Evaluatie van het Gentse Burgerbudget

17 april 2018door Dienst Beleidsparticipatie

Lees hier de evaluatienota van het Gentse Burgerbudget.

De Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent is de trekker van het Gentse Burgerbudget. Nu sinds enkele maanden bekend is dat 17 projecten voor eind juni 2019 worden gerealiseerd, namen we de tijd om terug te blikken op het traject van afgelopen jaar, van december 2016 tot december 2017.  

In het document hieronder, geven we eerst het verloop van het traject weer en staan we stil bij de werking van de Dialoogkamer en de verschillende fases van het Burgerbudget. Daarna bespreken we een aantal cijfers: hoeveel projecten werden ingediend? Waar? Voor welk budget? Wie stemde? Wat zijn de resultaten? etc. De hoofdmoot van dit rapport vormt de evaluatie van het Burgerbudget door indieners, betrokken stadsdiensten en de leden van de Dialoogkamer. We sluiten af met een conclusie waarin we de meest opvallende resultaten van deze evaluatie op een rij zetten en bekijken welke lessen we kunnen trekken voor een (eventueel) volgende editie van het Burgerbudget.

Het college van burgemeester en schepenen nam tijdens de zitting van 30 maart 2018 kennis van de evaluatienota. De nota werd ook voorgelegd en besproken tijdens de bijeenkomst van de Commissie Algemene Zaken op 12 april 2018. 

Meer over: