De Dampuurters

30 maart 2017door Lien C.
72.531 EUR
19de eeuwse gordel

De stad als groene oase? Dit hoeft geen fata morgana te blijven, als je het ons vraagt! Met ons project zetten we de schouders onder vergroening van verschillende wijken in Sint-Amandsberg.

Wij gaan daarbij een stap verder dan het bestaand groen (lees: het obligate struikje of grasperkje). Vaak is er in de stad geen ruimte voor bomen, dus we kiezen voor verschillende creatieve oplossingen: “groene poorten” (groene eye-catchers aan het begin van een straat) “groene bruggen” (over de straat heen) en geveltuinen (omhoog op de gevels). Zo toveren we onze buurt om in ware stadsjungle!

Behalve meer groen, is verkeersveiligheid onze prioriteit: straten met veel groen zijn niet alleen aangenamer voor alle weggebruikers, maar doen automobilisten ook rustiger rijden.

Waar en voor wie?
Het project is bestemd voor eenieder die in Sint-Amandsberg woont, werkt of de gemeente doorkruist. De geografische focus ligt op de Toekomstwijk (tussen Bijgaardepark, Dendermondsesteenweg, Kasteellaan, Schelde en Gentbruggestraat), de Heilig-Hartwijk: (tussen Dampoort, Land van Waas/Victor Braeckmanlaan, Dendermondse steenweg en Rozebroeken) en aanpalende straten (zoals C. Cautermanstraat).

Waarom een focus op deze wijken? Door hun ligging tussen verschillende invalswegen (Land van Waaslaan, Dendermondsesteenweg, …) en nabijheid bij een van de drukste verkeersknooppunten van Gent (Dampoort), leidend tot veel doorgaande verkeer, wordt de leefbaarheid van deze woonwijken op de proef gesteld.

Het project komt verschillende doelgroepen ten goede. Automobilisten en andere passanten: de dominante aanwezigheid van groen geeft hun een duidelijk signaal rustig te rijden, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Onze wijken zijn weliswaar “zone 30”, maar er wordt vaak te snel gereden. Fietsers en voetgangers kunnen genieten van een mooiere en veiligere buurt. In het bijzonder de vele fietsende schoolgaande kinderen in de scholen in de buurt (de Krekel, de Wijze Boom en de Vlieger) hebben hier baat bij.

Samenwerking
In de eerste plaats worden de indieners van dit project geruggesteund door buurtcomités en bewonersgroepen in hun respectievelijke buurt. Meer in het bijzonder, betreft het de bewonersgroepen van volgende straten: Engelstraat, C. Cautermanstraat (De Cautermensen), Kunstenaarstraat (Gewoon Kunstenaarstraat), Schildersstraat, Toekomststraat (Straatcomité Toekomststraat) en De Wasserij.

In verschillende eerdere projecten werd al vergroening gerealiseerd samen met buren, wat aantoont dat een draagvlak bestaat onder de bewoners. Bewoners doen ook regelmatig mee aan de ‘Gruute Kuis’, wat hun oog voor de buurtomgeving aantoont.

Daarnaast zijn in de voorbereiding van dit projectvoorstel een aantal banden gesmeed met een aantal externe partners. Het Gents Milieufront (GMF), dat met de geveltuinbrigade een eigen project indiende, wil heel graag met de Dampuurters samenwerken om zo doelstellingen van beide projecten gezamenlijk te realiseren.

Ook stadsschool De Vlieger steunt ons project omdat meer groen niet alleen aangenamer leven is maar het de ruime omgeving van de school ook veiliger zal maken voor de vele kinderen die er school lopen. De leerlingen van juf Halinka Lannoo (Lenteklasje) maakten tekeningen en schilderijen om ons te steunen.

De Fietsersbond Gent, belangenbehartiger van de fietsende Gentenaar, en Dégage, Gents autodeelinitiatief, steunen ons project eveneens. Autodelen kan hand in hand gaan met vergroening van buurt daar vrijgekomen parkeerplaatsen de straat doet ademen en ruimte creëert voor meer groen.

Bekijk alle acties in de wijk: