300 bomen voor elke Gentenaar!

28 maart 2017door Nick P.
140.000 EUR
19de eeuwse gordel

Wist je dat een mospaneel van enkele vierkante meter volstaat om evenveel lucht te zuiveren en fijn stof op te slaan als 300 bomen? Aangezien er maar weinig stadstuintjes, straten of zelfs wijken zijn waar er nog 300 bomen kunnen gezet worden, zouden zulke mospanelen wel eens voor een revolutionair schone lucht kunnen zorgen op plaatsen waar dat tot nu toe niet mogelijk was. De panelen kunnen ingewerkt worden in uitrustbankjes (adembankjes) of tegen een gevel geplaatst worden (vergroening van de straat), bij speelplaatsen (wie denkt er aan de kinderen?!) of op een dak (een groendak zonder het onderhoud of de prijs van een groendak).

In het onderzoek willen we laten meten of de beweerde luchtzuivering ook effectief klopt. Onder andere de afdelingen biologie en bio-ingenieurs van de UGent zullen zich buigen over de mostuinen en hun zuiveringscapaciteiten bepalen. Stadsplanners, architecten, kunstenaars en alle geïnteresseerden zullen aan de hand van verschillende mos-workshops kunnen bepalen hoe de mospanelen er zullen uitzien. Gentenaars kunnen vanaf het eerste prototype genieten van zuiverder lucht en decoratief groen in de straat. Verse lucht in de stad, zonder bladafval!

Met het burgerbudget willen we op zo veel mogelijk plekken in Gent testpanelen hangen en de impact ervan nameten, zowel bij de bewoners, als in het labo en willen we bekijken of we de panelen op grote schaal, zonder overlast, in heel Gent kunnen installeren en zeker in kwetsbare gebieden. Voor de productie van de panelen doen we beroep op sociale tewerkstelling zodat er ook daar jobs bij komen.

Meer info, volgen, liken en delen via https://www.facebook.com/300bomen/ !