8 - Een intracultureel & interactief kunstencentrum (door artiesten op de vlucht)

31 maart 2017door Lennart T.
80.000 EUR
19de eeuwse gordel

8 is een plek waar multidisciplinaire artiesten -die op de vlucht zijn- werken en leven.
Het is een levend sculptuur dat constant evolueert (vandaar het oneindige symbool 8): een plek waar dagelijks samen gecreëerd wordt, over grenzen heen. Er wordt cultuur gemaakt, zowel in de brede als in de nauwe benadering van het woord: samen “kunstproducten” maken / samen reflecteren op de ‘kunst van het samenleven’.

8 is een community die bestaat uit verschillende makers: van beeldende kunstenaars, dansers en muzikanten tot fotografen, dichters en filmmakers, uit alle windhoeken van de wereld. Er ontstaat een kruisbestuiving tussen de verschillende kunstdisciplines. Ook het publiek wordt maker: zij kunnen mee spelen met de artiesten die in 8 resideren (projecten van Samer als ‘The Never ending artwork’ – The never ending sculpture). De deuren van 8 staan elke dag open om samen te creëeren, onder begeleiding van kunstenaars; iedereen is er welkom.

8 is een plaats waar ook getoond kan worden in de vorm van exposities, concerten, performances, artistieke interventies, poëzie-avonden, dansvoorstellingen én iets daartussenin.

8 is een plaats waar de expertise van de kunstenaars wordt aangewend om workshops te geven aan burgers, scholen, organisaties en andere kunstenaars.

8 is een kunstwerk op zich dat steeds in beweging is en zo reflecteert op cultuur, in de brede zin van de betekenis. Intraculturaliteit houdt in dat verschillende culturen elkaar beïnvloeden, zonder geheel te verdwijnen. Zo ontstaan er nieuwe culturen door de frequente uitwisseling tussen verschillende mensen. Die cultuur wordt steeds een nieuwe deelidentiteit van de mens, die steeds in beweging is.

8 is een plaats waar filosofische café’s gehouden worden onder begeleiding van Alex Klijn. Gastsprekers worden uitgenodigd en iedereen kan mee filosoferen over alles wat mensen beweegt in deze wereld.

8 is een plek waar samen gekookt en gegeten wordt. Waar workshops over wereldkeuken gegeven worden. 

8 is een plek waar rituelen worden uitgewisseld tussen verschillende gemeenschappen: trouwfeest – iftar - lentefeest - ...

8 wil zich ook tonen: er wordt media gemaakt die ontsloten wordt naar het brede publiek via sociale media (in samenwerking met Masala TV)

Over de indiener:
V.O.E.M. vzw (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) is een etnisch-culturele federatie met afdelingen in Gent, Antwerpen en Brussel. Samen met die afdelingen organiseert V.O.E.M. activiteiten die kaderen binnen het sociaal-cultureel volwassenwerk (rond cultuur, gemeenschapsvorming, educatie en maatschappelijke activering). 

Partners:
Kern Kalligrafiti: Collectief van kunstenaars -op de vlucht- die in Gent verblijven
Arshe vzw: Iraanse studenten die in Gent zijn blijven plakken
De Koer: De ideale locatie om dit idee te realiseren
Refu Interim: Dooverwijzen van kunstenaars naar 8
Cinema Rio!: een initiatief dat we leerden kennen via het burgerbudget: zij willen een buurtcinema voor jong en oud inrichten op De Koer.
De Centrale: Toonmomenten inrichten voor de residenten van 8

Middelen:
Met 80.000 euro kunnen we het project 1.5 jaar runnen.

Met dit bedrag kunnen we:
2 halftijdse centrumbeheerders voor 1.5 jaar: 50.000 euro
De overheadkosten (o.a. voor sociaal secretariaat) kunnen we drukken via V.O.E.M. vzw die klant is bij SDWorx
Huur locatie voor 1.5 jaar: 9000 euro
Materiaal: om kunst te maken en om workshops te organiseren; o.a. doeken, penselen, verf, kaders (om in te lijsten en te exposeren), materiaal voor kalligrafie (bamboo pennen, chinese inkt), klei, micro's en geluidsinstallatie (voor filosofische café's en poëzie avonden),... +- 21.000 euro