Burger Radio: we brengen zelf ons nieuws

17 februari 2017door Nathalie S.
26.250 EUR
19de eeuwse gordel

Laten we vooral eens ons eigen nieuws brengen. Radio maken voor en door de burgers van Gent. Dit kan eenvoudig en via spel. Samen met bewoners en toevallige voorbijgangers zenden we lokale en inspirerende verhalen uit die ons het echte leven op straat vertellen en al doende ook juiste en actuele nieuwsfeiten verspreiden uit onze wijken.

Wat hebben we daarvoor nodig? Een mobiele radiostudio. Eén met een eigen frequentie die reist door de stad en halt houdt op knooppunten in de stad: op straat, in parken, in tijdelijke invullingen, in scholen, ...

Met een paar leuke rubrieken zoals 'ik vraag het aan', 'uitdagers en aanpakkers', ... brengen we menselijke verhalen die er werkelijk toe doen.

Ik zet letterlijk mijn eigen stem tijdens de eerste fase in en de rest volgt vanzelf. Dit naar het voorbeeld op DOK vorig jaar:

Radio Jokari reist door de stad om lokaal nieuws uit te zenden op tijdelijke plekken en heeft buurtbewoners en bezoekers de kans om verzoeknummers aan te vragen en op te dragen over wie of wat ze daarbij liefhebben.

Om dit project zelfstandig te laten draaien, volstaat een eenmalige investering van 26.250 euro.

Doel is om met dit budget een volwaardige radiostudio met zendapparatuur en eigen frequentie te monteren in een fraaie en mobiele constructie. Eenmaal die af is (zomer 2018), is die van ons allemaal en dus door iedereen te gebruiken. De radiomobiel wordt in een eerste fase mee vormgegeven en verkend door onderstaande partners om dan blijvend door de stad te reizen, ook na 2019, in wijken en straten.

Op afgesproken tijdstippen sturen we onze eigen boodschappen in de ether en krijgt iedere stadsbewoner de kans van zich te laten horen.

– There is a light in everyone of us and that light wants to play! –

Luister maar eens naar het lichtje van Connie.

Radio Jokari wilt mensen vooral aanzetten om het spel te spelen: verzoeknummers te draaien, storytelling te cocreëren, dringende boodschappen in buurten te verspreiden, soundscapes op te nemen, kleine uitdagingen en wedstrijden te lanceren, spontane jingles te maken en vooral dapper en lokaal nieuws uit te zenden.

Kortom: elkaar verwonderen en ontroeren, op straatniveau en onder mensen. Via deelname (actief in radiomobiel, passief via luisteren) leer je alle buurten in Gent kennen en ben je weer mee met wat er reilt en zeilt in de straten van Gent, ...

Een burger radio is een plezant tool om ons nog beter te verbinden tot elkaar (vanuit de diverse gemeenschappen en wijken) in ons groot dorp, in dagelijkse gesprekken én over alle maatschappelijke thema's heen.

Vandaag is er al vraag naar een radiomobiel als deze van Radio Jokari door onderstaande partners. Zij schrijven hier hun intentie neer om samen te werken in dit burgerbudget en wat de meerwaarde is.

STRAATWOORDENAAR

Straatwoordenaar zet projecten (De Huiskamerclub en het buurtgericht performancefestival Kamernest) op om Gentse buurten in beweging te brengen, buurtbewoners te verbinden en het sociaal weefsel te versterken. De buurtacties gaan steeds door in huiskamers, woonboten, ateliers en polyvalente ruimtes van sociale organisaties.

Hoe?

Radio Jokari komt naar de buurt waar de acties van Straatwoordenaar opgezet worden en maakt radio zoals ze steeds doen. Straatwoordenaar wilt in aanloop van toekomstige projecten de buurt warm en enthousiast maken door het desbetreffende project op de radio voor te stellen en kennis te laten maken met de betrokken performers, sociale organisaties en eco-designers. De buurtbewoners krijgen de kans om in interactie te gaan met hen (Straatwoordenaar, de performers, sociale organisatie en eco-designers) of zelf iets op de radio te brengen waardoor ze gepassioneerd zijn.

De radio brengt alles in de ether voor de luisteraar en Straatwoordenaar legt alles vast op beeld (video of foto).

Het zou fantastisch zijn om van iedere buurtactie een luister en beeld publicatie uit te brengen (de haalbaarheid moet nog onderzocht worden).

***

MASALA TV

Masala TV is een sociaal videokanaal voor en door álle Gentenaars via digital storytelling: online creatieve en interessante stadsverhalen in audio, video, foto en tekst.

Denk: AVS meets AJ+ (het digitaal platform van Al Jazeera)

Masala is een interculturele beweging die streeft naar meer diversiteit.

Met haar digitaal platform reflecteert Masala TV in de breedste zin onze actuele maatschappelijke realiteit, met specifieke aandacht naar minderheidsgroepen (waarvan een significant deel met migratie-achtergrond) die vaak onderbelicht en/of gestigmatiseerd worden in berichtgeving.

Masala verspreidt zich doorheen openbare ruimtes en institutionele gebouwen tot woonkamers, moskeeën, kraakpanden en obscure achterkamers. Geen enkele plek blijft gespaard.

Hoe?

Masala TV helpt om ‘alle’ Gentenaars te bereiken door hun breed netwerk. Masala TV kan vooral bijstand bieden inzake diversiviteit en zo ook mensen betrekken uit de wijken die een migratie-achtergrond hebben.

***

MINUS ONE - RABOTAGE

Minus One is een jongerencultuurcentrum in het Rabot, dat sinds januari ook een ondernemerschapsproject heeft - Rabotage. We willen in dit project jongeren in de Rabotwijk stimuleren om zelf te ondernemen in de openbare ruimte, pleinen en parken te claimen in een positieve setting die mensen uit de buurt samenbrengt.

Hierbij werken we aan het zelfvertrouwen van de betrokken jongeren en werken we planmatig via een proces een radioshow uit. We begonnen vanuit een samenwerking met HTISA aan een radioproject op de school zelf.

Nu is het project geëvolueerd en trekken we met die betrokken jongeren naar het Rabotpark. We geloven dat dit project op een duurzame manier kan voortgezet worden door in de publieke ruimte van het Rabot meer jongeren te betrekken en verdere impulsen te geven aan de scholen in Gent.

Hoe?

De caravan van Radio Jokari is voor ons een opportuniteit om het project verder te zetten. We bereiken jongeren uit zeer diverse contexten die radio willen maken en hun stem willen laten horen. We zetten de mobiele constructie in op verschillende momenten tijdens het jaar om outreachend te werken en vertrekken op deze manier vanuit de leefwereld van jongeren.

***

– Everything changes when you start to emit your own frequency rather than absorbing the frequencies around you, when you start imprinting your intent on the universe rather than receiving an imprint from existence. –