Geveltuinbrigade

29 maart 2017door Steven G.
91.747 EUR
20ste eeuwse gordel

Geveltuinbrigade

Genoeg gepland. Planten nu!

Wil je een geveltuin? De geveltuinbrigade van Gents MilieuFront en Refu-interim legt jouw geveltuin aan, in één uur tijd en helemaal gratis!

Concept - Idee
Ons idee is simpel (en geniaal - vinden we zelf ;-) : we richten een geveltuinbrigade op. Gentenaars kunnen op simpel verzoek de geveltuinbrigade vragen om bij hen gratis een geveltuin aan te leggen.
Geveltuintjes zorgen voor een aangenamere straat, zuiverder luch en een koelere straat. Geveltuintjes kunnen mensen ook verbinden. Gents MilieuFront wil met de hulp van Gentenaars, wijkorganisaties en vluchtelingen, massaal geveltuintjes aanleggen bij mensen die stiekem wel zo’n tuintje willen maar er zelf niet toe komen. De geveltuinbrigade gaat op simpel verzoek een geveltuintje aanleggen voor alle Gentenaars.

Om de geveltuintjes aan te leggen werken we samen met mensen van Refu Interim, de organisatie die vluchtelingen door vrijwilligerswerk beter en sneller wil laten integreren. 

Doelstelling

Het aanleggen van 500 geveltuintjes.

Probleemstelling

Geveltuintjes zijn geen onbekend concept in de stad Gent. Een beperkt aantal Gentenaars heeft al een eigen geveltuintje en de stad Gent voert al jaren campagne om geveltuintjes te promoten. Sinds enkele jaren is de vergunningplicht voor een geveltuintje vervangen door een meldingsplicht.
Toch gaat de vergroening van onze straten traag. Blijkbaar is de stap tussen interesse en zelf aanleggen dikwijls te groot.

Plan van aanpak

Ons project bestaat uit 4 fases. 

Fase 1: Voorbereiding en projectmanagement:
In deze fase zetten we het project op de rails: we leggen de detailplanning vast, we maken alle voorbereidende tools, nemen contact op met alle administraties, zoeken we toenadering tot buurtinitiatieven en wijkcomités, leiden onze vrijwilligers en de vrijwilligers van Refu Interim op, kopen ons materiaal voor de geveltuinbrigade, kopen planten aan en testen de geveltuinbrigade.
Fase 2: Communicatie
In deze fase communiceren we over het project met stadsbrede communicatie en samen met buurtinitiatieven. Zelf communiceren we via een simpel huis aan huis strookje/flyer om te polsen of mensen een geveltuin willen. Onze focus ligt in die wijken die tijdens de zomer meest opwarmen en snelst last hebben van van het hitte eiland effect. Mensen kunnen ons bereiken via een geveltuinbrigade email en een geveltuinbrigade telefoonnummer. 
Fase 3: Planten
Het echte werk! Nadat mensen zich aangemeld hebben maken we een afspraak en rukt de geveltuinbrigade uit. We leggen de stoep open, brengen compost en potgrond aan, maken een boordsteen, brengen de klimhulp aan en planten de geveltuinplant. Mensen kunnen kiezen uit 10 gevelplanten. We geven bewoners ook nog wat tips mee voor hun gevelplant. 
Fase 4: Evaluatie
In deze fase gaan we kijken of klanten tevreden zijn en of we onze doelstellingen hebben behaald. 

Alle fases zijn uitvoerig uitgewerkt in ons projectvoorstel (zie onderaan: bijlage als download bij het burgerbudget)
De hoofdlijnen van de begroting per fase vind je ook in bijlage.

Geveltuinbrigade - geslaagd in de test
Als voorbereiding van het burgerbudget heeft Gents MilieuFront al drie keer als test een aantal geveltuintjes aangelegd. Een kleine reportage van de tweede test (mei 2017)  vind je hier

Bijdrage aan klimaat, biodiversiteits en lucht doelstellingen van de stad Gent

  • Geveltuinen zijn kleine stadselementen maar kunnen toch op verschillende manieren bijdragen aan een betere duurzamere stad:
  • Geveltuintjes zorgen voor beschaduwing van gebouwen en zorgen er in de zomer dus voor dat woningen minder opwarmen. Omdat de planten vocht verdampen, koelen ze ook de straat af. Geveltuinen ondersteunen dus mee het Gentse klimaatadaptatieplan.
  • Geveltuintjes maken van CO2 zuurstof en leveren zo een (beperkte) bijdrage aan de doelstelling van de stad Gent om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.
  • Geveltuintjes zuiveren ook de lucht en kaderen zo in het luchtkwaliteitsplan van de stad Gent.
  • Geveltuintjes brengen groen en leven in onze steriele straten (die nu vooral uit steen (woningen) en blik (auto’s) bestaan. Dit leven trekt insecten en vogels aan en leidt zo tot een rijkere stadsecologie.
  • Geveltuintjes kunnen mensen ook stimuleren om zelf meer met groen in hun tuin en leven aan de slag te gaan. Dit project biedt mensen de kans om om op instapklare manier met groen in contact te komen.
  • Ons project versterkt ook het sociaal weefsel van de stad. We werken samen met wijkorganisaties en stimuleren hen om samen te werken aan een positief project voor de buurt.