Gentlestudent

31 maart 2017door Dries V.
65.000 EUR
Kernstad

 

Wijk en studenten vinden elkaar in duurzame initiatieven.

Studenten zijn onlosmakelijk verbonden met het leven in de stad Gent. Ze besteden er de mooiste jaren van hun leven en zetten samen met de wijkbewoners hun eerste echt zelfstandige stappen in het leven. Via dit burgerinitiatief willen de Arteveldehogeschool en haar (Gentle)studenten zich engageren om hun talenten, ideeën en kennis in te zetten om de wijk waarvan ze deel uitmaken te versterken. Met dit initiatief willen we een online platform lanceren waarop de buurt en studenten elkaar vinden. Op het platform kunnen bewoners en organisaties uit de buurt heel concrete ideeën en noden posten. De (Gentle)studenten van de Arteveldehogeschool kunnen op dit platform en via beacons (kleine slimme toestelletjes die een signaal uitsturen naar een smartphone), die in Gent verspreid beschikbaar zijn, deze ideeën en noden terugvinden en zich daarna aanbieden om een creatieve oplossing of actie te realiseren en zo een positieve en sociale bijdrage te doen aan de kwaliteit van de buurt. Voor de (Gentle)studenten zijn deze beacons en het platform een kans om hun maatschappelijk engagement zichtbaar te maken.

Wat?

Dit burgerinitiatief brengt bewoners en studenten binnen de buurt op een actieve en positieve wijze dichter bij elkaar. Veel van de studenten in de Arteveldehogeschool nemen reeds een sociaal engagement op. Dit gaat van huiswerkbegeleiding van kinderen uit kwetsbare gezinnen, het toegankelijk maken van evenementen voor mensen met een beperking, tot buddy projecten met vluchtelingen en het leiden van een kinderkoor,… (zie ook deze maatschappelijke engagementen). Via het online platform krijgt de buurt de kans om zeer concrete noden, behoeften en wensen uit te spreken.  De studenten krijgen de kans om op deze voorstellen in te gaan en vanuit hun specifieke talenten en kennis creatieve acties en oplossingen te zoeken en te realiseren. Studenten hebben vanuit hun opleiding vaak een frisse en nieuwe kijk op zaken en kunnen met verrassende en sterke oplossingen en acties komen.

Waarom?

Tijdens dit project leren alle betrokken bewoners en studenten uit de buurt elkaar beter kennen en ontstaat een positieve dynamiek. De meerwaarde van dit initiatief zit bijgevolg op verschillende vlakken.  In eerste instantie wordt de wijk versterkt en wordt de sfeer en dynamiek nog beter. Ten tweede gaat het hier om een platform dat zijn ideeën en inspiratie uit de wijk haalt. Zowel de noden als behoeften worden door de wijk geformuleerd, maar ook de oplossingen komen vanuit de studenten uit de wijk. Ten derde krijgen de studenten de kans om via de wijkacties hun talenten en kennis op een creatieve en sociale wijze en in een informele setting verder te ontwikkelen.

Meer weten? Lees hier verder en bekijk onderstaande video.