Buurthuis op wieltjes voor Wondelgem

31 maart 2017door Veerle D.
105.684 EUR
20ste eeuwse gordel

Wijkfeest, openluchtcinema, koffieklets of concert? Altijd een schot in de roos met het mobiele buurthuis. Dé uitvalsbasis voor warme ontmoetingen in Wondelgem.

Concept

We ontwikkelen een mobiel buurthuis waarmee we op verschillende plaatsen in de wijk activiteiten organiseren om zo samen aan ‘Parkstad Wondelgem’ te bouwen.

Een mobiel buurthuis? Het buurthuis op wieltjes is een leuk vormgegeven aanhangwagen waarin we uitklaptafels, stoeltjes en wat ligzetels kwijt kunnen. Het bevat een buitenkeuken en een koffiemachine, wat borden, glazen en tassen. En een tent, om in de schaduw te staan of de regen tegen te houden.

Activiteiten? We ontwikkelen minstens 80 activiteiten vanuit het mobiele buurthuis. We voorzien 10 tot 15 grote projecten (een reeks workshops, een straatvoetbaltoernooi, een fotoproject, een roerend erfgoedproject, stadslandbouw, een buurtparade,…) en talloze kleine soep- en koffiemomenten (aan de schoolpoort, na de mis of het gebed, in het park, aan het station,…). In de organisatie van onze activiteiten kiezen we resoluut voor samenwerking (met verenigingen, handelaars, stadsdiensten,…) en voor vrijwilligerswerk. Op die manier kan de werking op lange termijn blijven bestaan. Ook de programmatie zelf maken we samen met verenigingen en bewoners op en krijgt vorm naarmate ons buurthuis doorheen de wijken rolt. (Het resultaat van onze buurt-brainstormsessies vind je ter inspiratie alvast in bijlage bij deze tekst.)

Parkstad Wondelgem? Vele inwoners dromen van ‘Parkstad Wondelgem’. In Parkstad Wondelgem wordt de rust van een park gecombineerd met de dynamiek van een stad en is het aangenaam wonen, werken, leven, spelen en ontspannen. Met onze activiteiten streven we die droom na. De activiteiten uit ons mobiel buurthuis zijn daarom gericht op:

  1. het versterken van sociale cohesie in de wijk (door het organiseren van ontmoeting en socio-culturele activiteiten),
  2. het beter benutten van de onderbenutte en vaak ongekende publieke ruimte in de wijk (door een goed doordachte keuze van locaties te maken),
  3. het verzamelen van signalen en ideeën over de toekomst van Wondelgem (door bij elke activiteit een participatiemethodiek te voorzien).

Naarmate ons buurthuis rolt, maken we Parkstad Wondelgem waar én zetten we bakens uit voor de toekomst. Alle signalen, suggesties,… die we krijgen van bewoners over de toekomst van Parkstad Wondelgem brengen we immers samen in een buurtportfolio. Het buurtportfolio is een verzameling van beelden, woorden, tekeningen,… als een toegankelijk eindverslag van een langdurig proces waarbij heel veel inwoners betrokken zijn.

Voor wie?

Het project ‘Buurthuis op wieltjes voor Wondelgem’ richt zich tot alle inwoners van Wondelgem; en dan bedoelen we ook echt álle inwoners, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond, taal, woonplaats, geboren en getogen Wondelgemnaar of nieuwe inwoner… Door een grote variatie aan activiteiten, door de activiteiten te laten kiezen door bewoners zélf en door resoluut te kiezen voor samenwerking zullen we die zeer diverse doelgroepen kunnen bereiken.

We willen niet enkel diverse doelgroepen bereiken, maar de diverse doelgroepen ook samenbrengen (over generaties heen, over culturen heen,…). Een aantal activiteiten (straatvoetbal, roerend erfgoed,…) zetten daar expliciet op in.

Concrete doelstellingen

1. realisatie van het buurthuis
Eerst en vooral realiseren we het buurthuis. We betrekken daarbij meteen zoveel mogelijk bewoners: welke activiteiten moeten mogelijk zijn? Hoe moet het er uit zien? Hoe zullen verenigingen en buurtbewoners het buurthuis kunnen reserveren? … Na de inspraakronde moet het buurthuis natuurlijk ook gebouwd worden. Het buurthuis kan een work-in-progress blijven gedurende het project. De ervaring zal ons immers leren met welke functies we het buurthuis verder moeten uitbouwen.

2. organisatie activiteiten
Na realisatie van het buurthuis wordt het buurthuis ingezet om tal van activiteiten te organiseren. We gebruiken het buurthuis zelf voor minstens 80 activiteiten, maar laten het buurthuis ook gebruiken door andere initiatiefnemers van activiteiten. We kiezen ervoor om al onze activiteiten te organiseren in samenwerking met andere partners en met ondersteuning van vrijwilligers. Op die manier kan de buurtwerking ook na de projectperiode blijven bestaan.

3. ontsluiten buurtportfolio
Tijdens elke activiteit worden signalen en suggesties opgevangen over Parkstad Wondelgem. We gebruiken daarvoor zeer verschillende participatiemethodieken (foto’s, stemmingen, debat, tekeningen, babbelbox,…). We brengen al die signalen samen in een buurtportfolio. Met die buurtportfolio bieden we inspiratie over de toekomst van Wondelgem aan het lokaal bestuur, diensten, verenigingen, handelaars, scholen,… We ontsluiten het buurtportfolio per boek, digitaal, in een buurtkrant,…

Budget

Om dit project te realiseren vragen we 144310 euro. De grootste kosten die we voorzien in de begroting zijn:

  1. de realisatie van het buurthuis op wieltjes
  2. de loonkost van een deeltijdse projectmedewerker (die de activiteiten ondersteunt, de vrijwilligerswerking uitbouwt en partnerschappen opstart)
  3. de werkingskosten voor minstens 80 activiteiten.

In de bijlagen vind je meer details over onze begroting, zowel wat de realisatie van het buurthuis, de loonkost als werkingskosten betreffen..

Van wie gaat het project uit?

Het project ‘Buurthuis op wieltjes voor Wondelgem’ gaat uit van Wondelgem Swingt, een bewonersgroep die samen met gevestigde Wondelgemse verenigingen werk maakt van een levendig, gezellig en sociaal Wondelgem. Meer info vind je op www.wondelgemswingt.be.

Wat is er mis met een vast buurthuis?

Niets. Veel inwoners van Wondelgem dromen zelfs van een vast buurthuis. Het zou een gezicht geven aan het bloeiende verenigingsleven in Wondelgem. Maar om onze projectdoelstelling te realiseren is in eerste instantie een mobiel buurthuis meer geschikt.

Wondelgem bestaat uit een lappendeken van buurten die we met ons buurthuis op wieltjes willen verbinden. We gebruiken onze buurtmobiel om warm en zichtbaar aanwezig te zijn in de verschillende buurten van Wondelgem. Zo kunnen we signalen van diverse deelbuurten krijgen en verbinden tot een groot verhaal over de toekomst van Wondelgem.

Door een mobiel buurthuis kunnen we dichter bij de inwoners aanwezig zijn en kunnen we makkelijk samenwerken met lokale straat- en  buurtcomités. We willen iedereen in Wondelgem stimuleren om naar buiten te komen, om elkaar te ontmoeten in de publieke ruimte dicht bij hun woonplaats, om ideeën en dromen voor de toekomst van hun buurt te delen en daarvoor samen actie te ondernemen. Ze kunnen voor die actie ook zelf het buurthuis gebruiken.

We zoeken met een mobiele werking tenslotte bewust de kleinschaligheid op, om in het bijzonder ook de kleine maar meest ongedwongen en waardevolle ontmoeting tussen mensen mogelijk te maken én om heel lokaal vrijwilligers in te zetten. Met de mobiele werking verbinden we mensen binnen en tussen buurten met elkaar.

Het buurthuis blijft rollen!

Wondelgem gaat Swingen!

Bekijk alle acties in de wijk: