Den Dienst

30 maart 2017door Stan M.
25.000 EUR
19de eeuwse gordel

Voorstel burgerbudget vzw LEJO

Jongeren tussen 15 en 18 jaar kunnen op VZW LEJO terecht wanneer ze even niet meer weten wat de school voor hen betekent. Samen met de jongeren trachten we hun schoolcarrière weer op het goede spoor te zetten via een ‘Persoonlijk ontwikkelingstraject’ (POT). In nauwe samenwerking met een persoonlijke coach gaan ze hun ‘loopbaan’ uitstippelen; een loopbaan waar in de eerste plaats de jongere zelf beter van wordt.

Deze trajecten passen in het systeem van ‘Leren & Werken’ en zijn gericht naar jongeren die omwille van een multi-complexe problematiek moeilijk of niet kunnen deelnemen aan een schools en/of arbeidstraject.

De bedoeling van een Persoonlijk Ontwikkelingstraject is de jongeren ontwikkelingskansen te bieden zodat ze na enige tijd kunnen terug- of doorstromen naar het deeltijds ‘Leren en Werken’.

 

Veel van deze jongeren komen toe met een rugzak, een gevulde rugzak. Jongeren die schoolmoe zijn, psychisch onwelbevinden, teleurgesteld in de samenleving, vastgelopen, talenten ver zoek of zoek geraakt,…

Onze taak is deze jongeren in situaties te brengen die hen stimuleert en motiveert om hun rugzak te vullen met attitudes, competenties, ervaringen en gevonden talenten. Dit met als doel om jongeren weerbaarder te maken en te versterken.

Binnen de persoonlijke ontwikkelingstrajecten onderscheidt men drie fases:

Fase 1: het ontwikkelen van positieve binding

Fase 2: het versterken van de jongere als persoon binnen zijn pedagogische context.

Fase 3: de band met de samenleving vormgeven

 

Fase 3: Den Dienst

Den Dienst is een samenwerking met samenlevingsopbouw en valt binnen het project ‘In Ledeberg geven pluimen ons vleugels’.

 

Op 24 februari 2016 zijn de Pluimen gelanceerd in Ledeberg. Bewoners kunnen deze wijkmunt verdienen door zich in te zetten in het kader van buurtzorg, burenzorg en ontmoeting. Dit alles om de mensen te waarderen en te belonen voor hun inzet, maar ook om verbinding te leggen tussen bewoners, lokale organisaties en handelaars.

 

De sterkte van dit project situeert zich in de verbinding tussen verschillende partners vb. wijkgezondheidscentrum, straathoekwerk, OCMW, handelaars,.. en Den Dienst vanuit LEJO.

 

Onze werking richt zich tot de bewoners van Ledeberg. We bieden dienstverlening aan in de brede zin van het woord: "hulp die een persoon, instantie of onderneming biedt aan het publiek" (VanDaele). Van klussen tot het ondersteunen van activiteiten voor bejaarden,..’

 

We willen een dynamiek op gang brengen tussen jongeren, buurtbewoners, samenwerkingspartners en handelaars waarin ontmoeting, buurtzorg en burenzorg centraal staan. De return kan zich vertalen in appreciatie, spulletjes voor Den Dienst of LEJO en het krijgen van de wijkmunt “pluimen”.

We zijn momenteel al een schooljaar bezig met het project. Het valt ons op dat de vraag in Ledeberg groot. Alleen hebben we te weinig tijd en middelen om voldoende aanbod te voorzien. Daarom willen we via dit initiatief ervoor zorgen dat we meer mensen kunnen bereiken in Ledeberg waar we ten dienste kunnen. Wat de grote win-win is van het project is dat we ondertussen samen met jongeren aan de slag gaan die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. We bereiden hen via dit project beter voor in het zoeken naar een job en om een duurzame tewerkstelling te verkrijgen. Solliciteren is één ding maar een job behouden is minstens even intensief. We brengen dus mensen van Ledeberg bij elkaar door het project en ondertussen brengen we ook jongeren bij elkaar met hetzelfde doel.

Sinds kort werken we in het kader van de jongeren ook samen met SBS Skillbuilders en Compaan. Dit om nog meer jongeren te bereiken en de verbinding tussen deze jongeren tot stand te brengen.

Bekijk alle acties in de wijk: