Burgerbudget: de winnaars zijn bekend!

19 oktober 2017door Dienst Beleidsparticipatie

17 projecten zullen dankzij 15.277 stemmende Gentenaars gerealiseerd worden.

Het college van burgemeester en schepenen nam op donderdag 19 oktober 2017 kennis van het resultaat van het Burgerbudget. Na advies door de Dialoogkamer en stemming door de Gentenaars krijgen 17 projecten geld voor hun voorstel. Van 29 september tot en met 14 oktober kon elke Gentenaar vanaf 14 jaar stemmen voor zijn of haar drie favoriete projecten op www.burgerbudget.gent. De keuze was niet makkelijk: maar liefst 105 projecten deden mee. 15.277 Gentenaars brachten hun stem uit. Onderaan deze pagina vind je de documenten van de beoordeling. Dit zijn de 17 projecten die de komende maanden van Gent een nog wijzere stad zullen maken:

20STE EEUWSE GORDEL

Geveltuinbrigade

Het Gents MilieuFront en Refu Interim willen samen 500 geveltuinen aanleggen. Hiervoor richten ze een geveltuinbrigade op. Gentenaars die er nu zelf niet toe komen om een tuin aan te leggen, kunnen op simpel verzoek de brigade vragen om bij hen langs te komen en een geveltuin te realiseren. De tuinen vergroenen de straten, zuiveren de lucht, zorgen voor schaduw, versterken het sociaal weefsel, …

Buurthoeve De òntmoeting in Mariakerke

Het time-out initiatief vzw Zwerfgoed wil haar oude stallen in de Beekstraat verbouwen tot een buurthoeve. De hoeve wordt een creatieve broeiplaats en ontmoetingsplek met een werk-, crea- en experimenteerruimte voor jongeren, een voedselveilige keuken, een hoevewinkel en -terras, een pizza- en broodoven en een volwaardige ruimte voor het Voedselteam. Bewoners en passanten zullen ook terecht kunnen in de tuin voor gezinspicknicks, plantenruildagen, imkercursussen, ecologische workshops, …

'De Hutsepot', een gezellige mengelmoes van functies

Natuurpunt Gent vzw wil samen met vzw Hand in Hand-DAC De Moester, Don Boscocollege, Sociale Kruideniers Gent vzw, een lokale paardenhoudster en atelier Caro-K een zinvolle functie en bestemming creëren voor de loods Apollinaris in Zwijnaarde en de onmiddellijke omgeving van onder meer het Parkbos. Ze voeren de nodige infrastructuurwerken uit om de loods ‘open te maken’ tot een warme, laagdrempelige ontmoetingsplaats, waar lokale bewoners en verenigingen bijeenkomen en samen activiteiten organiseren.

Groene ontmoetingsplek met openbare speelzone en buitenklas in Drongen

Enkele bewoners van Drongen willen een stuk groen (grenzend aan de bibliotheek in Drongen) en het aangrenzende bos van de pastorie inrichten als openbare ontmoetingsplek met speelzone en buitenklas. Op die manier willen ze bijdragen aan een open, sociale, wijze en kind- en jeugdvriendelijke stad én samen met de plaatselijke scholen een vernieuwende aanpak een plek geven in het onderwijs.

Buurthuis op wieltjes voor Wondelgem

De bewonersgroep Wondelgem swingt en enkele gevestigde Wondelgemse verenigingen willen een mobiel buurthuis maken. Ze voorzien daarvoor een aanhangwagen waarin ze tafels, stoelen, zetels, een buitenkeuken, een koffie-machine, een tent, glazen en bestek kwijt kunnen. Ze strijken neer op verschillende plaatsen in de wijk en organiseren activiteiten om de verschillende Wondelgemnaars samen te brengen, de vaak ongekende publieke ruimte beter te benutten, en signalen en ideeën over de toekomst van de wijk te verzamelen.

19DE EEUWSE GORDEL

Kinderboerderij in de stad

Een aantal Gentenaars wil in de stad een kinderboerderij opstarten. De klemtoon ligt op ontmoeting en interactie met dieren. Ze bieden daarvoor verschillende activiteiten aan en leggen de klemtoon op duurzaamheid, samenwerking met verschillende partijen en bewoners, educatie, recreatie, ...

300 bomen voor elke Gentenaar!

Een bewonersgroep wil samen met Pro Natura, vzw Mosfabriek, Natuurpunt, Proefcentrum Sierteelt Destelbergen, Labland, enkele academici, scholen en bewoners mospanelen plaatsen in bankjes, tegen gevels, op speelplaatsen, daken, … in de 19de eeuwse gordel. Een mospaneel van enkele vierkante meter zuivert immers evenveel lucht en slaat evenveel fijn stof op als 300 bomen. Stadsplanners, architecten, kunstenaars en geïnteresseerden buigen zich over de vormgeving van de panelen. De productie gebeurt via sociale tewerkstelling. Gentenaars profiteren vanaf het eerste prototype van zuivere lucht en decoratief groen. En de Universiteit Gent meet de impact van alles na.

Elk kind content in Gent!

De Sloep vzw, dat al jaren werkt aan een laagdrempelig aanbod voor gezinnen met jonge kinderen die in de grootste kwetsbaarheid overleven, wil met middelen van het Burgerbudget meer vrijwilligers werven die hun deelprojecten mee dragen. Door deze vrijwilligers verantwoordelijk te maken voor enkele deelprojecten en professioneel te ondersteunen, willen ze hun netwerk verruimen met solidaire Gentenaars en meer dan 1000 gezinnen op maat helpen.

Enchanté - een netwerk van hartelijke handelaars en burgers

De Enchanté’ers is een groep al dan niet professioneel sociaal geëngageerde Gentenaars. Samen willen zij een netwerk opzetten van handelaars die kleine diensten aanbieden aan kwetsbare groepen: een knipbeurt bij de kapper, het vullen van een fles water, een plek om een rugzak even te laten staan, … Alles is mogelijk. Samen met sociale diensten wordt de communicatie verzorgd, afspraken gemaakt en activiteiten georganiseerd. Ook als burger kan je meedoen, door bijvoorbeeld een extra koffie te betalen en te schenken bij een van de deelnemende handelaars.

Fonteineplein 2.0 - Tussen de bomen

Een groep bewoners uit de buurt rondom het Fonteineplein (Brugse Poort) wil graag (letterlijk) een extra dimensie aan het plein toevoegen. Met platformen, hutten, (hang)bruggen, planten, feeërieke verlichting … tussen de bestaande bomen creëren ze een eigenzinnige, uitnodigende identiteit en geven ze de betonnen plek kleur.

KERNSTAD

Gebruik de kiosk in het Citadelpark!

Enkele Gentenaars verbonden aan het Treehouse Open Air-festival willen de 19de eeuwse kiosk van het Citadelpark in ere herstellen. Ze frissen de kiosk op, pakken het groen rondom aan, kopen technisch materiaal, installeren een WiFi-spot, ontwikkelen een logo, … en organiseren een reeks van activiteiten. Met de steun van buurtbewoners en iedereen die wil meehelpen, wordt de muziekkiosk zo opnieuw een ontmoetingsplek voor mensen.

Reigersparkje - midden in de stad - voor alle generaties

Werkgroep Sint-Pieters-Buiten, het Lucernacollega, vzw Mozaïek en enkele buurtbewoners achter het Sint-Pietersstation willen een buurttuin aanleggen op een stukje verwilderde natuur, een restant van een oud hoeveterrein. Dromen en ideeën werden al gebundeld. Samen willen ze er een grote gemeenschappelijke, natuurlijke tuin van maken, met bomen en kruiden. De tuin staat open voor iedereen: kinderen, gezinnen, scholieren, ouderen, passanten, mensen met meer of minder beperkingen.

Een ZOOmerhuisje voor het Muinkpark

Enkele buren en het Muinkparkwijkcomité willen van het rode huisje, een laatste restant van de Gentse dierentuin midden in Muinkpark, graag een mini-buurthuis maken. Ze frissen de plek op en organiseren tal van activiteiten: akoestische optredens, een poëzie-avond, uitleen van sportmateriaal, …

Nomadic Trees - Nomadische bomen voor de binnenstad

Een Gentse landschapsarchitect en kunstenaar werken samen met enkele geëngageerde mensen om in de binnenstad een klein bos met mobiele bomen te maken. Dit reizend bos met aangepaste plantenbakken gecombineerd als zit- en speelmeubel, is een plaats waar mensen kunnen rusten, spelen, zitten, lezen, liggen, praten, zingen of gewoon passeren. Het is aantrekkelijk en esthetisch vormgegeven en biedt schaduw en plek aan zowel dier als mens, jong en oud.

Het BAKHUIS - bakken met de buren - samen het vuur en de passie delen!

Een aantal buren in de Onderstraat wil in het Hof van Ryhove een houtoven bouwen. Rond dit bakhuis ontmoeten omwonenden, cursisten van de bakkerijopleiding en kinderen elkaar en wordt de kennis over brood en het vakmanschap van het bakken gedeeld.

helpr

Met helpr willen enkele Gentenaars een online platform ontwikkelen dat mensen die hulp nodig hebben in contact brengt met mensen die willen helpen. helpr is aanvullend op het bestaande professionele hulpnetwerk. Het is een praktisch instrument gericht op een sterker sociaal contact, meer dialoog en 'zorg voor elkaar'.

BabySpot met mobiele kraam-caravan

Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan, Huis van het kind Gent en vzw Uitbureau willen met het BabySpot-project de Gentse binnenstad gezinsvriendelijker maken. Handelszaken, stadsdiensten, musea, … die een aangepaste infrastructuur hebben en open staan voor jonge gezinnen, worden gepromoot als BabySpots. Daarnaast ontwikkelen ze mobiele BabySpots: uitleenpakketten met materiaal om kinderen te voeden en te verzorgen. Het ultieme, mobiele voed- en verzorgplekje is ten slotte de Kraam-caravan, die ontleend kan worden voor grote en kleine evenementen.

Meer over: 

burgerbudget