Een nieuwe toekomst voor de B401?

Sinds de beginjaren van het autoviaduct is de blik op mobiliteit en de rol van de auto daarin drastisch veranderd. Jaar na jaar groeit de aandacht voor een meer duurzame mobiliteit, veiliger verkeer en meer openbaar vervoer. Ook andere aspecten zoals luchtkwaliteit, klimaatneutraliteit en leefbaarheid in de omliggende wijken worden steeds belangrijker. Die evolutie heeft zijn impact op hoe de Stad Gent nadenkt over zijn openbare ruimte.

Met oog op die ontwikkeling, onderzoekt de Stad Gent samen met een studieteam (Tractebel Engineering NV – 51N4E ) en in overleg met het Vlaams Gewest wat dat kan betekenen voor het viaduct B401 en zijn omgeving. Suggesties van Gentenaars worden meegenomen.

Om zoveel mogelijk Gentenaars en gebruikers van het autoviaduct te bereiken, werkt de Stad Gent met authentieke Gentse 'bruggenbouwers': dat zijn burgers met elk een eigen visie op de toekomst van de B401. Deze Gentse bruggenbouwers vormen een link tussen mens en stad door de manier waarop ze in het leven staan. Hun ideeën voor de toekomst van de B401 kan je hier lezen.