Gebruik de kiosk in het Citadelpark!

27 maart 2017door Emile D.
45.550 EUR
Kernstad

Hoe de kiosk redden? Door haar opnieuw te gebruiken!

De 19e-eeuwse kiosk in het Gentse Citadelpark is enerzijds één van de mooiste muziekkiosken in ons land, maar anderzijds ook al jarenlang een pijnlijk voorbeeld van extreme verwaarlozing en onbruik: plunderaars kunnen zich al meer dan 10 jaar te goed doen aan haar prachtige ornamenten, en het doel waar- voor ze ooit gebouwd werd is ondertussen al lang vergeten. 
Om de kiosk in ere te herstellen, willen wij met de steun van buurtbewoners, Gentenaars, en iedereen die wil meehelpen, de muziekkiosk opnieuw gaan gebruiken om mensen samen te brengen.

Wat?

Met het het verleden en de oorspronkelijke functie in gedachten, willen we in de lente en zomer muzikale en andere culturele interventies mogelijk maken om zo van het citadelpark opnieuw een echt stadspark te maken. Een brassband, een klassiek orkest, een hippe dj, of gewoon een student met zijn gitaar: we hopen op een zo divers mogelijke agenda.

Met de toekomst in gedachten: door het installeren van een gratis Wi-Fi-hot spot willen wij mensen uitnodigen om opnieuw naar het park en de kiosk te komen om hier te werken, ontspannen, studeren, connecteren,... 

Hoe?

Dat leest u in het in uitgebreidere dossier in bijlage! 

Wie?

Wij zijn een verzameling van buurtbewoners, gemotiveerden, en een vzw die zich inzet voor het nuttig gebruiken en heractiveren van leegstaande, verwaarloosde, en niet gebruikte ruimtes in en rond de stad.

Waarom de voorlopige projectnaam "Kiosk de Kiosk!"? De eerste 'kiosk' wordt als het ware een werkwoord dat verschillende betekenissen kan hebben: bescherm, restaureer, verfraai, bezoek, bemin, maar vooral 'gebruik'.  https://www.facebook.com/kioskdekiosk/

Bekijk alle acties in de wijk: