ter Hovingen, Gents Milieu Front neemt het voortouw in de aanleg van de geveltuinen, vzw Gandae maakt en plaatst de plantenbakken. Dit alles uiteraard in samenwerking met de buurtbewoners. Voor de keuze van de planten zullen we ons laten adviseren door Bram Van Wesemael (tuinarchitect en docent tuinaannemer/tuinontwerp bij o.a. Syntra). We gaan niet zomaar wat aanplanten! Onze voorkeur gaat uit naar planten met bloemen en bessen, die insecten lokken en op hun beurt weer meer vogels aantrekken.

Wanneer alles aangeplant en aan het wortelen is, roepen we nogmaals de hele buurt  samen. Hierbij maken we verdere afspraken omtrent onderhoud en eventuele snoeiwerken en evalueren we het project.

 

Een tweede pijler van het project situeert zich in het Arbedpark en Kerkplein.  Het Kerkplein is een 19e - begin 20e eeuws plein, dat er nu zeer mistroostig en grijs bijligt. Daar willen we in de periode van november ’18 - april ’19 (de ideale periode om bomen te planten) 8 lijsterbessen laten planten. Een hoogstammige lijsterbes is een ideale boom voor vogels omwille van de bessen en voor insecten omwille van de bloemen.  Het uitgetekende plan hiervoor leggen we, ter goedkeuring, aan de groendienst voor in de zomer van 2018. De ‘ruigtegebieden’, stukjes ondoordringbaar struikgewas aan de industriegebouwen, in het Arbedpark dienen als 'buffer' voor het zicht op de gebouwen en als ideale schuil- , nest- en voederplaats voor vogels en andere fauna. Een goede plant hiervoor is de meidoorn. We planten ook een 5-tal appelbomen, waarvan geoogst kan worden door de nabijgelegen kleuterschool.

 

Een derde en laatste pijler is een samenwerking met de Sancta Maria school. De leerlingen en leerkrachten van het vijfde leerjaar hebben zich geëngageerd om een schoolproject over vogels te organiseren. Eddy Gadeyne -ornitholoog- en Nick de Meulemeester -verantwoordelijke VOC Merelbeke- geven een voordracht over de verschillende vogels die er in de buurt te zien zijn, wat ze eten, waar ze slapen, welk geluid ze maken, hoe we ze best  door de winter helpen… De jongeren maken dan nestkasten, insectenhotels en voederplanken. Deze worden gemaakt volgens de ideale vereisten en opgehangen op plaatsen die -volgens de ornitholoog- best geschikt zijn voor die bepaalde vogelsoort. De planning hiervoor gebeurt in samenspraak met de school.

 

We willen ook van de gelegenheid gebruik maken om een kleiner, project-gerelateerde, ‘buurtverbetering’ uit te voeren namelijk een net spannen onder de spoorwegbrug, Frederik Burvenichstraat, om het broeden van de duiven daar tegen te gaan. Ook plaatsen we 2 bijenkasten in de tuin van WZC Ter Hovingen. Bijen passen immers perfect in bovenstaand concept en geven bovendien de mogelijkheid tot extra interactie tussen de bewoners van het WZC, de buurtbewoners en de imker. Anne Bosmans, teamcoach ergo-kine-animatie, heeft ons reeds de goedkeuring van de directie bezorgd. De vzw Gentse imkers is bereid gevonden om te helpen met het plaatsen van de kasten. Het onderhoud en toezicht gebeurt door Bénédicte, een jonge imker uit de buurt.  

 

Gezien we dit alles echt beschouwen als een pilootproject, waarin we zoveel mogelijk mensen inspireren om hun straten zo groen mogelijk te maken, willen we een bord plaatsen met ‘Groenste straten van de stad… in wording!’. Met hierop een link naar onze facebookgroep die we gaan oprichten.  Bij interesse vanuit andere straten kunnen we mensen uitnodigen voor een rondleiding , uitleg geven over onze aanpak en aanmoedigen.

 

Dit gehele project past perfect in de stadsmissie van de stad Gent. Het zal bestaand groen optimaliseren en beton 'vergroenen'. Dat resulteert in een mooiere, gezondere en levendigere buurt waaraan we met velen zullen samenwerken om dit te realiseren.

Kostprijs in detail: zie bijgevoegd document

Bekijk alle acties in de wijk: