Enchanté - een netwerk van hartelijke handelaars en burgers

31 maart 2017door Marie H.
100.000 EUR
19de eeuwse gordel

 

Aangename kennismaking!

Enchanté wil drempels verlagen en sociale muurtjes slopen, zodat onze stad Gent een thuis kan zijn voor allen. Via een netwerk van hartelijke handelaars die kleine diensten aanbieden aan hen die over minder beschikken wil Enchanté sociale uitwisseling op gang brengen. 

Aanleiding … (maatschappelijk probleem dat wij zien)

Rechtstreekse solidariteit met kwetsbare groepen (thuislozen, oudere mensen, mensen met psychische problemen…) is een ver-van-onze-bed-show geworden. Door een stijgende sociale druk vallen bepaalde mensen buiten de maatschappij en hebben ze een beperkt netwerk dat vaak enkel uit organisaties/dienstverleners bestaat. Zij voelen zich op veel plekken in de stad niet welkom en in sommige gevallen is hun aanwezigheid ook daadwerkelijk niet gewenst. Hierdoor is de drempel om hulp te vragen ook bijzonder groot.  

Hoe willen we dit concreet gaan doen? 

EEN NETWERK VAN HARTELIJKE HANDELAARS - BELANGHEBBENDEN - BURGERS

Handelaars in de stad bieden kleine diensten en een glimlach aan aan ieder die hier nood aan heeft. Zoals het vullen van een fles water, een knipbeurt bij de kapper of een plek om een rugzak een paar uur te laten staan. Alles is mogelijk.

De handelaars die deel zijn van het netwerk maken hun aanbod bekend door middel van kleine pictogrammen op het raam. Om gebruik te kunnen maken van de aangeboden diensten volstaat het binnen te stappen, je even voor te stellen en ernaar te vragen.

Ook als gewone burger kun je je steentje bijdragen, bijvoorbeeld door het systeem van de uitgestelde koffie bij een deelnemende handelszaak of door gewoon eens een praatje te slaan. 

Enchanté zal in samenwerking met sociale diensten de communicatie verzorgen, een afsprakenkader opzetten en daarnaast ook activiteiten/vormingsmomenten organiseren voor alle betrokkenen om elkaar beter te leren kennen en en zo stereotype mensbeelden en vooroordelen bij te stellen.  

Het concept werkt alvast in Parijs, waar 'Le Carillon' reeds uit meer dan 300 enthousiaste handelaars bestaat en de organisatie meerdere malen werd uitgeroepen tot een social change maker. Wij zijn ervan overtuigd dat het ook in Gent kan! De oprichter, Parisien Louis-Xavier Leca, gaf ons alvast zijn fiat en daarbovenop waardevolle tips en adviezen. 

Is er draagvlak voor dit project? Jazeker!

Van Homblé tot de Faja Lobi: de Gentse middenstand

Studenten Sociaal werk van de Artevelde Hogeschool onderzochten het draagvlak bij de Gentse middenstand, dit onder begeleiding van Straathoekwerk. 75 procent van de aangesproken handelaars reageerden enthousiast en gaven aan bij de start van het project opnieuw gecontacteerd te willen worden.
Het team ging bij heel wat andere handelaars langs voor dieptegesprekken. Dit om te pijlen naar hun engagement en om verdere inzichten op te doen. We deelden Gent op in een 15-tal wijken met het oog op een stadsbreed project. We bezochten verschillende types zaken (restaurant, café, kapper, bakker, traiteur, broodjeszaak, buurtwinkel, apotheek, B&B, bibliotheken...). Enkele enthousiastelingen waren alvast Apotheek Temmerman, Faja Lobi, Homblé, Kwafé, Star Supermarket, El Jawala, Tekbir, Café Galya, Bakker öznur, Gök Palace. De grootste bevindingen waren de nood aan afspraken, een zeker vrijblijvendheid en flexibiliteit van het systeem, de keuze om binnen bepaalde uren beschikbaar te zijn en een zekere begeleiding vanuit de organisatie. 
Ook Unizo Gent is bereid om als partner zijn netwerk ter beschikking te stellen en de nodige communicatie te verzorgen.

Wat denken dak- en thuislozen ervan?

Steven Gillis van Staathoekwerk organiseerde een groepsgesprek met een tiental dak- en thuislozen. Onze grootste bevinding is dat deze groep nood heeft aan plekken in de stad die anders zijn dan pure dienstverleningslocaties waar zij steeds met dezelfde mensen in contact komen. Daarnaast is het gevoel van minderwaardigheid een enorme drempel tot integratie en laat dat net zijn waar Enchanté komaf mee wil maken. Na dit groepsgesprek sloten Gerald en Patrick zich aan bij ons team. 

Ook de sociale diensten en organisaties trekken mee aan de kar

We legden reeds banden met de belangrijkste sociale diensten en organisaties die essentieel zijn voor het welslagen van Enchanté. Deze diensten zijn voorstander van een netwerk naast hun dienstverlening en zien in dit informeel kanaal als waardevol voor hun werking.

Enchanté is in gesprek/samenwerking met:

 • OCMW
 • Straathoekwerk en dienst outreachend werken
 • Krasdiensten 
 • CAW
 • Hart Boven Hard
 • Vooruit  
 • Duurzaamheidskantoor UGent

Ook de samenwerking met andere burgerinitiatieven zullen wij verder onderzoeken zoals bijvoorbeeld de FREE-GO waaruit mensen gratis maaltijd kunnen halen. 

Mogen wij u voorstellen: de Echanté'ers?

Wij hebben ons met enkele burgers verenigd tot een sterk en divers team:

 • Enkele enthousiaste Gentse dames die hun tanden in het project willen zetten, nl. Rebekka, Marie, Deira en Annelies. 
 • In een vroeg stadium hebben Steven, actief bij Straathoekwerk Gent en Johan, sociaal regisseur bij Stad Gent, zich bij ons team aangesloten en brengen zij hun netwerk en expertise in.  
 • Handelaar Ann, eigenares van Homblé (eat in & take-away comfort food) wil zich opstellen als ambassadeur voor de Gentse handelaars. Zij is hier de geknipte persoon voor gezien haar jarenlange ervaring als coördinator van het Toreke en haar achtergrond in sociaal werk.
 • Patrick en Gerald, zelf ervaring gehad met een leven op straat, hebben zich enthousiast aangeboden als ambassadeurs van de dak- en thuislozen. 
 • Sinds kort vervoegde ook Peter Dierinck het team. Hij is psycholoog in PC Sleidinge en expert "kwartiermaken". Kwartiermaken staat voor verbinding maken tussen de maatschappij en mensen die uit de boot gevallen zijn (omwille van psychische of psychiatrische problemen).

Missie & Visie

Enchanté streeft volgende doelstellingen na:

 • Diensten aanbieden - aanbieden van kleine diensten die voor sommige mensen een wereld van verschil kunnen maken.
 • Sociale cohesie versterken - het smeden van sociale banden en solidariteit tussen mensen die anders niet spontaan in contact zouden komen met elkaar en hiermee sociaal isolement doorbreken.
 • Aan positieve beeldvorming doen  - het positief beïnvloeden van het mensbeeld van de ander én van zichzelf.

Enchanté en route: hoe gaan we verder? 

Omdat we ervan overtuigd zijn dat een project als Enchanté staat of valt met de inbreng en het vertrouwen van zij die er in mee stappen, zullen wij klein beginnen.

In september start een een pilootproject met enkele handelaars. Zo willen we Enchanté laten groeien tot een netwerk op maat dat, als het aan ons ligt, zich in enkele jaren over de hele stad heeft uitgebreid (planning). 

Enchanté in cijfers

We vragen voor Enchanté een budget aan voor 100 000 euro om in de komende 2 jaar een professioneel & gretig gebruikt Enchanté netwerk te kunnen uitbouwen. In bijlage is een begroting van de middelen terug te vinden voor 24 maanden. In grote lijnen willen wij dit budget uitbesteden aan een parttime personeelslid en een goede website en communicatie, want een goede opvolging en vertaling van het project naar alle burgers zal onontbeerlijk zijn voor het welslagen hiervan. 

 

Vele mensen geven aan anderen, zij het in de vorm van engagement, muntgeld of een glimlach. Met dit initiatief willen wij al dat moois bundelen en vlechten tot een netwerk waarbinnen dit stevig kan staan, inspireren en groeien.

 

Enchanté!

Rebekka, Deira, Annelies, Patrick, Steven, Johan, Ann, Gerald, Peter, Marie