Gelijke gezondheid voor iedereen? Wij gaan voor kansarmen.

27 februari 2017door Rudi V.
66.750 EUR
19de eeuwse gordel

Voedsel en hygiëne gaan samen met een waardige benadering van voedselbedeling en onthaal. We willen onze ruimte aanpassen aan de huidige norm en vragen daarom uw hulp.

1 Wie zijn wij

De 72 vrijwilligers van onze organisatie bieden hulp aan vluchtelingen, asielzoekers, daklozen  en mensen zonder wettig verblijf, die omwille van hun ras, overtuiging of godsdienst in hun thuisland achtervolgd of op een of andere wijze gediscrimineerd worden.

2 Waarom vragen wij financiële ondersteuning

De Tinten ontvangt op structurele basis geen subsidies . We staan dan ook zelf in voor de inkomsten (50 % inkomsten  uit eigen kringloopwinkels en diverse acties , 35 % inkomsten giften, 15% projectsubsidies). Onze  vrijwilligers worden niet vergoed. Hierdoor kunnen we alle opbrengsten integraal inzetten  om de  personen van onze doelgroep op diverse manieren te ondersteunen.

In 2016 hebben we een erkenning als voedselbank gekregen. De keuken dateert van de jaren 70 en voldoet niet meer aan de huidige eisen van de voedselveiligheid. Om verder te kunnen werken is een investering in de infrastructuur noodzakelijk. Jaarlijks bereiken we zo 1200 personen. Wekelijks ondersteunen we 600 personen met o.a. voeding.  

Deze investering kunnen we nauwelijks via onze inkomsten financieren. Het zou de financiering van alle andere verankerde projecten in de periode 2018-2019 bijna halveren en in gevaar brengen. 

3 Doelstelling project

We zijn vastbesloten om onze werking verder te zetten en uit te zoeken hoe we onze doelgroep verder maximaal kunnen ondersteunen.

Vluchtelingen, mensen zonder papieren en daklozen zijn kwetsbare mensen die onze aandacht en zorg nodig hebben om hun waardigheid niet te verliezen. Goed doen en niet oordelen, nabij zijn en handelen zijn het minste wat we aan hen verschuldigd zijn want zij krijgen niet waar ze als mensen recht op hebben.    

4 Verdeling investering

Om die doelstellingen te realiseren, onderscheiden we 4 luiken:

1. Infrastructurele investeringen

                1.1          € 21 000               Verbouwen keuken en voedselbank

                1.2          € 19 000               Aanschaf toestellen (vries en koelcel, oven, dampkap …)

Toelichting
Voldoen aan de huidige eisen voor voedselveiligheid, ook voor de opslag en verdeling van voedsel (zie ook luik 2).

2. Aankoop gezonde voeding (groeten fruit)

€ 18 720               Aankoop gezonde voeding (groenten en fruit)

Toelichting:
We ontvangen leveringen van de voedselbank en van Foodsavers, maar die zijn niet altijd voldoende gevarieerd om de doelstelling 'gezonde voeding' te realiseren. Indien nodig kopen we wekelijks aanvullend verse groenten en fruit.

104 weken x 600 personen x € 0,30 = € 18 720

3. Mondhygiëne

€ 3 840                  Aankoop pakketten tandzorg met instructies

Toelichting:
Om de 8 weken bezorgen we iedereen een tandzorgpakket (tandenborstel, tandpasta, poetsinstructies).

600 personen x € 0,80 (prijs per pakket) x 8 periodes. Hiermee kunnen we onze doelgroep 64 weken ondersteunen. 

4. Eten daklozen

€ 4 500                  Extra aankoop voeding, specifiek voor daklozen

Toelichting
We ontvangen regelmatig van vele daklozen uit onze doelgroep het signaal dat de voeding die we wekelijks van de voedselbank ontvangen en uitdelen maar deels bruikbaar is. Door de situatie waarin ze verkeren kunnen ze de aangeboden voeding niet opwarmen en ook maar kleine hoeveelheden meenemen. We willen dan ook met de daklozen in gesprek gaan en een lijst van voor deze doelgroep specifiek nuttige voedingsmiddelen opstellen en aankopen.

75 weken x 15 personen x € 4,00 € 

De Tinten vzw
Nederpolder 6a, 9000 Gent
09 244 57 42

www.detinten.be