Elk kind content In Gent!

30 maart 2017door Arne V.
65.000 EUR
19de eeuwse gordel

De SLOEP ziet elk jaar meer dan 1000 verschillende gezinnen. Elk met een eigen verhaal, een eigen kleur, met eigen krachten en zorgen, maar allen met baby’s en jonge kinderen. 

Er zijn nog te veel baby’s die geboren worden in extreme armoede in Gent. In enkele van onze wijken pieken de statistieken van kinderarmoede tot bijna 50% op het totale aantal kinderen die daar opgroeien. Hoe kunnen we ze helpen wanneer we voorbijgaan aan hun voornaamste opvoeders, namelijk de ouders? De SLOEP kiest voor het volledige gezin. We willen op maat van gezinnen een aanbod in elkaar boksen die antwoorden kan bieden op de grootste acute noden. Wij geloven erin dat ouders sterkere opvoeders worden wanneer crisissen aangepakt worden, haalbare doelen op tafel liggen en wanneer een huis, een thuis kan worden waar een positief opvoedingsklimaat aanwezig is. Dit kan enkel wanneer gezinnen een perspecief naar verbetering hebben en dus een positief toekomstbeeld kunnen creëren.

De SLOEP probeert voor vele ouders al een warme thuis te zijn. Via een laagdrempelig en integraal onthaal waar gezinnen met elke vraag terecht kunnen. Maar we willen meer, verder op het pad van emancipatie voor mensen die het net niet op hun eentje halen, willen we de brug zijn met de maatschappij.

Hoe? Onze ambitie is om een laagdrempelige hulpverlening in onze wijken te organiseren op alle levensdomeinen en waarbij we voor toegankelijkheid staan voor de gezinnen met kinderen die in de grootste precariteit overleven. Het categoriale maakt plaats voor het integrale. Dit doen we door:

  • Twintig onthaaluren per week te organiseren waar de focus ligt om de meest acute noden van gezinnen aan te pakken.
  • Dakloze en thuisloze burgers ondersteunen in hun zoektocht naar een gepaste en veilige woning.
  • Fietslessen organiseren en fietsen inzamelen voor nieuwkomers om ze te versterken in hun mobiliteit.
  • Gratis Conversatieklassen Nederlands aanbieden voor degenen die geen oefenkansen vinden in hun directe omgeving.
  • Kwetsbare zwangeren en nieuwbakken ouders voorzien in de broodnodige babyuitzet, luiers en eersteleeftijdsmelk.

De SLOEP wil laagdrempelig zijn en dit willen we samen doen met experten, vrijwilligers en solidaire Gentenaars. Verbinden staat centraal. Daarom dat we met een divers team van meer dan vijftig Gentse burgers die als vrijwilliger de meeste kwetsbare gezinnen begeleiden in hun verdere ontplooiing tot volwaardige burgers verdere stappen willen zetten en in de toekomst nog meer Gentenaars willen warm maken om mee op de boot te springen.

Zoals u kunt lezen, heeft De SLOEP een ruim aanbod van diensten voor gezinnen en doet hiervoor al deels beroep op vrijwilligers. Het probleem is echter dat deze deelwerkingen tot op heden niet gesubsidieerd zijn en onder druk staan. Bovendien dringen zich ook andere  noden op, op andere levensdomeinen (zoals bvb. werk…), waar De SLOEP momenteel geen antwoord op biedt. Het burgerbudget moet ons toelaten om nog meer burgers aan te spreken en te betrekken in De SLOEP, nog meer vrijwilligers te werven en beroep te doen op hun kwaliteiten in onze bestaande deelwerkingen… en mogelijks nieuw aanbod voor gezinnen te creëren, dat gedragen wordt door vrijwilligers.

Ons doel is zo om in een traject van anderhalf jaar (tot 30 juni 2019) tot een hogere operationaliteit te komen door vrijwilligers tot eindverantwoordelijken te maken zodat deze deelwerkingen gedragen en gestuurd worden door Gentse burgers, met de professionele ondersteuning van de SLOEP-medewerkers. Op 20 maanden tijd kunnen we op deze manier meer dan 1000 gezinnen op maat helpen, onmiddellijk bij de grootste noden en meer zelfs, we verruimen hun eigen netwerk met duurzame verbindingen met talloze solidaire Gentenaars. 

Samen vooruit met het kind betekent samen vooruit als gezin naar een versterkte zelfstandigheid!

Meer over: