Goedkoop, Ecologisch en Kleinschalig wonen in de 20ste eeuwse gordel (GEK-wonen).

31 maart 2017door steven v.
95.000 EUR
20ste eeuwse gordel

WAT

Met het project willen we prototypes ontwikkelen van demonteerbare en betaalbare woonunits die al of niet tijdelijk kunnen worden geplaatst op onderbenutte kavels in de 20e eeuwse gordel. De woonunits richten zich vooral op alleenstaanden, nieuwkomers en andere doelgroepen die moeilijk aan bod komen op de huidige huurmarkt. Met het burgerbudget willen we minstens 3 prototypes van GEK woningen realiseren tegen juni 2019.

WAAROM

Er is een grote nood aan betaalbare en ecologische woningen in de stad. De toename van de bevolking, de vergrijzing, de toename van het aantal kleinere gezinnen maken dat er andere types woningen nodig zijn, die voldoen aan de hoogste eisen rond energie en klimaat en toch betaalbaar zijn. Daarnaast is er in de 20ste eeuwse gordel zeker nog ruimte voor vormen van verdichting. We willen daarom experimenteren met demonteerbare woningen op onderbenutte plaatsen met een goede toegang tot het openbaar vervoer.

HOE

Labland werkt voor het ontwikkelen van de prototypes samen met een netwerk van architecten, ontwerpers, aannemers, academici en juristen. Daarnaast werken we samen met lokale buurtgroepen en willen we de bewoners in de 20ste gordel nauw betrekken bij de realisatie en evaluatie.

We vragen geld voor: de coördinatie van het hele proces (zoeken kavels, maken contracten met eigenaars, selecteren meest geschikte modules, eventueel via wedstrijd, onderzoek rond autonomie/nutsvoorzieningen, zoeken bewoners, regelen financiering, regelen domicilie en andere juridische kwesties, bouwklaar maken kavels, transport, verhuur). We vragen geen geld aan het burgerbudget voor de financiering van de units zelf.

We mikken op woningen die maximum 50 000 euro (excl btw) kosten en willen ze verhuren aan de doelgroepen die er nood aan hebben.  De woning zelf laten we financieren door een mix van mogelijke bronnen zijnde: sociale investeerders, toekomstige bewoners, verwachte huurgelden, banklening, crowdfunding.