Evaluatie van het Gentse burgerbudget

17 april 2018door Dienst Beleidsparticipatie

Lees hier de evaluatienota's van het Gentse burgerbudget.

De Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent, die trekker is van het Gentse burgerbudget, maakte twee uitgebreide evaluatienota's op:

- een eerste nota over de fase van de oproep tot en met de stemming, van december 2016 tot en met oktober 2017; en 

- een tweede nota over de fase van de stemming tot de realisatie, van november 2017 tot en met november 2019.

Het college van burgemeester en schepenen nam tijdens de zitting van 30 maart 2018 kennis van de eerste evaluatienota, op 5 maart 2020 werd de tweede evaluatienota voorgelegd. Beide nota's werden ook besproken tijdens respectievelijk de bijeenkomst van de Commissie Algemene Zaken op 12 april 2018, en de Commissie Onderwijs, Welzijn en Participatie op 11 maart 2020.

Meer over: