Buurthoeve De òntmoeting in Mariakerke

30 maart 2017door Pieter B.
105.000 EUR
20ste eeuwse gordel

Het gaat vooruit! Volg de werkzaamheden op de voet via onze facebookpagina!

In de Beekstraat 30 te Mariakerke is er reeds veel broeierigheid en bedrijvigheid, maar we willen dit nog veel meer openstellen voor de buurt en passanten. Want Mariakerke kan wel nog een leuke en creatieve Ontmoetingsplek gebruiken!

Achter het woonhuis, in de oude stallen en de tuin komen, sinds januari 2014, dagelijks een 5-tal jongeren naar vzw Zwerfgoed, een time-outproject, hun zinnen verzetten in de moestuin, zich creatief uitleven met paletmeubels of de kippen en andere dieren verzorgen. Ook Kinderkookkaffee vzw experimenteert er regelmatig in de tuin  met een poppentheaterkookfeest tijdens de Gentse Feesten, de soepjestuin of Fiesta Tortilla tijdens Zomerliefkermis, … Daarnaast had Voedselteams vzw er tot voor kort een depot en kwamen wekelijks een 40 -tal gezinnen er hun bestelling van korte keten producten ophalen.

De werking van vzw Zwerfgoed (en het depot van Voedselteam) staat momenteel onder druk omdat de oude stallen het begeven door water, weer en wind. Er zit een stevige verbouwing aan te komen want de jongeren dreigen letterlijk van de regen in de drup terecht te komen!

Van die verbouwing (waarvoor de plannen al zijn ontworpen en stedenbouwkundig goedgekeurd) willen we gebruik maken om nog méér buurtgericht te werken en Buurthoeve de Ontmoeting te realiseren! We willen een creatieve broeiplaats en ontmoetingsplek creëren voor en mét buurtbewoners, -organisaties en de vele wandelaars en lopers in de Groene velden, voor jong en oud, waar ieder talent telt!

Met het Burgerbudget willen we een infrastructuur creëren:

- Om de jongeren van Zwerfgoed vzw een werk/crea/experimenteer plek te geven als nieuwe stap in de maatschappij en buurt
- Een voedselveilige keuken te installeren waar startende ondernemers uit de buurt én jongeren van Zwerfgoed terecht kunnen om hun ideeën letterlijk vorm te geven in eigenbereide kaas, soep, quiches… en zo de eerste stapjes op de lokale markt te zetten
- Een hoevewinkeltje waar dit lekkers aan de man én vrouw gebracht kan worden
- Een hoeveterras met buitenkeuken die open staat voor wandelaars en passanten maar ook te gebruiken is voor kleine evenementjes uit de buurt (vb debatavond 11.11.11., Wereldwinkel, … ) 
- Een pizza- en broodoven te gebruiken door zowel de verschillende vzw’s ter plaatse als buurtbewoners
- Een deelruimte voor creativiteit, informatie en zotte plannen rond ecologie, kinderen en jongeren, voeding… : een vergader/workshop/bewegingsruimte (vb yoga, zumba)
- Een volwaardige plek voor het Voedselteamdepot in de Buurthoeve

Met het Burgerbudget willen we ook activiteiten organiseren in het aansluitende Bufferbos en de Groene Velden (onderdeel van Vinderhoutse Bossen):

-Gezinsvriendelijke picknicks

-Plantenruildagen (ism de volkstuintjes in De Groene Velden)

-Plukdagen in de hoogstamboomgaard (bijvoorbeeld ism de Mobiele fruitpers)

-Plaatsen van bijenkasten, organiseren van imkercursussen

-Geven van workshops rond allerlei ecologische thema’s

Door al deze initiatieven willen we de jongeren die naar Zwerfgoed komen meer betrekken op de buurt en de buurt meer op het Zwerfgoedgebeuren, omdat dit een meerwaarde is voor beiden. Jongeren met allerlei ervaringen en van allerlei afkomst worden zo meer betrokken in de sociale economie waar we met Zwerfgoed, Voedselteams en Kinderkookkaffee naartoe willen gaan. De buurtbewoners en passanten, maar ook andere ‘tijdelijke gebruikers’ van de tuin (zoals onze buurtimker met bijenkasten) leren een andere leefwereld kennen en breiden die uit. Zo creëren we een ‘open mind’ en creëren we een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en ook kunnen ònt-moeten.

Aangezien de grond privé-eigendom is, wordt er tussen de eigenaren en de Raad van Bestuur van Zwerfgoed vzw  een notariële akte, “recht van opstal”, ten belope van een periode van minstens 15 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 5jaar) opgesteld.

Het Burgerbudget wordt deels besteed aan de infrastructuur van de Buurthoeve (75.000 euro), wat niet genoeg zal zijn om dit gebouw te realiseren. We voorzien een groot aandeel eigen middelen van de vzw om bij te passen en bovendien zullen we met veel recuperatiemateriaal werken èn met eigen werkkracht.

Het ander deel van het budget is om specifieke initiatieven te organiseren om de ontmoeting, ondernemersschap en creativiteit in de buurt te vergroten, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen (30.000 euro). Hierbij hebben we zelf al veel ervaring en materiaal, maar willen we ook beroep doen op andere vrijwilligers, buurtbewoners, professionelen en hiervoor ook nog extra materiaal aankopen.

Bekijk alle acties in de wijk: