'De Hutsepot', een gezellige mengelmoes van functies

28 maart 2017door Bart V.
150.000 EUR
20ste eeuwse gordel

Natuurpunt Gent vzw dient onderstaand project in bij de stad Gent in het kader van het Burgerbudget. Samen met het Don Boscocollege Zwijnaarde, vzw Hand in Hand-DAC De Moester, een buurtbewoner die paarden houdt, Sociale Kruideniers Gent vzw (ondersteund door Samenlevingsopbouw) en atelier Caro-K willen we een zinvolle (gedeeltelijk nieuwe) functie en bestemming voorzien voor de loods Apollinaris en zijn onmiddellijke omgeving. De loods is eigendom van Natuurpunt.

Situering van de loods Apollinaris

De loods is prima gelegen en biedt door zijn ligging heel veel mogelijkheden tot ontsluiting en samenwerking. (Zie bijlage 1: project burgerbudget Gent met ook de situering). De loods ligt langs de Grote Steenweg en pal naast het Hutsepotbos, op een boogscheut van het Don Boscocollege in Zwijnaarde. De loods situeert zich ook in het deelgebied van het Parkbos dat het dichtst aansluit bij de stad Gent. In de toekomst komt er naast de loods een fietspad dat de verbinding zal maken tussen de Grote Steenweg en de fietssnelweg, die gelegen is op een oude spoorwegberm en via bruggen zonder autoverkeer toegang zal geven tot de stad. Het nieuwe fietspad zou ook ter hoogte van de loods een kleine aftakking krijgen naar het Don Boscocollege.

Het project tot inrichting van de loods kadert in de realisatiestrategie die (in constructieve samenwerking) is opgemaakt door de Parkbospartners en Natuurpunt Gent. (Zie bijlage 2 voor een uittreksel. Bron: Parkbos – deelgebied Rijvissche Zwijnaarde: realisatiestrategie, Stad Gent Departement publieke ruimte, Groendienst i.s.m. Werkgroep Rijvissche).

Project ‘De Hutsepot’

Bijkomend openbaar domein als ontmoetingsplaats en als broedplaats voor samenwerking

Het is de bedoeling om van de omgeving van de loods een warme ontmoetingsplaats te maken waar mensen en verenigingen uit de buurt elkaar ontmoeten en samen activiteiten (mogen en kunnen) organiseren.

De huidige loods zal daarvoor deels ‘opengewerkt worden’. De ‘opengemaakte’ zone zou dan deel uitmaken van het openbaar domein. Het is de bedoeling om van die ruimte een laagdrempelige onthaal- en infoplaats te maken, waar mensen informatie over het Parkbos kunnen krijgen en lezen, wandelfolders vinden, een duidelijke kaart kunnen bekijken, info krijgen over buurtevenementen en initiatieven, kunnen uitrusten op de voorziene banken en eventueel wat kunnen eten en drinken in een picknickruimte (zowel onder het afdak als in de open lucht bij de wadi).

Het is ook de bedoeling om aan de buitenzijde bijkomende stopcontacten en de mogelijkheid tot internettoegang te voorzien. Veel laatstejaarsstudenten van het Don Boscocollege verlaten tijdens de middagpauze de school en zullen dus ook gebruik maken van deze plek. Ook werknemers van het Technologiepark Ardoyen kunnen er over de middag even verpozen in de natuur. In elk geval ontstaat er een aangename ontmoetingsplek.

Er zijn verder ook nog allerlei andere ideeën voor bijkomende activiteiten aan of rond de loods in samenwerking met andere (buurt)verenigingen, zoals een maandelijkse boerenmarkt, een foodtruck die er ’s middags kan staan, enz. De Moester wil in het kader van een sociaal project ‘s middags geregeld voor soep zorgen.

Er komen ook toiletten, die permanent toegankelijk zijn. Er wordt gezorgd voor een degelijke wateraansluiting met in de lente, zomer en herfst actieve (drink)waterfonteintjes. Er komen ook fietsenrekken, zodat de bezoekers van hieruit een wandeling kunnen maken door het deelgebied Rijvissche van het Parkbos (met het Hutsepotbos) zodat De Hutsepot ook in het weekend een levendige plek blijft.

Zowel de Moester als de vrijwilligers van Natuurpunt Gent en de buurtbewoner die paarden houdt, engageren zich voor het onderhoud van de buitenruimte (afval opruimen indien nodig) en de sanitaire ruimte. De Moester wil ook samen met Natuurpunt Gent de picknicktafels maken, de omgevingsaanleg verzorgen (bv. meehelpen bij de realisatie en het beheer van een vlindertuin naast de wadi). Dit laatste zal ook gebeuren in samenwerking met het Don Boscocollege.

Nodige infrastructuurwerken

Eén vijfde van de oppervlakte zou over de hele lengte van de loods in openbaar domein komen, met het grootste deel daarvan ‘in de open lucht’, weliswaar met behoud van het dak. Daarvoor zou het grootste deel van de buitenmuur (langs het toekomstige fietspad) worden afgebroken en naar binnen toe worden verplaatst. Deze werken zullen grotendeels gebeuren door aannemers, maar ook gedeeltelijk door vrijwilligers van Natuurpunt Gent, De Moester, buurtbewoners en leerlingen van het Don Boscocollege. Aangezien de loods momenteel een dak met asbestplaten heeft, zullen die platen moeten worden verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf en zal er een nieuw dak worden geplaatst. Bijlage 1 ‘Project Burgerbudget Gent’ bevat tekeningen en beelden gemaakt door ‘Desmet Vermeulen architecten’ die dit weergeven. De beelden stemmen ook overeen met het ‘Landschapsplan Rijvissche. Opmaak van een landschapsplan voor Rijvissche gelegen in de groenpool Parkbos te Gent, stad Gent en projectbureau Omgeving’ (Bijlage 3). 

Aanzet tot nog meer

Palend aan de loods en het fietspad komt een aftakking van het fietspad naar het Don Boscocollege. Pal daarnaast zal een avontuurlijke speelplek met natuurelementen worden aangelegd. Die speelplek is te gebruiken door de school, de buurtbewoners, de jeugdverenigingen en andere verenigingen uit de buurt en de bezoekers. De inrichting van deze speelplek en de onmiddellijke omgeving zal gebeuren in samenspraak met de Parkbospartners, Natuurpunt Gent, de buurtbewoners en de school.

Het Don Boscocollege heeft samen met zijn leerlingen al heel wat kansen en mogelijkheden voor de loods en de onmiddellijke omgeving (speelplek) onderzocht en besproken. Bijlage 4 bevat de resultaten van hun creatieve brainstorm. Niet alles zal realiseerbaar zijn, maar toch bevat hun inbreng enkele heel waardevolle bijdragen waar we zeker mee aan de slag kunnen. Het is de bedoeling dat de realisatie ervan zowel in de nieuwe publieke ruimte als ook in de onmiddellijke omgeving van de loods (in de avontuurlijke speelplek en/of in het te bebossen gedeelte tussen het Don Boscocollege en het fietspad) zou gebeuren.

Gebruik loods

In het deel van de loods dat niet toegankelijk is voor het publiek, worden functies behouden en opgenomen die de sociale controle optimaliseren, de plek nog leefbaarder maken en bovendien een belangrijke sociale en educatieve functie vervullen. Vzw Sociale Kruideniers Gent zal nog altijd een groot deel van de loods blijven gebruiken als voedselopslagplaats. In een ander deel komt mogelijks een ceramiekatelier waar cursussen en kinderkampen worden georganiseerd (zie bijlage 5). Het sanitaire deel zal ook door hen gebruikt kunnen worden vanuit de loods. De huur die beide partners betalen, zou dienen om de dagelijkse kosten te dekken.

Duurzaamheid als rode draad

Door de loods niet af te breken maar te hergebruiken via dit burgerbudgetproject maken we duidelijk een duurzame keuze. De af te breken buitenwand in beton zal eveneens hergebruikt worden bij de aanleg van het terras en er zal een duurzaam systeem voor regenwateropvang en afvoer gerealiseerd worden, dat het ook mogelijk maakt om regenwater te hergebruiken in het sanitair. We werken volgens het principe van modulair bouwen. Ook zal het asbestdak verwijderd worden en een duurzamer nieuw dak worden voorzien.

Fasering en financieel plan

Omdat dit een heel ambitieus project is, zullen we werken in verschillende fases. Er zullen stevige investeringen nodig zijn om het project mogelijk te maken.

Fase 1 is de fase van het burgerbudgetproject; namelijk het realiseren van de nieuwe buitenruimte als openbaar domein en ontmoetingsruimte met alle bijhorende voorzieningen. In de eerste plaats zal een belangrijk budget nodig zijn om de loods drastisch te ‘verbouwen’, het sanitair te voorzien, de opvang en het hergebruik van regenwater te realiseren (met een wadi) en de nutsvoorzieningen aan te leggen of te optimaliseren. Daarnaast zullen ook financiële middelen nodig zijn voor de fietsenrekken, picknickbanken, internettoegang, plaatsen van stopcontacten, drinkwaterfonteintjes, enz. Zie ook bijlage 6 ‘begroting fase 1’. We hopen op een bijdrage vanuit het burgerbudget van 150.000 euro.

Indien we de middelen voor fase 1 kunnen verkrijgen via het burgerbudgetproject, zullen die een goede basis vormen voor het vervolgtraject en het behoud van de huidige functie als voedselopslagplaats.

Fase 2 is vooral gericht om intern in de loods meer mogelijkheden te voorzien die het gebruik verbreden en de sociale controle optimaliseren. Daarvoor zijn bijkomende investeringen nodig, zoals het plaatsen van binnenwanden en het isoleren van een (klein) deel van de loods. Zie ook bijlage 6 ‘begroting fase 2’. Eenmaal bekend is of we inderdaad kunnen rekenen op een degelijke subsidie vanuit het burgerbudget, gaan we meteen op zoek naar bijkomende middelen om die tweede fase snel tot een goed einde te brengen (met een voorkeur om dit mee te realiseren binnen de timing van het burgerbudgetproject).

Fase 3 is een fase die ingaat wanneer een van de partners de loods zou verlaten. Op dat moment willen we streven naar een nog meer gedifferentieerd gebruik van de loods. Het is de bedoeling dat de eerste investeringen van fase 1 en 2 de toekomstige noden niet hypothekeren, maar ze integendeel eerder gemakkelijk zouden faciliteren. De derde fase is ‘voorlopig’ begroot, omdat het moeilijk is om ver in de toekomst te kijken. Zie ook bijlage 6 ‘begroting fase 3’

 

 

Bart Vangansbeke                                                                                     Maarten Trybou

Beleidsverantwoordelijke Natuurpunt Gent                                        Voorzitter Natuurpunt Gent

0477/60.48.44

Bekijk alle acties in de wijk: