Denk mee na over de sociale uitdagingen in Gent

Op zaterdag 12 oktober organiseerden we ‘100% sociaal Gent’. 

Bekijk hier een kort beeldverslag.

Vele Gentenaren zakten die namiddag af naar het Stadsmuseum Gent (het STAM) om er zich te informeren en te laten inspireren over het sociaal beleid van de stad.
Door deel te nemen aan de debatten, konden ze de speerpunten voor een sociaal beleid voor Gent voor de komende jaren mee bepalen.
Het programma bestond uit een mix aan lezingen, debatten, panelgesprekken en een infomarkt over thema’s als ouderenzorg, participatie, buurtwerk, welzijn, gelijke kansen, gezondheid, armoedebestrijding, onderwijs en kinderopvang. Omdat lang niet iedereen het graag zelf uitlegt, konden de deelnemers ook hun invulling van wat een sociale stad zou kunnen zijn, verbeelden op een grote raamtekening. 

Om 14u gaven we een toegankelijke rondleiding met uitleg over de inhoud en het programma voor mensen die zo'n evenement als een drempel ervaren.
Jonge kinderen waren er welkom in onze pop-up kinderopvang. En voor de iets oudere kinderen kinderen kwam de Pretkamjonet vol spelmateriaal langs. Zo konden mensen met kinderen zelf 100% onbezorgd deelnemen aan de dag. Dat alles met lekker gezonde dranken en snacks. 
Dank aan alle medewerkers en uiteraard aan alle Gentenaren die enthousiast hebben deelgenomen.