Genderneutrale voornaamwoorden

13 juni 2019door Belmundo

Hij/zijn, zij/haar, die/hun?

M/v/x?

In de e-mailhandtekening van de medewerkers en organisatoren van Belmundo staan de voornaamwoorden die deze collega verkiest, of dat nu de ‘traditioneel’ mannelijke of vrouwelijke zijn, of genderneutrale. Op die manier willen we aangeven dat voornaamwoordgebruik niet altijd even vanzelfsprekend is en verder de genderbinariteitdoorbreken.

Veronderstellingen vermijden

We gebruiken allemaal voornaamwoorden wanneer we naar iemand verwijzen en vaak denken we daar niet bij na. We zien een gezicht of een naam, gaan ervan uit dat we de genderidentiteit kunnen bepalen, en spreken of schrijven zonder meer over ‘hij’ of ‘zij’.

Voor sommigen is dat vervelend of zelfs pijnlijk omdat we een foute veronderstelling maken. Denk maar aan mensen met een naam als Sam, Robin of Kim. Maar het gaat ook over mensen die zich niet herkennen in zo’n tweedeling. Als iedereen zichzelf mag zijn, mag je ook je eigen labels kiezen. Door zelf die labels proactief te vermelden, maken we duidelijk dat dat echt kan, en dat iedereen echt zichzelf kan zijn.

Die/hun 

In de Engelse taal wordt ‘they/their’ gebruikt wanneer wordt verwezen naar iemand die genderneutrale voornaamwoorden verkiest. Naar analogie met het Engels verkiezen veel mensen met een non-binaire genderidentiteit vandaag de voornaamwoorden ‘die/hun’ in het Nederlands. Hiermee wordt aangegeven dat de genderidentiteit van iemand niet gekend, of non-binair is.

Meer over: