De Levensbloem: een educatieve oase

22 maart 2017door Céderik G.
150.000 EUR
19de eeuwse gordel

De Levensbloem zoekt naar nieuwe woonvormen op ecologische en duurzame wijze om lokale samenhang in verbinding met de natuur te creëren.

De sociale woningen in de Lübeckstraat worden momenteel gesloopt. De kleuterschool die er nog gevestigd is, blijft zeker open tot 2019. Aangezien het terrein pas over enkele jaren een nieuwe bestemming krijgt, is er ruimte voor een tijdelijke invulling. Ons lijkt dat de ideale biotoop om jong en oud met elkaar en de natuur te verbinden. Wij geloven in een maakbare stad waar iedereen samen aan bouwt.

De site is uitermate geschikt voor het inrichten van een educatief park met alternatieve kijkwoningen, permacultuurtuin, volkstuintjes, avontuurlijk speelterrein en een bloemenweide. We willen de plek omvormen tot 'De Levensbloem': een leerrijke, speelse, sociale, ecologische en duurzame oase aan de rand van Gent.

De Levensbloem is een ruimte om te zijn. Wanneer we buiten onze eigen hokjes kijken, ontdekken we een lege vlakte binnen de stad. Die onbenutte ruimte kunnen we door het opbouwen van netwerken omtoveren tot een creatief speelveld. De stad van de toekomst bouwt zich niet op in de hoogte, maar in de diepte.

Door duurzame oplossingen aan te reiken voor het tekort aan betaalbare woningen, bieden we een ander perspectief op huisvesting. We stellen verschillende vormen van wonen tentoon die tegelijkertijd dienstdoen als ontmoetingsplaatsen.

Er kan bijvoorbeeld een tipi staan om in te vergaderen, een yurt als meditatieruimte, een mini-bibliotheek in een tiny-house, een bamboewoning voor allerlei activiteiten (lezingen, workshops, yoga …), een containerwoning met keuken en een earthship (aardehuis) dat dienstdoet als theehuis.

Kinderen, jongeren en volwassenen leren in de permacultuurtuin hoe ze hun eigen eten kunnen kweken. De pas geoogste groenten en kersvers geplukte vruchten kunnen bereid worden in de keukencontainer. Daar worden gezonde gerechten opgediend voor betaalbare prijzen. Van de volkstuin rechtstreeks naar de volkskeuken.

Voor de kinderen uit de buurt en andere speelvogels leggen we een avontuurlijk speelterrein aan. Ook de bijen en de vlinders vinden hun weg in de bloementuin. De Levensbloem is open en toegankelijk voor iedereen.

We streven naar lokale samenhang, vooruitgang op het vlak van bewustwording en ecologische diversiteit.

Genieten van de eerste zonnestralen in onze hangmatten? Een boek lezen in ons tiny house? Vreugde scheppen in het zaaien en oogsten? Kennis opdoen en delen? Kom tuinieren, spelen, leren, eten en genieten. Welkom in De Levensbloem!

De Levensbloem is een kruisbestuiving tussen Buurtwerk Muide-Meulestede-Afrikalaan, Circusplaneet, Chinastraat, De Eetbare Jungle, De Site, De Toverstaf, Dienst Beleidsparticipatie, DOK, Get Cultured, Groendienst, GRAAL, Het Drakennest, Samenlevingsopbouw, VOEM vzw en vzw JONG.

Zie bijlagen voor begrotingsvoorstel, overzicht van onze partners, plattegrond, engagementsverklaring en meer gedetailleerde beschrijving van ons plan.

Bekijk alle acties in de wijk: